Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 13.10.2015 № 6-4

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, призначених на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, призначених на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів надіслано Голові Верховної Ради України Гройсману В.Б. (лист від 16.11.2015 № 07-2228).

Відомості у формі рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, призначених на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів надіслано Прем'єр-міністру України Яценюку А. П. (лист від 16.11.2015 № 07-2229).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, призначених на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів направлено Міністру соціальної політики України Розенку П. В. (лист від 20.11.2015 № 07-2289).

Кабінет Міністрів України доручив (доручення № 46838/1/1-15 від 03.12.2015) Мінсоцполітики (Розенку П. В.) узагальнити подану інформацію, підготувати і внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України необхідні проекти актів щодо врегулювання питання ефективного використання коштів державного бюджету, передбачених для фінансової підтримки громадських організацій інвалідів та ветеранів, а про результати поінформувати Рахункову палату. Цим же дорученням Мінфіну (Яресько Н.), Мінекономрозвитку (Абромавичусу А.), МОЗ (Квіташвілі О.), Мін'юсту (Петренку П. Д.) − проаналізувати відповідно до компетенції рішення Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, призначених для фінансової підтримки громадських організацій інвалідів та ветеранів та подати відповідні пропозиції Мінсоцполітики.

Міністерство соціальної політики України (далі − Мінсоцполітики) листами від 23.12.2015 № 6636/0/10-15/04, від 27.01.2016 № 347/0/10-16/04 та від 04.03.2016 № 1068/0/10-16/04 поінформувало Рахункову палату про вжиті заходи за результатами аудиту, а саме:

 щодо приведення Мінфіном назви бюджетної програми «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19411945 років» у відповідність із підпунктом «в» пункту 9 статті 87 Бюджетного кодексу України в частині надання фінансової підтримки громадським організаціям, які мають статус всеукраїнських. Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» назву бюджетної програми за КПКВК 2501220 приведено у відповідність до Закону України «Про громадські об'єднання», а саме «Фінансова підтримка громадських об'єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 19411945 років»;

 щодо підготовки змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 № 176 (далі  Порядок № 176). Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 171 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 № 176», згідно з якою Порядок № 176 приведено у відповідність до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та виключено підпункт 14 пункту 6 Порядку № 176 у зв'язку із завершенням у 2015 році виконання плану заходів з реалізації Основних напрямів подальшого розвитку медико-соціальної допомоги і підвищення якості життя ветеранів воєн-учасників локальних конфліктів і членів їх сімей в державах  учасницях СНД на період до 2015 року, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 19.11.2010;

 щодо забезпечення перевірки Міністерством юстиції України відомостей Реєстру громадських об'єднань щодо організацій, яким надано всеукраїнський статус за відсутності легалізованих осередків у більшості регіонів України та приведення їх у відповідність із чинним законодавством. За повідомленням Мін'юсту вжиття заходів щодо забезпечення перевірки відомостей Реєстру громадських об'єднань щодо організацій, яким надано всеукраїнський статус, за відсутності легалізованих осередків у більшості регіонів України і приведення їх у відповідність із чинним законодавством здійснюватиметься на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законами України.

Фонд соціального захисту інвалідів (далі  Фонд) листом від 26.01.2016 № 1/3-17/09 надіслав інформацію про вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків за результатами аудиту, відповідно до якої:

 Фондом в межах компетенції затверджено План заходів щодо усунення недоліків виявлених аудитом ефективності використання коштів державного бюджету, призначених на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів за 2014 рік та I півріччя 2015 року, проведеним Рахунковою палатою України (додаток до наказу Фонду від 26.01.2016 № 3), закріплено відповідальних посадових осіб та визначено конкретні терміни виконання.

Стан реалізації рекомендацій Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, призначених на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, перебуває на постійному моніторингу.

 

Член Рахункової палати
М. Я. Шулежко