Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 22.09.2015 № 5-2

щодо Звіту про результати аналізу стану реалізації Міністерством енергетики та вугільної промисловості України рекомендацій, викладених у Висновку Колегії Рахункової палати від 16.12.2014 № 97/25-3

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аналізу стану реалізації Міністерством енергетики та вугільної промисловості України (далі − Міненерговугілля) рекомендацій, викладених у Висновку Колегії Рахункової палати від 16.12.2014 № 97/25-3, надіслано Верховній Раді України (лист від 04.11.2015 № 04-2151), відомості у формі рішення Рахункової палати  Кабінету Міністрів України (лист від 04.11.2015 № 04-2152).

Звіт про результати аналізу стану реалізації Міністерством енергетики та вугільної промисловості України рекомендацій, викладених у Висновку Колегії Рахункової палати від 16.12.2014 № 97/25-3, а також рішення Рахункової палати для усунення виявлених порушень і недоліків надіслано Міненерговугіллю (лист від 19.11.2015 № 04-2279).

На рішення Рахункової палати від Кабінету Міністрів України надійшло доручення Прем'єр-міністра України Яценюка А. від 23.11.2015 № 45304/1/1-15, яким зобов'язано Міненерговугілля та Мінекономрозвитку опрацювати рішення Рахункової палати, вжити відповідних заходів, за результатами яких поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України.

Рахункова палата отримала лист Міненерговугілля від 30.12.2015 № 01/15-3743, у якому Міністерство поінформувало про виконання рішення Рахункової палати: у місячний термін буде розроблено проект змін до Плану заходів з усунення недоліків, виявлених під час аудиту ефективності використання державних коштів на будівництво та реконструкцію ліній електропередач, затвердженого наказом Міненерговугілля від 12.02.2015 № 89 (далі  План); після затвердження цих змін копія актуалізованого Плану негайно буде надіслана Рахунковій палаті.

Через зволікання Міненерговугілля із наданням актуалізованого Плану заходів Рахункова палата, відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату», листом від 18.02.2016 № 04-277 звернулася до Міністерства з вимогою поінформувати про стан усунення виявлених недоліків і порушень.

Міненерговугілля листом від 25.04.2016 № 03/15-4391 поінформувало Рахункову палату, що у зв'язку з кадровими змінами в Уряді України та з метою створення дієвого механізму запобігання виникненню недоліків, виявлених під час аудиту, розроблення та затвердження змін до Плану будуть завершені у місячний строк. Після затвердження зазначених змін копія Плану буде невідкладно надіслана Міненерговугіллям додатково.

Міненерговугілля листом від 09.06.2016 № 03/15-6026 надіслало Рахунковій палаті затверджені наказом від 07.06.2016 № 349 зміни до Плану. З метою виконання рішення Рахункової палати зазначеними змінами, зокрема, передбачено: розроблення та затвердження Плану заходів із завершення будівництва та введення в експлуатацію високовольтних повітряних ліній 750 кВ «Рівненська АЕС  підстанція «Київська» та 750 кВ «Запорізька АЕС  підстанція «Каховська»; забезпечення контролю за використанням коштів за кредитними і фінансовими угодами з міжнародними фінансовими організаціями щодо будівництва та реконструкції ліній електропередач в Україні з метою запобігання неефективному їх використанню.

У подальшому Міненерговугілля листом від 27.07.2016 № 03/15-7972 поінформувало Рахункову палату про поточний стан виконання зазначеного Плану заходів. До цього листа також додано, зокрема, графіки завершення будівництва об'єктів ДП «НЕК «Укренерго» для забезпечення видачі потужності Рівненської, Хмельницької та Запорізької АЕС; надіслані Міністерством Мінфіну звіти за ІІ квартал про виконання Плану заходів з підготовки та реалізації інвестиційних проектів; звіти ДП «НЕК «Укренерго» за ІІ квартал про рух грошових коштів на рахунках позик та на спеціальних рахунках.

Питання виконання в повному обсязі рекомендацій Рахункової палати, наданих у Звіті про результати аналізу стану реалізації Міністерством енергетики та вугільної промисловості України рекомендацій, викладених у Висновку Колегії Рахункової палати від 16.12.2014 № 97/25-3, перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
І. М. Заремба