Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 10.11.2015 № 8-1

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на виконання проекту реабілітації гідроелектростанцій

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на виконання проекту реабілітації гідроелектростанцій, надіслано Верховній Раді України (лист від 15.12.2015 № 04-2520), відомості у формі рішення Рахункової палати − Кабінету Міністрів України (лист від 15.12.2015 № 04-2521).

Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на виконання проекту реабілітації гідроелектростанцій, а також рішення Рахункової палати надіслано Міністерству енергетики та вугільної промисловості України (лист від 15.12.2015 № 04-2523) і ПАТ «Укргідроенерго» (лист від 15.12.2015 № 04-2524).

Рішення Рахункової палати для усунення виявлених недоліків надіслано також Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі  НКРЕКП) із пропозицією забезпечити затвердження тарифів, пов'язаних з діяльністю ПАТ «Укргідроенерго», на наступний календарних рік у терміни, які б дали можливість Кабінету Міністрів України вчасно затверджувати фінансові плани ПАТ «Укргідроенерго» (лист від 15.12.2015 № 04-2522).

На рішення Рахункової палати від Кабінету Міністрів України надійшло доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А. П. від 28.12.2015 № 50508/1/1-15, яким зобов'язано Міненерговугілля та Мінекономрозвитку опрацювати рішення Рахункової палати, вжити відповідних заходів, за результатами яких поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України.

Рахункова палата отримала лист Міненерговугілля від 16.01.2016 № 03/15-420, у якому Міністерство поінформувало про виконання рішення Рахункової палати: підготовлено План заходів з усунення виявлених під час аудиту порушень і недоліків (далі  План заходів), копія якого після його затвердження буде наслана Рахунковій палаті.

Через зволікання Міненерговугілля із наданням Плану заходів Рахункова палата, відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», листом від 29.02.2016 № 04-362 звернулася до Міністерства з вимогою поінформувати про стан усунення виявлених недоліків і порушень.

На виконання зазначеної вимоги Міненерговугілля листом від 10.06.2016 № 03/15-6092 надіслало Рахунковій палаті затверджений наказом від 03.06.2016 № 346 План заходів, яким, зокрема, з метою виконання рішення Рахункової палати передбачено реалізацію таких заходів: ПАТ «Укргідроенерго» повинно підготувати План заходів з усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою під час зазначеного аудиту; відповідні структурні підрозділи Міненерговугілля  забезпечити затвердження плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні 10 років відповідно до наказу Міненерговугілля від 29.09.2014 № 680; переглянути та активізувати Галузеву програму реконструкції гідроелектростанцій і будівництва нових об'єктів гідроенергетики на період до 2020 року, затверджену наказом Мінпаливенерго від 30.08.2010 № 337; забезпечити належне та своєчасне складання, подання і затвердження паспортів бюджетних програм та визначати у них належні результативні показники, які б достовірно характеризували заходи, що здійснюються.

У подальшому Міненерговугілля листом від 16.08.2016 № 03/15-8701 поінформувало Рахункову палату про те, що частину заходів Плану реалізовано в повному обсязі, решта  перебуває в стадії виконання. До цього листа також додано копію наказу ПАТ «Укргідроенерго» від 01.07.2016 № 142 «Про затвердження Плану заходів з усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою». Цим Планом, зокрема, передбачено підготовку та подання Міненерговугіллю відкоригованого проекту «ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. ІІ черга» та титулу будови «ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. ІІ черга».

ПАТ «Укргідроенерго» про вжиті за результатами аудиту заходи поінформувало Рахункову палату листом від 21.01.2016 № 4/400. У листі зазначено, що товариством підготовлено та подано Міненерговугіллю оновлені проекти та титули будови «ГЕС Укргідроенерго. Реконструкція. ІІ черга», а також конкретні пропозиції стосовно актуалізації Галузевої програми реконструкції гідроелектростанції і будівництва нових об'єктів гідроенергетики на період до 2020 року.

Зазначені оновлені проекти та титули будови погоджені Міненерговугіллям із заінтересованими органами виконавчої влади України та листом Міністерства від 12.01.2016 № 03/15-210 надіслані Мін'юсту для проведення правової експертизи.

З метою прискорення монтажу імпортного обладнання, яке зберігається на складах філій ПАТ «Укргідроенерго», товариством передбачено проведення відповідних робіт згідно з графіком робіт на 2016 рік. Цей графік узгоджено з Міненерговугіллям і НЕК «Укренерго» та враховано при складанні інвестиційної програми ПАТ «Укргідроенерго» на 2016 рік.

Також ПАТ «Укргідроенерго» наприкінці 2015 року суттєво активізувало вибірку кредитних коштів МБРР. Усі заявки на оплату поставленого товару і послуг оформлено та оплачено.

НКРЕКП листом від 14.01.2016 № 164/17.3.1/7-16 поінформувало Рахункову палату, що ПАТ «Укргідроенерго» надало НКРЕКП листом від 29.12.2015 № 12-3/9639  погоджену з Міненерговугіллям інвестиційну програму ПАТ «Укргідроенерго» на 2016 рік; від 30.09.2015 № 11/7097/1670еп  документи для розрахунку та затвердження тарифу на відпуск електричної енергії ПАТ «Укргідроенерго» на 2016 рік. НКРЕКП було затверджено тариф на відпуск електричної енергії ПАТ «Укргідроенерго» на засіданні 29.12.2015.

Стан реалізації рекомендацій Рахункової палати, наданих у Звіті про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, передбачених на виконання проекту реабілітації гідроелектростанцій, перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
І. М. Заремба