Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 13.10.2020 № 27-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності акціонерного товариства “Українська залізниця” з питань використання і розпорядження державним майном регіональною філією “Південно-Західна залізниця”, що мають фінансові наслідки для державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати від 12.10.2020 № 27-3 “Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності акціонерного товариства “Українська залізниця” з питань використання і розпорядження державним майном регіональною філією “Південно-Західна залізниця”, що мають фінансові наслідки для державного бюджету” (далі – рішення) поінформовано Верховну Раду України (лист від 29.04.2021 № 04-1001).

Відповідно до статті 39 Закону України “Про Рахункову палату” Кабінету Міністрів України надіслано відомості у формі рішення та Звіт про результати аудиту ефективності акціонерного товариства “Українська залізниця” з питань використання і розпорядження державним майном регіональною філією “Південно-Західна залізниця”, що мають фінансові наслідки для державного бюджету (далі – Звіт), із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 29.04.2021 № 04-1003).

Рішення і Звіт надіслано Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури (лист від 29.04.2021 № 04-1002), правлінню акціонерного товариства “Українська залізниця” (далі – АТ “Українська залізниця”) (лист від 29.04.2021 № 04-1006), наглядовій раді АТ “Українська залізниця” (лист від 29.04.2021 № 04-1005), Офісу Генерального прокурора (лист від 29.04.2021 № 04-1004).

Прем'єр-міністром України зобов’язано (доручення від 12.05.2021 № 19271/0/1-21) Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України, Державну податкову службу України, Фонд державного майна України, Міністерство інфраструктури України опрацювати та вжити заходів для усунення встановлених порушень і недоліків та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. З питань, що потребують прийняття рішень Уряду, подати пропозиції в установленому порядку.

На виконання зазначеного доручення Прем'єр-міністра України центральними органами виконавчої влади поінформовано про таке:

Міністерством фінансів України (листи від 01.06.2021 № 24020-02/1-5/17125, від 21.09.2021 № 24020-02/1-3/28816): висновки і пропозиції Рахункової палати щодо своєчасної сплати в повному обсязі обов’язкових платежів до державного бюджету, зокрема дивідендів на державну частку, а також своєчасного подання на погодження Міністерству економіки України та Міністерству фінансів України консолідованих фінансових планів АТ “Українська залізниця” вважає слушними та такими, що потребують відповідного нормативного врегулювання та вжиття відповідних управлінських рішень;

Міністерством економіки України (лист від 25.05.2021 № 3222-06/29127-03): відповідно до листів Міністерства інфраструктури України від 23.12.2019 № 4128/47/14-19, від 10.06.2020 № 1801/16/14-20 ним опрацьовано проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України “Питання річних загальних зборів АТ “Українська залізниця” та запропоновано додатково спрямувати 60 відс. чистого прибутку АТ “Українська залізниця” за 2018 рік у розмірі 206 202,6 тис. грн на виплату дивідендів до державного бюджету, виплату дивідендів провести не пізніше 30.12.2019.

Крім того, відповідно до листа Міністерства інфраструктури України від 03.06.2020 № 4128/47/14-19 опрацьовано проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України “Питання річних загальних зборів АТ “Українська залізниця”, яким запропоновано затвердити розподіл чистого прибутку АТ “Українська залізниця” за 2019 рік та такий розмір річних дивідендів, що спрямовуються: 30 відс. чистого прибутку (749,5 млн грн) – на виплату дивідендів до державного бюджету; 70 відс. чистого прибутку (1747,8 млн грн) – на покриття збитків минулих років.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 349 “Питання річних загальних зборів АТ “Українська залізниця” визначено, що 30 відс. чистого прибутку АТ “Українська залізниця” за 2019 рік (749,5 млн грн) спрямовується на виплату дивідендів до державного бюджету. При цьому рекомендацію Рахункової палати вжити заходів щодо забезпечення перерахування до державного бюджету 206 202,6 тис. грн дивідендів АТ “Укрзалізниця” за 2018 рік відповідно до нормативу визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015 “Про внесення змін та визначення такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, не виконано;

Державною податковою службою України (лист від 31.05.2021 № 180/3/99-00-07-04-02-03): питання включення АТ “Українська залізниця” до плану-графіка проведення документальних перевірок платників податків буде розглянуто при плануванні на 2022 рік після усунення правлінням та наглядовою радою АТ “Українська залізниця” встановлених Рахунковою палатою порушень і недоліків та отримання Державною податковою службою України матеріалів ревізії від Державної аудиторської служби України;

Фондом державного майна України (лист від 26.05.2021 № 10-24-12001): функції управління майном, переданим АТ “Українська залізниця” на праві господарського відання, а також корпоративними правами цього господарського товариства не здійснюються і, відповідно, немає владних повноважень щодо АТ “Українська залізниця”;

Міністерством інфраструктури України (лист від 31.05.2021 № 6547/16/10-21): згідно із пунктом 6 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 18.12.2019 № 26 встановлено строк для сплати дивідендів до державного бюджету з урахуванням нормативу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 364 “Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави” (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015), до 20.12.2019.

Зазначено також, що Міністерством інфраструктури України розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України “Питання річних загальних зборів АТ “Українська залізниця”, який подано на розгляд Кабінету Міністрів України. Відповідно до протокольного рішення № 60 засідання Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 проєкт зазначеного розпорядження знято з розгляду та повернуто Міністерству інфраструктури України, а рішення щодо здійснення перерозподілу чистого прибутку АТ “Українська залізниця” за 2018 рік на доплату дивідендів у розмірі 206 202,6 тис. грн, оформлене відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів України, не прийнято.

АТ “Українська залізниця” (лист від 07.06.2021 № Ц-7-88/2894-21) поінформовано про затвердження наказом від 04.06.2021 № 267 Заходів щодо усунення порушень та недоліків, встановлених під час проведення Рахунковою палатою аудиту ефективності акціонерного товариства “Українська залізниця” з питань використання і розпорядження державним майном регіональної філії “Південно-Західна залізниця”, що мають фінансові наслідки для державного бюджету”. Рекомендацію Рахункової палати щодо розроблення плану заходів з усунення виявлених порушень та недоліків виконано.

Крім того, АТ “Українська залізниця” повідомило, що за його ініціативою винесено на розгляд Кабінету Міністрів України проєкт закону “Про внесення змін до статті 18 “Прикінцеві положення” Закону України “Про управління об’єктами державної власності” щодо забезпечення додаткових економічних гарантій у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та запровадження карантину”, яким передбачено, що за результатами прийнятого рішення про нарахування дивідендів АТ “Українська залізниця” додатково спрямовує 60 відс. чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік у розмірі 206 202,6 тис. грн на виплату дивідендів до державного бюджету не пізніше 31.12.2020. Зазначено також, що цей законопроєкт схвалено Кабінетом Міністрів України та надіслано на розгляд Верховної Ради України (зареєстровано 09.07.2020 за № 3820). За інформацією сайта Верховної Ради України (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69416), вказаний законопроєкт до цього часу не прийнято і знаходиться на опрацюванні в комітетах Верховної Ради України: з питань економічного розвитку; з питань транспорту та інфраструктури; з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування;  з питань антикорупційної політики

АТ “Українська залізниця” також поінформовано, що рішення про новий розподіл чистого прибутку на 2018 рік загальними зборами не прийнято, тому здійснити сплату дивідендів за 2018 рік не вбачається можливим, оскільки вирішення вказаного питання не належить до його компетенції.

Офісом Генерального прокурора (лист від 17.05.2021 № 09/2/2-1107 вих-21) поінформовано, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001050 від 17.05.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.

Відповідно до статті 36 Закону України “Про Рахункову палату” стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на подальшому контролі.

 

Член Рахункової палати
Ірина ІВАНОВА