Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 11.08.2015 № 1-5

щодо Звіту про результати аналізу формування, розміщення і виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аналізу формування, розміщення і виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, надіслано Верховній Раді України (лист від 07.09.2015 № 10-1733).

Відомості про результати зазначеного аналізу у формі рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 07.09.2015 № 10-1732).

Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству освіти і науки України, Київському національному університету ім. Тараса Шевченка та Київському національному економічному університету імені Вадима Гетьмана направлено Рішення Рахункової палати та Звіт про результати аналізу формування, розміщення та виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою (листи відповідно: від 07.09.2015 № 10-1730; від 07.09.2015 № 10-1731; від 07.09.2015 № 10-1727; від 07.09.2015 № 10-1729).

Копії матеріалів перевірки в частині виявлених фактів незаконного використання коштів державного бюджету з боку Міністерства освіти і науки України, а також виявлених Рахунковою палатою корупційних дій, вчинених посадовими особами міністерства, надіслано Генеральній прокуратурі України (лист від 07.09.2015 № 10-1734).

Рахункова палата отримала листи щодо заходів по усуненню порушень, виявлених в ході аналізу стану формування, розміщення і виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою від Київського національного університету імені Тараса Шевченка (лист від 02.10.2015 № 02/833-26) та Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (лист від 21.09.2015 № 01/13-1407).

Прем'єр-міністр України Яценюк А. П. доручив (доручення № 37430/1/1-15 від 22.09.2015) Квіту С. М., Абромавичусу А., Розенку П. В., Яресько Н., Гавриловій Л. В. у межах компетенції розглянути порушені питання, вжити відповідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. У разі необхідності прийняття рішень Урядом, Прем'єр-міністр України пропонував внести пропозиції в установленому порядку.

Окремо Міністру освіти і науки України Квіту С. М. Прем'єр-міністром України доручено провести Колегію МОН України з цього питання.

На виконання Рішення Рахункової палати заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату Юлія Клименко повідомила Рахункову палату (лист від 07.10.2015 № 3612-07/33099-03) про низку заходів, запланованих на вдосконалення методологічних основ складання середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці. Крім того, Мінекономрозвитком проведено експертний круглий стіл за участю представників центральних органів виконавчої влади, профспілок, роботодавців, науковців та експертної спільноти з обговорення питання реформування системи державного замовлення. Всі учасники підтримали необхідність удосконалення процедури прогнозування потреби у фахівцях та процедури розподілу державного замовлення серед ВНЗ. Разом з тим, питання призупинення практики формування державного замовлення для органів державної влади, яким не підпорядковуються вищі навчальні заклади, Мінекономрозвитку не порушувалося. Зазначене питання Рахункова палата вважає суттєвим для вирішення проблеми ефективного впровадження держзамовлення.

Державна фінансова інспекція України, на виконання доручення Прем'єр-міністра України, повідомила Рахункову палату (лист від 01.10.2015 № 03-11/843), що погоджується з висновками Рахункової палати в частині необхідності радикального реформування інституту державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою. В додаток до цього, Держфінінспекція України повідомила про результати власних контрольних заходів у цій сфері.

Відповідь, в межах виконання доручення Прем'єр-міністра України, надано Рахунковій палаті і Міністерством освіти і науки України (лист від 23.10.2015 №1/12-6945). МОН України не погодилося з висновками Рахункової палати з цього питання, коментуючи та надаючи власні оцінки до вже затвердженого Звіту, хоча представник міністерства (Дерев'янко О. В.) на засіданні Рахункової палати 11.08.2015 не висловлював принципових заперечень щодо Звіту. Лист, за підписом Міністра Квіта С. М., не відображає державницького підходу до питань впровадження реформи системи освіти. Заперечуючи висновки Рахункової палати, Міністр не наводить аргументів, які б спростовували зазначені висновки. Пропозицію Рахункової палати щодо проведення службового розслідування для виявлення можливих зловживань з боку посадових осіб Міністерства Міністром проігноровано повністю, що не сприяє конструктивному підходу до вирішення порушених Рахунковою палатою питань.

Рахункова палата вважає недостатніми заходи, що вжиті та заплановані Міністерством освіти і науки України за результатами розгляду ним Рішення від 11.08.2015 № 1-5.

Генеральна прокуратура України повідомила Рахункову палату (лист від 15.09.2015 № 04/2/2-2381-15) що лист за результатами проведеного аналізу формування, розміщення і виконання Міністерством освіти і науки України державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою розглянуто. Проведення перевірки з окреслених питань доручено Міністерству внутрішніх справ України.

Моніторинг ситуації щодо реалізації зазначених заходів та подальше усунення виявлених недоліків, зокрема, МОН України знаходиться у Рахунковій палаті на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. П. Пилипенко