Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 13.10.2015 № 6-5

щодо Звіту про результати перевірки Міжрегіонального головного управління ДФС − Центрального офісу з обслуговування великих платників в частині планування та дієвості контролю за повнотою нарахування і своєчасністю сплати податкових надходжень до державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати перевірки Міжрегіонального головного управління ДФС − Центрального офісу з обслуговування великих платників в частині планування та дієвості контролю за повнотою нарахування і своєчасністю сплати податкових надходжень до державного бюджету надіслано Верховній Раді України (лист від 12.11.2015 № 16-2217).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату" Прем'єр-міністру України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 12.11.2015 № 16-2218).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати перевірки Міжрегіонального головного управління ДФС  Центрального офісу з обслуговування великих платників в частині планування та дієвості контролю за повнотою нарахування і своєчасністю сплати податкових надходжень до державного бюджету надіслано Міністерству фінансів України (лист від 20.11.2015 № 16-2284), Міжрегіональному головному управлінню ДФС  Центральному офісу з обслуговування великих платників (далі  Центральний офіс, лист від 20.11.2015 № 16-2285).

Згідно з отриманою інформацією Прем'єр-міністр України А. П. Яценюк доручив (доручення № 46235/1/1-15 від 23.11.2015) Мінфіну (Яресько Н.), ДФС (Насірову Р. М.) розглянути порушені питання, за результатами поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів. У разі потреби з питань, що потребують рішення Уряду, внести на розгляд Кабінету Міністрів необхідні проекти актів в установленому порядку.

Рахункова палата отримала лист Мінфіну (лист від 18.12.2015 № 31-11110-07-13/38523), в якому Міністерство поінформувало, що відповідно до листа Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 07.12.2015 № 04-13/10-3327/рп щодо листа Рахункової палати та на виконання доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А. П., разом з ДФС розглянуло рішення Рахункової палати і зазначає, що зауваження, викладені у цьому рішенні взято до уваги та будуть враховані при удосконаленні методів контролю за якістю адміністрування та супроводження платників податків. Крім того, Мінфін зазначив наступне, зокрема.

З метою забезпечення всіх великих платників (далі  ВПП) обліком у контролюючих органах, що здійснюють супроводження ВПП, наказом ДФС від 29.10.2015 № 825 у структурі Центрального офісу додатково утворено чотири управління по роботі з ВПП: Вінницьке, Івано-Франківське, Луцьке та Полтавське.

Облік у спеціалізованих державних податкових інспекціях (далі  СДПІ) платників податків, які не належать до категорії "ВПП" обумовлений необхід­ністю зменшення щорічної міграції платників податків між контролюючими органами, які за показниками діяльності наближені до критеріїв ВПП або афілійовані із ВПП, що обслуговуються підрозділами Центрального офісу, а також з особливостями специфічної функції Центрального офісу та СДПІ, а саме галузевої спеціалізації у внутрішній організаційній структурі та індивідуального підходу до податкового супроводження платників податків за галузевим принципом.

З метою удосконалення Податкового кодексу України в частині, що стосується ВПП Кабміном внесено на розгляд Верховної Ради України законопроект "Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні" (реєстр. № 3630 від 11.12.2015), яким крім іншого, вносяться зміни до критеріїв визначення "великий платник податків" та встановлюється обов'язок ВПП, у яких місце обліку за територією відмінне від місця реєстрації, подавати звітність та сплачувати загальнодержавні податки, призначення яких (або їх частки)  обласні бюджети до контролюючих органів за місцем реєстрації.

Участь Центрального офісу у плануванні та забезпеченні доходів державного бюджету передбачена наказом ДФС від 11.11.2014 № 262 "Про організацію діяльності Державної фіскальної служби України із прогнозування та забезпечення надходжень платежів". Щодо напруженості доведених Централь­ному офісу індикативних показників, то у 2014 році вони складали для офісу 119 відс. росту до фактичних показників доходів загального фонду держбюджету 2013 року (5 місце у рейтингу всіх головних управлінь ДФС) при 108,6 відс. по Україні. За 10 місяців 2015 року рейтинг напруженості індикативів у Центральному офісі відповідав 22 місцю серед регіонів і становив 132,3 відс. при 136,5 відс. по Україні. При цьому зазначено, що індикативні показники, які доводяться до регіональних головних управлінь ДФС, як правило, перевищують заявлені прогнози регіонів, оскільки враховують детальні прорахунки можливих джерел та резервів розширення бази оподаткування, результативність заходів з підвищення ефективності організації роботи, супроводження та відпрацювання визначальних платників податків.

Також, Рахункова палата отримала лист Центрального офісу від 21.12.2015 № 6715/8/28-10-14-20, в якому офіс повідомив, що з метою усунення виявлених недоліків у роботі та недопущення їх у подальшому 17.09.2015 ним видано наказ за № 793 "Про результати перевірки", яким керівникам структурних підрозділів Центрального офісу та СДПІ встановлені окремі завдання щодо поліпшення роботи цих підрозділів при плануванні та виконанні індикативних показників, контролю за дотриманням платниками вимог Податкового кодексу України, при наданні податкових пільг, погашенні податкового боргу, а також з урахуванням змін внесених до цього наказу 21.12.2015 № 1091,  підвищення рівня ефективності їх роботи із забезпечення збільшення надходжень до державного бюджету податкових надходжень, у тому числі за результатами проведених перевірок платників податків.

Листом від 04.03.2016 № 1083/8/28-10-14-18 Центральний офіс додатково поінформував про вжиті заходи з реалізації рекомендацій, наданих Рахунковою палатою, а саме:

 наказом Центрального офісу від 28.12.2015 № 1004 утворено Тернопільське управління по роботі з ВПП (п'яте управління);

 наказом Мінфіну від 21.10.2015 № 911 "Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків" змінено порядок формування реєстру великих платників;

 наказом ДФС від 08.09.2015 № 681 (зі змінами внесеними наказом ДФС від 14.01.2016 № 27) затверджено Реєстр великих платників податків на 2016 рік, до якого включено 1727 ВПП, які станом на 01.01.2016 стовідсотково перебувають на обслуговуванні в спеціалізованих контролюючих органах, що здійснюють обслуговування ВПП;

 питома вага збору платежів до Державного бюджету України за результатами 2015 року становила 50 відс. (утому числі ПДВ  57,3 відс., податок на прибуток  57 відс., акцизний податок  86,9 відс.);

 індикативний показник виконано на 100,3 відсотка. При цьому приріст надходжень у 2015 році порівняно з попереднім роком становив 30,5 відс.;

 вирішено питання зарахування 10 відс. податку на прибуток ВПП, місце обліку яких відмінне від місця реєстрації, до місцевих бюджетів за місцем реєстрації, а саме казначейством відкриті відповідні бюджетні рахунки;

 в щоденному режимі Центральний офіс бере участь в прогнозуванні надходжень до бюджету, про що повідомляє ДФС за визначеними формами та у строки передбачені відповідними наказами ДФС тощо.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий