ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Рахункової палати
23.11.2021 № 30-4
(у редакції рішення Рахункової палати
від 18.04.2022 № 9-1)
{із змінами, внесеними рішенням
Рахункової палати
від 18.04.2022 № 9-2;
від 24.05.2022 № 11-4;
від 21.06.2022 12-3;
від 12.07.2022 13-3;
від 26.07.2022 15-4;
від 16.08.2022 16-4;
від 30.08.2022 19-1}
 

План роботи Рахункової палати на 2022 рік
(нова редакція)

 
Дата засідання*25 січня 2022 року
 
1. Звіт про діяльність робочої групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф за 2021 рік.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
 
Дата засідання* − 9 лютого 2022 року
 
2. Звіт про роботу в 2021 році групи аудиторів за Дунайською транснаціональною програмою.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
3. Звіт про роботу в 2021 році групи аудиторів за програмами прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства (ППС ЄІС), зокрема, «Басейн Чорного моря 2014−2020 роки», «УкраїнаРумунія 20142020 роки», «УкраїнаУгорщинаСловаччинаРумунія 20142020 роки», «УкраїнаПольщаБілорусь 20142020 роки».
Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В.І.
 
 
Дата засідання*22 лютого 2022 року
 
4. Аудит ефективності виконання повноважень державними органами щодо повноти нарахування і контролю за сплатою збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
5. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
6. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених на розвиток Національної поліції України.
Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В.І.
 
7. Аудит ефективності управління Національною академією наук України об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.
Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В.І.
 
 
Дата засідання*28 квітня 2022 року
 
8. Аудит ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
9. Звіт Рахункової палати за 2021 рік.
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
Дата засідання*24 травня 2022 року
 
10. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
11. Фінансовий аудит Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України за 2021 рік.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
 
Дата засідання*21 червня 2022 року
 
12. Аналіз виконання закону про Державний бюджет України на 2022 рік у першому кварталі.
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
13. Аудит ефективності забезпечення податковими органами застосування і своєчасності стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) і пені до державного бюджету.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
 
Дата засідання*12 липня 2022 року
 
14. Аналіз стану планування та результативності контролю за повнотою нарахування і своєчасністю надходження акцизного податку з транспортних засобів.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
 
Дата засідання*26 липня 2022 року
 
15. Аналіз використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
16. Аналіз стану повноти нарахування та своєчасності надходження екологічного податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
17. Аналіз звіту Фонду державного майна України за 2021 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету.
Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.
 
 
Дата засідання*16 серпня 2022 року
 
18. Фінансовий аудит Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
19. Аналіз Звіту Антимонопольного комітету України за 2021 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
 
Дата засідання*30 серпня 2022 року
 
20. Аудит ефективності виконання заходів із зменшення обсягів викидів парникових газів.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
21. Аналіз виконання закону про Державний бюджет України на 2022 рік у першому півріччі.
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
Дата засідання* − 13 вересня 2022 року
 
22. Аудит ефективності використання бюджетних коштів на здійснення заходів з ліквідації судів в Україні.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
 
Дата засідання* − 4 жовтня 2022 року
 
23. Аналіз стану управління об’єктами державної власності в ядерно-промисловому комплексі.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
24. Аналіз стану використання коштів державного бюджету на електронне урядування.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
25. Фінансовий аудит проєкту «Програма «Прискорення фінансових інвестицій у сільське господарство».
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
26. Аналіз щорічного звіту Міністерства економіки України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель (щодо кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі процедур і предметів закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг) та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
27. Аудит ефективності здійснення Фондом державного майна України повноважень з управління майном державних підприємств, установ та організацій, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.
Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.
 
28. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги, оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.    
 
29. Експертиза проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік».
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
Дата засідання* − 11 жовтня 2022 року
 
30. Аналіз використання коштів державного бюджету, передбачених на космічну діяльність.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
31. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на фінансову підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю.
Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В.І.
 
32. Аудит ефективності використання коштів, виділених з державного бюджету для здійснення діяльності Національною дитячою спеціалізованою лікарнею «Охматдит» МОЗ України та зміцнення її матеріально-технічної бази.
Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В.І.
 
33. Аудит ефективності управління науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, що має фінансові наслідки для державного бюджету.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.  
 
34. Аналіз виконання Державного бюджету України за підсумками трьох кварталів 2022 року в частині надходжень загального фонду.
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
Дата засідання* − 25 жовтня 2022 року
 
35. Аудит ефективності управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, та здійснення закупівель за рахунок коштів державного бюджету Апаратом Верховної Ради України.
Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.
 
 
Дата засідання* − 8 листопада 2022 року
 
36. Аналіз стану медичного забезпечення та реабілітації особового складу Національної гвардії України.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
37. Аналіз фактичного стану та оцінка впливу законодавства на повноту і своєчасність сплати непрямих податків до державного бюджету.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
 
Дата засідання* − 22 листопада 2022 року
 
38. Аналіз спрямування залишків коштів за субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам, збережених на рахунках місцевих бюджетів станом на 1 січня 2022 року, в умовах воєнного стану.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
39. Аналіз поточного стану щодо оцінки соціально-економічних втрат у сфері сільського господарства.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
40. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров’я України на реалізацію пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.
Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В.І.
 
41. Аудит ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення безпеки судноплавства, управління об’єктами державної власності у цій сфері, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.
Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І. М.
 
42. Аналіз фактичного стану та оцінка впливу законодавства на повноту нарахування і своєчасність надходження рентної плати до державного та місцевих бюджетів.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
43. Аудит ефективності використання коштів, виділених з державного бюджету на фінансову підтримку державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Г. Шевченка», використання і розпорядження ним об’єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
44. Аналіз виконання закону про Державний бюджет України на 2022 рік у січні–вересні.
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
Дата засідання* − 6 грудня 2022 року
 
45. Аналіз стану використання бюджетних коштів Управлінням державної охорони України.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
46. Аналіз стану використання коштів державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики України на реструктуризацію вугільної галузі.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
47. Аудит ефективності використання Державним агентством інфраструктурних проектів України коштів державного бюджету.
Відповідальна: член Рахункової палати Іванова І.М.
 
48. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров’я України на підготовку медичних і фармацевтичних працівників.
Відповідальний: член Рахункової палати Невідомий В.І.
 
 
Дата засідання* − 20 грудня 2022 року
 
49. Аналіз використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості.
Відповідальний: заступник Голови Рахункової палати Майснер А. В.
 
50. Аналіз стану використання коштів державного бюджету на виконання Державної цільової програми розвитку спеціального зв’язку, забезпечення захисту інформації і протидії технічним розвідкам на 2016–2021 роки.
Відповідальний: член Рахункової палати Яремчук І. М.
 
51. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
52. Аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених на виконання повноважень та завдань Службою судової охорони.
Відповідальний: член Рахункової палати Богун В. П.
 
53. Аналіз ефективності та обґрунтованості застосування податкових пільг з податку на додану вартість за операціями з постачання послуг з охорони здоров’я.
Відповідальний: член Рахункової палати Огонь Ц. Г.
 
54. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті, функціонування Національного музею Голодомору-геноциду та на будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
55. Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству культури та інформаційної політики України з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Відповідальний: член Рахункової палати Дідик А. М.
 
  
Дата засідання* − не визначена (до завершення воєнного стану в Україні)
 
56. Аналіз річного звіту про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
Відповідальний: Голова Рахункової палати Пацкан В. В.
 
 
* Дата засідання є у тому числі датою розгляду звітів за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).