Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 22.09.2015 № 5-3

щодо Звіту про результати аналізу стану та обґрунтованості надання податкових пільг суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва альтернативних видів палива (станом на лютий 2016 року)

На виконання рішення Рахункової палати від 22.09.2015 № 5-3 інформацію про результати аналізу стану та обґрунтованості надання податкових пільг суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва альтернативних видів палива, направлено Верховній Раді України (лист від 06.11.2015 № 16-2167).

Відомості у формі рішення про результати зазначеної перевірки надіслано до Кабінету Міністрів України (лист від 06.11.2015 № 16-2168).

Рішення Рахункової палати та звіт про результати перевірки надіслано Міністерству фінансів України (лист від 06.11.2015 № 16-2169), Міністерству аграрної політики та продовольства України (лист від 06.11.2015 № 16-2171) та Державній фіскальній службі України (лист від 06.11.2015 № 16-2172) для реагування та вжиття заходів згідно з наданими пропозиціями.

Рішення Рахункової палати надіслано Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження України (лист від 06.11.2015 № 16-2170) для реагування та вжиття заходів щодо усунення недоліків і порушень.

Згідно з отриманою інформацією, Прем'єр-міністр України Яценюк А. П. доручив (доручення від 13.11.2015 № 45303/1/1-15) Яресько Н., Павленку О. М., Насірову Р. М., Жук І. М., Савчуку С. Д. розглянути порушені питання, за результатами поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів. У разі потреби з питань, що потребують рішення Уряду, внести на розгляд Кабінету Міністрів необхідні проекти актів у встановленому порядку.

Відповідна інформація про вжиті заходи за результатами перевірки надійшла від Міністерства фінансів України (листи від 02.12.2015 № 31-11170-09-13/36992, від 10.12.2015 № 31-11170-09-13/37859), Міністерства аграрної політики та продовольства України (лист від 27.11.2015 № 37-13-7-7/19548), Державної фіскальній службі України (лист від 23.11.2015 № 26797/5/99-99-21-05-16), Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (лист від 26.11.2015 № 1634-03/14/3-15).

Згідно з інформацією зазначених державних органів ними вжито ряд заходів. Зокрема, Міністерством фінансів України (далі − Мінфіном) повідомлено, що з метою вдосконалення порядку оподаткування палива, в тому числі альтернативних видів палива, розроблено проект Закону України "Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні", яким пропонувалось передбачити електронну систему контролю за обігом палива (в тому числі біопалива), яка включає запровадження акцизної накладної, як обов'язкового електронного документу, що складатиметься при здійсненні всіх операцій з реалізації пального на внутрішньому ринку. На думку Міністерства, впровадження вказаних норм забезпечить ефективний контроль за реалізацією пального на внутрішньому ринку, унеможливить випадки реалізації на автозаправних станціях не облікованих обсягів пального, з яких не сплачений акцизний податок, скоротить частку тіньового сектору ринку.

Разом з тим, у зазначеному законопроекті пропонувалось біоетанолу присвоїти окремий код УКТ ЗЕД та запровадити окрему ставку акцизного податку, що сприятиме, забезпеченню єдиного підходу до його оподаткування. У зв'язку з цим, скасовується необхідність отримання податкового векселя для виробників.

Слід зазначити, що аналогічні норми були прийняті у Законі України від 24.12.2015 № 909 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (набрав чинності з 01.01.2016).

Також, Мінфіном, з метою вдосконалення пільгового оподаткування виробників альтернативних видів палива, розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України", яким, зокрема передбачено, виключити норми щодо звільнення від оподаткування митом обладнання та матеріалів для виробництва альтернативних видів палива; матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві альтернативних видів палива, як такі, що відсутні в Регламенті Ради (ЄС) № 1186/2009, що встановлює систему Співтовариства для звільнення від сплати митних зборів.

Державна фіскальна служба України (далі − ДФС України) повідомила, що Головою ДФС України Насіровим Р. М. в листопаді 2015 року затверджено Заходи з усунення виявлених Рахунковою палатою порушень і недоліків за результатами проведеного аналізу. Виконання більшості заходів заплановано на 2016 рік.

Зокрема, з метою вдосконалення адміністрування акцизного податку з альтернативних видів палива (біоетанолу) ДФС України розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення адміністрування акцизного податку". Законопроектом пропонується запровадження для біоетанолу ставки акцизного податку 70,0 євро; відміна видачі податкового векселя до отримання біоетанолу з акцизного складу та уніфікація терміну "біоетанол", а саме внесення його єдиного визначення до Податкового кодексу України та законів України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", "Про альтернативні види палива", що надасть можливість уникнути двозначного трактування цього терміну; уникнення подвійного оподаткування у разі використання підакцизних компонентів, з яких сплачено акцизний податок.

Також ДФС було запропоновано внести зміни до Закону України "Про Митний тариф України" в частині деталізації на національному рівні товару "біоетанол" та присвоєння йому коду УКТ ЗЕД 2207 20 00 10, що сприятиме забезпеченню єдиного підходу до оподаткування біоетанолу. Ці пропозиції були враховані у вищезазначеному Законі України від 24.12.2015 № 909 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році".

З метою визначення в Податковому кодексі відповідальності платника податків за неподання, несвоєчасне подання або неправильне заповнення звіту про суми податкових пільг, ДФС України направлено Міністерству фінансів України пропозиції щодо доповнення абзацу першого пункту 46.1 статті 46 Кодексу положеннями, які прирівнюють звітність про суми податкових пільг до податкової декларації.

Поряд з цим, ДФС України розроблено проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств". Проектом наказу, передбачався додаток, в якому здійснюється розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування та зазначаються підстави для застосування податкової пільги. Зазначене сприятиме забезпеченню уникнення невідповідності сум податкових пільг у деклараціях та звітах про суми податкових пільг з податку на прибуток. Ця форма Податкової декларації з податку на прибуток підприємств була затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 р. за № 1415/27860 (набрав чинності з 01.12.2015).

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило про вжиття заходів щодо усунення недоліків і недопущення порушень, встановлених під час перевірки, а також опрацювання аналітичної інформації про результати моніторингу стану розвитку виробництва альтернативних видів палива в АПК та надання Рахунковій палаті відповідні відомості із зазначеного питання.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (далі − Держенергоефективності) поділяє думку Рахункової палати щодо необхідності посилення роботи з розвитку виробництва та використання альтернативних видів палива. Це передбачено як Національним Планом дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, так і міжнародними зобов'язаннями України перед Енергетичним Співтовариством.

Агентством повідомлено про вжиття ряду заходів стосовно усунення зауважень, наданих під час перевірки щодо вдосконалення та оптимізації процесу видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного.

Разом з цим, Держенергоефективності розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги", яким, зокрема, передбачено внесення змін до Закону України "Про альтернативні види палива" в частині встановлення основних вимог до регулювання надання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного. Зазначений законопроект подано Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України (реєстраційний № 3322 від 13.10.2015).

На сьогодні Держенергоефективності розробляються зміни до деяких законів України в частині сприяння розвитку виробництва та використання рідких біопалив.

Стан реалізації рекомендацій Рахункової палати взято на контроль.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий