Інформаційне повідомлення на виконання постанови Колегії Рахункової палати від 14.07.2015 № 12-3

щодо заходів, вжитих у порядку реагування на висновки і пропозиції Рахункової палати за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (станом на 16.11.2015)

На виконання постанови Колегії Рахункової палати від 14.07.2015 № 12-3 інформацію про результати аудиту надіслано Голові Верховної Ради України Гройсману В. Б. (лист від 05.10.2015 № 07-1949), Прем'єр-міністру України Яценюку А. П. (лист від 05.10.2015 № 07-1950) та Уповноваженому Президента України з прав людей з інвалідністю Сушкевичу В. М. (лист від 05.10.2015 № 07-1953), Висновок Колегії Рахункової палати до "Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації" - директору Фонду соціального захисту інвалідів Артюху С. О. і Міністру соціальної політики України Розенку П. В. (листи від 05.10.2015 № 07-1952 та № 07-1951).

Згідно з отриманою інформацією Прем'єр-міністр України Яценюк А. П. доручив (№ 41329/1/1-15 від 19.10.2015) Мінсоцполітики (Розенку П. В.), Мінфіну (Яресько Н.), Мінекономрозвитку (Абромавичусу А.), МОЗ (Квіташвілі О.) та Мін'юсту (Петренку П. Д.) опрацювати порушені питання, підготувати необхідні проекти актів щодо удосконалення механізму забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, розвитку виробництва таких засобів реабілітації і внести їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів, а про результати поінформувати Рахункову палату. Цим же дорученням МОЗ (Квіташвілі О.), Мінсоцполітики (Розенку П. В.), Мінекономрозвитку (Абромавичусу А.) та Державну службу України з лікарських засобів (Алєксєєвій О. А.) зобов'язано розглянути питання визначення технічних засобів реабілітації за видами, які можуть бути віднесені до медичних виробів, з питань, що потребують прийняття рішення Уряду, подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції та про результати поінформувати Рахункову палату.

Фондом соціального захисту інвалідів листом від 23.10.2015 № 1/3-107/09 надіслано інформацію про вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків за результатами аудиту, відповідно до якої:

− у додаткових договорах про забезпечення технічними засобами реабілітації передбачено відповідальність підприємств-виконавців за недотримання черговості при забезпеченні такими виробами, керівникам надіслані листи щодо неухильного виконання договірних зобов'язань у цій частині;

 зобов'язано підприємства-виконавці дотримуватися термінів виготовлення технічних засобів реабілітації;

 у відповідь на звернення Фонду соціального захисту інвалідів (лист від 30.07.2015 № 1/4-706/03) щодо виділення додаткових коштів на виконання бюджетної програми за КПКВК 2507030 за напрямом "Забезпечення окремих категорій населення України технічними засобами реабілітації" Мінсоцполітики ініційовано, а розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 1037-р прийнято рішення щодо збільшення видатків у обсязі 88723,9 тис. грн на виконання зазначеного напряму та підготовлено відповідні зміни до паспорта бюджетної програми.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України Мінсоцполітики листами від 30.10.2015 № 5646/0/10-15/19 та від 30.10.2015 № 16897/0/14-15/19 повідомило Рахункову палату про вжиті заходи за результатами аудиту, а саме:

 Міністерство листом від 24.09.2015 № 14504/0/14-15/19 надіслало пропозиції щодо переліку виробів технічних та інших засобів реабілітації, які не є медичними виробами, до МОЗ, яке також надало свій перелік, відмінний від Мінсоцполітики. На нараді, проведеній Мінсоцполітики 08.10.2015, представниками Держлікслужби не надано ґрунтовних відповідей щодо формування переліку технічних та інших засобів реабілітації, які не підпадають під дію Технічного регламенту щодо медичних виробів та потребують сертифікації, з метою визначення технічних та інших засобів реабілітації, на які поширюються вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2015 № 753 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів". За результатами проведеної роботи Мінсоцполітики розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321", після прийняття змін до якого перелік технічних засобів реабілітації, що підлягатимуть обов'язковій сертифікації, буде надіслано до Мінекономрозвитку;

 на думку Мінсоцполітики, на сьогодні унеможливлено розроблення державної програми розвитку виробництва технічних та інших засобів реабілітації в Україні або прийняття Плану заходів з подальшого розвитку виробництва цих засобів в Україні у зв'язку з дією пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету";

 надіслано на погодження до Державної регуляторної служби України (лист від 21.10.2015 № 15921/014-15/19) проект підготовлених змін у частині удосконалення наказу Мінсоцполітики від 18.04.2012 № 215 "Деякі питання придбання технічних та інших засобів реабілітації" щодо встановлення порядку подання документів, включення до переліку документів планових калькуляцій собівартості та відпускної ціни, копій сертифікатів про атестацію лікаря-спеціаліста, визначення періоду, за який подається фінансовий звіт;

 розроблено та прийнято наказ від 29.09.2015 № 974 "Про затвердження Типового положення про стаціонарне (реабілітаційне) відділення первинного і складного протезування та ортезування", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.10.2015 за № 1284/27729.

Питання виконання доручень перебуває на постійному контролі Рахункової палати.

 

Заступник директора департаменту
Д. С. Олійник