Звіти Рахункової палати за 2020 рік

Дата розгляду

Назва

09.06.2020

13−2

Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

26.05.2020

12−1

Висновок про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2020 рік у першому кварталі

28.04.2020

11−1

Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству освіти і науки України на забезпечення підручниками, посібниками

14.04.2020

10−4

Звіт про результати аудиту ефективності впровадження проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», що підтримується коштами Міжнародного банку реконструкції та розвитку

14.04.2020

10−3

Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів місцевих бюджетів Вінницької області у частині капітальних видатків, які визначаються функціями держави

09.04.2020

9−1

Висновки про результати аналізу річного звіту про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

24.03.2020

7−3

Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності апеляційних загальних судів

24.03.2020

7−2

Звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Генеральній прокуратурі України на здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

10.03.2020

5−4

Звіт про результати аналізу ефективності виконання державними органами повноважень в частині контролю за дотриманням вимог податкового та митного законодавства при наданні гуманітарної допомоги

10.03.2020

5−3

Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

10.03.2020

5−2

Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на проведення гірничорятувальних заходів і заходів з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах

25.02.2020

3−2

Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на загальне керівництво та управління у сфері культури

25.02.2020

3−1

Звіт про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

11.02.2020

2−2

Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень державними органами в частині контролю за повнотою і своєчасністю надходження рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України до державного бюджету