План роботи Рахункової палати на І квартал 2020 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Рахункової палати
від 30.09.2019 № 26−6
(із змінами, внесеними рішеннями
Рахункової палати
від 08.10.2019 № 28−1,
від 22.10.2019 № 29−6,
від 08.11.2019 № 31−1
 
 
План роботи Рахункової палати
на І квартал 2020 року
 
 
Дата засідання*  28 січня 2020 року
 
1. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на керівництво та управління у сфері архівної справи.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
2. Аудит ефективності акціонерного товариства “Українська залізниця” з питань використання і розпорядження державним майном регіональною філією “Південно-західна залізниця”, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.
Відповідальний: член Рахункової палати Іванова І. М.
 
 
Дата засідання* − 11 лютого 2020 року
 
3. Інформація про роботу у 2019 році групи аудиторів за Дунайською транснаціональною програмою.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
 
Дата засідання* − 25 лютого 2020 року
 
4. Аудит ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
5. Аудит ефективності виконання повноважень державними органами в частині контролю за повнотою і своєчасністю надходження рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України до державного бюджету.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
6. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
7. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на загальне керівництво та управління у сфері культури.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
8. Міжнародний аудит попередження та ліквідації наслідків паводків.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
 
Дата засідання*  10 березня 2020 року
 
9. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету Центральною виборчою комісією у 2017–2019 роках.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
10. Аудит ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності апеляційних загальних судів.
Відповідальний: член Рахункової палати Яременко О. С.
 
11. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на проведення гірничорятувальних заходів і заходів з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
12. Аудит ефективності впровадження проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України, що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку".
Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І.
 
13. Міжнародний аудит у сфері поводження з відходами та їх видалення.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
 
Дата засідання*  24 березня 2020 року
 
14. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету та управління державним майном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.
Члени Рахункової палати Іванова І. М., Богун В. П., Невідомий В. І., Огонь Ц. Г., Яремчук І. М.
 
15. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених Службі зовнішньої розвідки України.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
16. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених органам прокуратури України на забезпечення їх діяльності.
Відповідальний: член Рахункової палати Яременко О. С.
 
17. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих міському бюджету міста Києва на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту об’єктів транспортної та соціальної інфраструктури.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
18. Аудит ефективності управління Фондом державного майна корпоративними правами держави, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.
Відповідальний: член Рахункової палати Іванова І. М.
 
19. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству освіти і науки України на забезпечення підручниками, посібниками.
Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В. І.
 
20. Аудит ефективності використання коштів місцевих бюджетів Вінницької області у частині капітальних видатків, які визначаються функціями держави.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
21. Аналіз ефективності виконання державними органами повноважень у частині контролю за дотриманням вимог податкового та митного законодавства при ввезенні та наданні суб’єктами господарювання гуманітарної допомоги.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
22. Аудит ефективності використання Національною академією аграрних наук України коштів державного бюджету та управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
23. Аудит ефективності використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, проведення будівельно-ремонтних робіт, реконструкцію існуючих спортивних комплексів, палаців спорту, басейнів.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
24. Звіт Рахункової палати за 2019 рік.
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
* Дата засідання є у тому числі датою розгляду звітів за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).