Інформаційне повідомлення на виконання постанови Колегії Рахункової палати України від 14.07.2015 № 12-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих у 2013−2014 роках на охорону довкілля при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг загального користування

На виконання постанови Колегії Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих у 2013−2014 роках на охорону довкілля при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг загального користування, надіслано Верховній Раді України (лист від 31.07.2015 № 03-1472).

Комітетом Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (лист від 05.11.2015 № 04-15/11-1238) розглянуто зазначену інформацію та вирішено взяти її до відома і рекомендувати Кабінету Міністрів України забезпечити виконання Державним агентством автомобільних доріг України Закону України "Про екологічну експертизу" та постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 808 "Про затвердження переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку" в частині здійснення обов'язкової державної екологічної експертизи щодо проектної документації об'єктів будівництва та реконструкції автомобільних доріг; Закону України "Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" в частині інтеграції екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління у транспортно-дорожній галузі, зокрема, визначення конкретних заходів з охорони довкілля та формування системи моніторингу планування та виконання природоохоронних заходів.

Інформацію про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих у 20132014 роках на охорону довкілля при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг загального користування, надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 31.07.2015 № 03-1473).

Згідно з отриманою інформацією, Віце-прем'єр-міністр України В. Вощевський доручив (№ 32436/1/1-15 від 21.08.2015) Паракуді О. В., Щербині М. М. розглянути лист Рахункової палати та про результати поінформувати в установлений законодавством строк Рахункову палату та Кабінет Міністрів України.

На виконання резолюції Віце-прем'єр-міністра України перший заступник Міністра інфраструктури України В. Шульмейстер повідомив Рахункову палату (лист від 07.09.2015 № 9934/26/10-15), що вкрай обмежене фінансування будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту негативно впливає на виконання природоохоронних заходів. Крім того, щороку до виробничих планів з експлуатаційного утримання служб автомобільних доріг в областях включаються конкретні природоохоронні заходи, обсяг яких залежить від фінансування галузі. Рекомендації щодо моніторингу стану виконання екологічних заходів при виконанні робіт на дорогах загального користування будуть враховані у подальшій роботі.

Висновок Колегії Рахункової палати і звіт про результати аудиту надіслано Державному агентству автомобільних доріг України (далі − Укравтодор) з метою вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків (лист від 31.07.2015 № 03-1474).

Після опрацювання листа Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 13.08.2015 № 04-13/10-2221/рп і розгляду листа Рахункової палати Укравтодор повідомив (листи від 25.08.2015 3722/2/5.1-2-42/02 і від 02.11.2015 № 4721/2/11-13-715/07), що забезпечення формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища покладено на Міністерство екології та природних ресурсів України та ряд центральних органів виконавчої влади, які координуються через Міністра екології. Тому включення до положення Укравтодору функції контролю за дотриманням природоохоронних заходів призведе до дублювання функцій. Крім того, до виробничих планів з експлуатаційного утримання служб автомобільних доріг в областях щороку включаються конкретні природоохоронні заходи, обсяг яких залежить від фінансування галузі. Рекомендації щодо моніторингу стану виконання екологічних заходів при виконанні робіт на дорогах загального користування будуть враховані у подальшій роботі.

Укравтодором не враховано рекомендацій щодо:

 проведення аналізу стану виконання Програми Укравтодору з охорони навколишнього середовища на період 20122015 роки, затвердженої наказом Державної служби автомобільних доріг України від 14.12.2011 № 446, і розроблення відповідної програми на наступний період;

 вжиття заходів щодо більш широкого впровадження результатів науково-дослідних робіт, зокрема, з питань шумозахисту, встановлення біопереходів, екологічного моніторингу в поточну діяльність експлуатуючих організації дорожнього господарства.

Ситуація щодо виконання рекомендацій Рахункової палати постійно контролюється.

 

Член Рахункової палати
М. Я. Шулежко