Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 27.10.2015 № 7-3

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на виконання заходів з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на виконання заходів з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів, надіслано Голові Верховної Ради України Гройсману В. Б. (лист від 17.12.2015 № 05-2557), відомості про результати зазначеного аудиту у формі рішення Рахункової палати − Прем'єр-міністру України Яценюку А. П. (лист від 17.12.2015 № 05-2558).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на виконання заходів з профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів надіслано Міністерству охорони здоров'я України (лист від 21.12.2015 № 05-2580) для відповідного реагування.

Згідно з отриманою інформацією Прем'єр-міністр України Яценюк А. П. доручив (доручення від 30.12.2015 № 50858/1/1-15) Міністру охорони здоров'я України Квіташвілі О., головам обласних та Київської міської держадміністрацій розглянути рішення Рахункової палати, вжити необхідних заходів і про результати поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України; з питань, що потребують прийняття рішень Уряду, подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.

Рахункова палати отримала листи МОЗ від 20.01.2016 № 3.22-Д-1/13/57-16/1305 і від 20.01.2016 № 13-04/02/13/326-15/1306, у яких Міністерство поінформувало про виконання заходів з реалізації пропозицій, наданих Рахунковою палатою. Так, у рамках реформування системи охорони здоров'я запроваджено комплексну систему громадського здоров'я і наказом МОЗ від 18.09.2015 № 604 створено державну установу "Центр громадського здоров'я". До функцій цього центру відповідно до cтатуту віднесено здійснення епідемічного нагляду та моніторингу за інфекційними хворобами, в тому числі випадків інфекційних хвороб, що передаються через кров, розроблення заходів щодо їх попередження, прогнозування епідемічної ситуації; ведення державного обліку інфекційних і професійних захворювань; здійснення лабораторного епідеміологічного нагляду, у тому числі забезпечення виконання функцій референс-лабораторій та референс-центрів; розроблення національних планів моніторингу і оцінки протидії інфекційним хворобам; участь у реалізації національної стратегії протидії соціально-небезпечним та інфекційним хворобам у частині організації надання діагностичної, консультативної та спеціалізованої лікувально-профілактичної допомоги; забезпечення належної (безпечної) якості препаратів донорства та створення національного "банку крові", національної інформаційної системи та реєстру донорів; удосконалення законодавчої та нормативної бази щодо безпеки донорства.

Міністерство розробило проект наказу від 28.12.2015 № 905 "Про затвердження критеріїв встановлення випадків інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації, для подання звітів до мережі Співтовариства згідно із рішенням № 2119/ЄС Європейського Парламенту та Ради", який на даний час у Міністерстві юстиції України на державній реєстрації. Положення цього наказу передбачають перелік інфекційних захворювань, що підлягають реєстрації, до якого включено гепатити В і С. Також підготовлено проект наказу "Про затвердження переліку інфекційних захворювань, які мають прогресивно включатися до Європейського Співтовариства відповідно до рішення № 2119/98/ЄС Європейського парламенту та Ради", який оприлюднено на офіційному сайті Міністерства для громадського обговорення. До переліку інфекційних захворювань включено гепатити В і С.

Також вжито низку заходів щодо удосконалення контролю якості лабораторних досліджень: розроблено та затверджено Національні стандарти медичних лабораторій, які передбачають правила проведення внутрішньолабораторного контролю якості та норм точності клінічних лабораторних досліджень, контролю та валідації процесів виробництва та обслуговування, а також аспекти управління зовнішньої оцінки якості клінічних лабораторних досліджень (ДСТУ EN ISO 15189:2015 "Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності (EN ISO 15189:2012, IDT)", прийнятий наказом Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 22.06.2015 № 61; ДСТУ-Н ISO/TR 22869:2014 "Лабораторії медичні. Настанова щодо впровадження ISO 15189:2003 (ISO/TR 22869:2005, IDT", прийнятий наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.12.2014 № 1435; ДСТУ EN ISO 15195:2015 "Лабораторна медицина. Вимоги до референтних вимірювальних лабораторій (EN ISO 15195:2003, IDT)", прийнятий наказом Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 28.09.2015 № 118). При цьому МОЗ не враховано пропозиції Рахункової палати щодо забезпечення функціонування референс-лабораторії з питань діагностики вірусних гепатитів та контролю якості лабораторних досліджень.

Мультидисциплінарною робочою групою, склад якої затверджено наказом МОЗ від 15.04.2013 № 303, завершується підготовка проекту наказу «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при вірусному гепатиті В", орієнтовні строки затвердження цього наказу - квітень 2016 року.

З метою отримання якісної інформації про виконання заходів Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року для підготовки звіту, що подається до Кабінету Міністрів України, МОЗ розроблено з урахуванням виявлених Рахунковою палатою порушень і недоліків форми надання інформації та надіслано їх структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій, співвиконавцям заходів  міністерствам та відомствам.

Таким чином, станом на 18.03.2016 відсутня інформація про виконання МОЗ рекомендацій Рахункової палати щодо вжиття заходів з перегляду Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року з метою забезпечення доступу широких верств населення до діагностики вірусних гепатитів В і С і забезпечення належного контролю за її виконанням; встановлення реального стану захворюваності на вірусні гепатити В і С серед населення України; забезпечення перегляду порядку епідемічного нагляду, діагностики та профілактики вірусних гепатитів (замість наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 12.07.1989 № 408 "Про заходи щодо зниження захворюваності вірусними гепатитами в країні"); розроблення та прийняття порядку проведення дезінфекційних заходів при наданні населенню немедичних послуг, що супроводжуються високим ризиком інфікування вірусними гепатитами В і С; підготовки пропозиції щодо визначення на законодавчому рівні поняття "соціально небезпечні інфекційні хвороби" та їх переліку; забезпечення проведення моніторингу та оцінки якості тест-систем, які використовуються в Україні для здійснення скринінгу донорської крові та її компонентів; розроблення статистичних форм з метою оцінки стану охоплення лікуванням хворих на вірусні гепатити і його результатів та удосконалення наявних у частині інвалідизації населення внаслідок цих захворювань; виконання рішення Колегії МОЗ від 02.06.2015 № 6 у частині розроблення та затвердження методики розрахунку для результативних показників, а також технологічного регламенту процесу їх формування.

Про вжиті заходи за результатами аудиту повідомили Харківська обласна держадміністрація (лист від 28.01.2016 № 01-39/668), Донецька обласна військово-цивільна адміністрація (лист від 01.02.2016 № 1вх01-00081-08/01), Чернівецька обласна держадміністрація (лист від 01.02.2016 № 0136-6/14) і Миколаївська обласна держадміністрація (лист від 03.02.2016 № 9/0/05-3/1-16). При цьому не враховано пропозиції Рахункової палати стосовно забезпечення дотримання нормативних актів у частині охоплення діагностикою на вірусні гепатити осіб груп ризику.

Проаналізувавши вищезазначену інформацію, Рахункова палата вважає заходи, вжиті МОЗ та обласними державними адміністраціями за результатами розгляду звіту та рішення Рахункової палати від 27.10.2015 № 7-3, недостатніми.

Стан реалізації рекомендацій Рахункової палати взято на контроль.

 

Член Рахункової палати
І. М. Заремба