Міжнародний координований аудит на тему «Транскордонне перевезення відходів в світлі положень Базельської конвенції»