Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати України від 11.08.2015 № 1-2

щодо Звіту про результати аналізу фінансування та виконання програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аналізу фінансування та виконання програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні надіслано Верховній Раді України (лист від 05.10.2015 № 08-1944).

Відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати із пропозиціями щодо вжиття заходів надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 05.10.2015 № 08-1945).

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аналізу надіслано Мінекономрозвитку (лист від 05.10.2015 № 08-1946) та Мінфіну (лист від 05.10.2015 № 08-1947).

Прем'єр-міністр України А. П. Яценюк доручив (№ 41322/1/1-15 від 21.10.2015) Міністру економічного розвитку і торгівлі та Міністру фінансів опрацювати рішення Рахункової палати від 11.08.2015 № 1-2 та вжити заходів з метою усунення виявлених недоліків, у тому числі щодо незадовільного виконання функцій координатора технічної допомоги.

Рахункова палата отримала від Мінекономрозвитку лист від 09.11.2015 № 4022-06/37192-03, в якому повідомлено про проведену Міністерством роботу щодо усунення виявлених порушень та недоліків, встановлених під час проведеного аналізу, а також про стан виконання відповідних рекомендацій.

Зокрема, Мінекономрозвитку розробило зміни до Порядку підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 № 841. Цими змінами передбачено врегулювання порушених Рахунковою палатою питань щодо проведення попередньої оцінки обсягів залучення фінансових ресурсів ЄС для фінансування відповідних програм, визначення строків підготовки програм бюджетної підтримки, створення спільних груп моніторингу, покращання системи моніторингу програм шляхом запровадження звітування виконавцями програм перед Урядом, ведення Міністерством реєстру програм секторальної бюджетної підтримки ЄС.

З метою покращення виконання функцій координатора технічної допомоги Мінекономрозвитку розробило та направило на погодження центральним органам виконавчої влади проект Указу Президента України «Про Національного координатора з питань міжнародної допомоги».

Крім того, Мінекономрозвитку порушило перед Представництвом ЄС в Україні питання щодо можливості застосування єдиної методології оцінки рівня досягнення індикаторів програм секторальної бюджетної підтримки.

Міністерство фінансів України надіслало листом від 18.11.2015 № 31-12260-13-13/35373 інформацію про заходи для забезпечення виконання рекомендацій Рахункової палати

Так, в контексті вдосконалення механізму секторальної бюджетної підтримки в частині перерахування коштів ЄС безпосередньо на рахунки головних розпорядників − виконавців програм в рамках Угоди про фінансування «Програми підтримки секторальної політики − Підтримки регіональної політики України» вже передбачено перерахування коштів на рахунок Казначейства в Національному банку України. Відносно інших програм це питання буде опрацьовано Мінфіном з Мінекономрозвитку й іншими заінтересованими органами.

Діяльність Міністерства стосовно забезпечення дотримання графіків надання запитів на отримання коштів, визначених угодами про фінансування програм, та своєчасного розроблення проектів відповідних рішень Уряду щодо передачі коштів буде посилена.

Для забезпечення використання Мінінфраструктури та Державною фіскальною службою коштів ЄС в рамках відповідних програм Кабінетом Міністрів України прийняті розпорядження від 12.08.2015 № 816 «Деякі питання використання у 2015 році коштів щодо реалізації стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту» та постанова від 08.09.2015 № 697 «Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні».

Крім того, з боку Мінфіну буде посилено контроль за використанням коштів секторальної бюджетної підтримки, які надаються ЄС.

 

Член Рахункової палати
В. П. Пилипенко