ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

Робоча група EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, створена в 2014 році резолюцією ІХ Конгресу EUROSAI.

Зазначеній події передував майже 10 річний  вир подій.

З метою реальної оцінки ефективності використаних бюджетних коштів на ліквідацію наслідків катастроф, а також розробки нових методологічних підходів, у 2004 р. на ІІІ засіданні робочої групи EUROSAI з аудиту навколишнього середовища у м. Софія (Болгарія) Рахункова палата виступила з ініціативою щодо вивчення і привернення уваги ВОА та громадськості до загроз техногенних і природних катастроф, а також екологічної ситуації на Європейському континенті.

У результаті, в листопаді 2006 р. на IV засіданні робочої групи EUROSAI з аудиту навколишнього середовища у м. Люксембург (Велике Герцогство Люксембург) було створено спеціальну підгрупу з аудиту ліквідації наслідків природних і техногенних катастроф та радіоактивних відходів. За час її існування протягом 20072008 рр. відбулася ґрунтовна робота, одним із досягнень якої стало проведення міжнародного координованого аудиту Чорнобильського Фонду "Укриття" за участі 9 ВОА.

На VII Конгресі EUROSAI (25 червня 2008 р., м. Краків, Польща) було прийнято рішення про створення окремої спеціальної групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, на чолі з Рахунковою палатою.

На VIII Конгресі EUROSAI (30 травня – 2 червня 2011 р., м. Лісабон, Португалія) спеціальна група представила звіт про результати діяльності за 20082011 рр. Оцінивши її діяльність як успішну і корисну, Конгрес прийняв резолюцію про продовження мандату спеціальної групи до 2014 року.

В подальшому Рахункова палата України, як Голова Спеціальної групи, ініціювала процес трансформації Спеціальної групи в Робочу групу з метою практичного впровадження стандартів на регіональному рівні, які були розроблені Робочою групою INTOSAI з підзвітності та аудиту допомоги, пов'язаної з катастрофами, і затверджені на XXI Конгресі INTOSAI (жовтень 2013 року, м. Пекін, Китай).

З урахуванням результатів діяльності Спеціальної групи у 2008–2013 роках, на ІХ Конгресі EUROSAI (2014 рік, м. Гаага, Королівство Нідерланди) було схвалене рішення щодо створення постійної Робочої групи під головуванням Рахункової палати України. У 2017 році мандат групи резолюцією Х Конгресу EUROSAI продовжено до 2020 року.  

Рис. 1. Історія створення Робочої групи EUROSAI з аудиту коштів,
виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф

 

МІСІЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

Для визначення місії, цінностей, стратегічних цілей і очікуваних результатів діяльності Робочої групи на період між X і XI Конгресами EUROSAI був підготовлений Стратегічний план діяльності Робочої групи на 2017–2020 роки, представлений і схвалений під час Х Конгресу EUROSAI.

З метою реалізації місії, яка полягає в підвищення потенціалу, об'єднанні і координації зусиль європейських ВОА в сприянні національним урядам у виробленні дієвих і ефективних інструментів попередження та ліквідації наслідків катастроф, робоча група визначила три стратегічні цілі своєї діяльності на період до 2020 року, а саме:
1. Професійна співпраця.
2. Професійний розвиток.
3. Сприяння досягненню Цілей сталого розвитку.

Станом на початок 2020 року робоча група EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, об'єднує 19 вищих органів аудиту, з яких 17 ВОА – членів робочої групи та 2 спостерігачі.

Протягом всього періоду діяльності робочу групу очолювала Рахункова палата України. На базі головуючого ВОА діє Секретаріат робочої групи.