Звіти підготовлені Огнем Ц. Г.

2023 рік

1. Аналіз ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з податку на додану вартість за операціями з постачання послуг з охорони здоров’я.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 28.02.2023 № 4-1

2. Аудит ефективності справляння та результативності контролю за повнотою нарахування та своєчасністю сплати військового збору до державного бюджету.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 11.04.2023 № 6-1

3. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету Державною службою фінансового моніторингу України.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 25.04.2023 № 8-2

4. Аналіз діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2016–2019 роках з питань використання коштів та реалізації переданого майна.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 06.06.2023 № 12-9

5. Аудит ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади в частині реєстрації та обліку платників податків.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 11.07.2023 № 14-2

6. Фінансовий аудит Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2022 рік.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 11.07.2023 № 14-6

2022 рік

1. Аудит ефективності виконання повноважень державними органами щодо повноти нарахування і контролю за сплатою збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 22.02.2022 № 3-2

2. Аудит ефективності забезпечення податковими органами застосування і своєчасності стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) і пені до державного бюджету.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 21.06.2022 № 12-2

3. Аналіз стану планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходження акцизного податку з транспортних засобів.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 12.07.2022 № 13-1

4. Аналіз стану повноти нарахування та своєчасності надходження екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 26.07.2022 № 15-3

5. Аналіз фактичного стану та оцінка впливу законодавства на повноту нарахування і своєчасність надходження рентної плати до державного та місцевих бюджетів.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 20.12.2022 № 26-8

6. Аналіз фактичного стану та оцінка впливу законодавства на повноту і своєчасність сплати непрямих податків до державного бюджету.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 20.12.2022 № 26-10

2021 рік

1. Перевірка стану виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку України та зобов’язань з перерахування коштів до Державного бюджету України за 2019 рік (для службового користування).

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 09.02.2021 № 2-1

2. Аудит ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо забезпечення контролю за повнотою та своєчасністю надходження до державного бюджету орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 23.02.2021 № 4-3

3. Аудит ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходження акцизного податку з електричної енергії до Державного бюджету України.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 25.05.2021 № 11-4

4. Аудит ефективності справляння доходів від власності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 22.06.2021 № 14-3

5. Аудит ефективності виконання державними органами повноважень в частині контролю надходжень до державного бюджету адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 13.07.2021 № 15-2

6. Аудит ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходження податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 14.09.2021 № 20-2

7. Аудит ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади в частині контролю за повнотою нарахування та сплати до державного бюджету збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 12.10.2021 № 24-4

8. Аудит ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади в частині контролю за повнотою нарахування та своєчасністю надходжень до державного бюджету рентної плати за спеціальне використання води.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 09.11.2021 № 27-3

9. Аудит ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходження акцизного податку з алкогольних напоїв до державного бюджету.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 09.11.2021 № 34-6

2020 рік

1. Аудит ефективності виконання повноважень державними органами в частині контролю за повнотою і своєчасністю надходження рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України до державного бюджету.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 11.02.2020 № 2-2

2. Аналіз ефективності виконання державними органами повноважень в частині контролю за дотриманням вимог податкового та митного законодавства при наданні гуманітарної допомоги.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 10.03.2020 № 5-4

3. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Державній казначейській службі України на керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 23.06.2020 № 14-1

4. Аналіз ефективності виконання державними органами повноважень у частині контролю за обґрунтованістю застосування податкових пільг з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємствами та організаціями, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 14.07.2020 № 17-4

5. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету та управління державним майном Апаратом Верховної Ради України, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 04.08.2020 № 20-1

6. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству закордонних справ України на керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 13.10.2020 № 27-2

7. Аудит ефективності діяльності Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби України та Державної митної служби України.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 22.12.2020 № 34-3

2019 рік

1. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету на будівництво футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 29.01.2019 № 3-2

2. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на виконання повноважень Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 26.02.2019 № 4-3

3. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 19.03.2019 № 6-3

4. Аудит ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з податку на додану вартість за операціями з постачання послуг з охорони здоров’я.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 19.03.2019 № 6-5

5. Аналіз ефективності застосування суб'єктами господарювання податкових пільг та їх вплив на розвиток літакобудування.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 28.05.2019 № 12-3

6. Аудит ефективності планування і прогнозування неподаткових надходжень до державного бюджету.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 25.06.2019 № 14-4

7. Аудит ефективності планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходжень єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 09.07.2019 № 17-1

8. Аудит ефективності виконання повноважень державними органами в частині контролю за повнотою і своєчасністю надходження екологічного податку за розміщення відходів, утворення та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 24.09.2019 № 25-2

9. Перевірка стану виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку України та зобов’язань з перерахування коштів до Державного бюджету України за 2018 рік (для службового користування).

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 08.10.2019 № 28-2

10. Аудит обґрунтованості планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходжень акцизного податку з тютюну та тютюнових виробів до Державного бюджету України.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 22.10.2019 № 29-2

11. Фінансовий аудит Державної служби фінансового моніторингу України за 2018 рік.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 03.12.2019 № 36-4

2018 рік

1. Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади в частині контролю за повнотою і своєчасністю надходження екологічного податку з викидів у атмосферне повітря та скидів у водні об'єкти.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 11.04.2018 № 10-3

2. Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією Міністерства закордонних справ України.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 12.06.2018 № 14-2

3. Звіт про результати аудиту ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з податку на додану вартість за операціями з постачання навчальними закладами послуг із здобуття вищої освіти.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 12.06.2018 № 14-4

4. Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень державними органами щодо забезпечення контролю за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог валютного законодавства.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 26.06.2018 № 15-5

5. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на виконання повноважень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 28.08.2018 № 22-3

6. Звіт про результати аудиту ефективності функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального з метою контролю за надходженням акцизного податку.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 11.09.2018 № 23-2

7. Звіт про результати аудиту ефективності справляння доходів від власності суб'єктів господарю­вання, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 25.09.2018 № 24-5

8. Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади в частині забезпечення повноти та своєчасності сплати податків суб'єктами господарювання в сільському господарстві.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 23.10.2018 № 27-4

9. Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади Хмельницької та Чернівецької областей щодо повноти та своєчасності сплати податків та інших надходжень до державного бюджету суб'єктами господарювання у сфері лісового господарства.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 13.11.2018 № 29-2

10. Звіт про результати перевірки стану виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку України та зобов'язань з перерахування коштів до Державного бюджету України за 2017 рік (для службового користування).

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 29.11.2018 № 30-2

11. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на виконання повноважень органами Державної фіскальної служби України.

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Рахункової палати від 29.11.2018 № 30-5