Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «В»

26.09.2023 15:15

провідного спеціаліста відділу аудиту видатків територіального управління Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях (у м. Київ)

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Провідний спеціаліст відділу аудиту видатків територіального управління Рахункової палати по м. Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях (у м. Київ); категорія «В»

Посадові обов’язки

− участь у здійсненні заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) на територіях закріплених регіонів шляхом проведення фінансового аудиту, аудиту ефективності щодо використання коштів державного бюджету, достовірності здійснення розрахунків для отримання коштів державного бюджету розпорядниками, суб’єктами господарювання, громадськими чи іншими організаціями, які є одержувачами коштів державного бюджету;  проведення витрат державного бюджету, включаючи використання коштів державного бюджету, наданих фондам загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування; здійснення таємних видатків; виконання державних цільових програм, інвестиційних проєктів, державного замовлення, надання державної допомоги суб’єктам господарювання, а також стану внутрішнього контролю розпорядників коштів державного бюджету;  закупівель за рахунок коштів державного бюджету стосовно всіх стадій закупівель;  управління коштами державного бюджету територіальними органами Державної казначейської служби України;  діяльності інших фінансових установ у закріплених регіонах у частині обслуговування коштів державного бюджету;  використання і розпорядження об'єктами державної власності, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету;

− участь за дорученням члена Рахункової палати, відповідального за проведення контрольного заходу, в розгляді письмових зауважень керівника об’єкта контролю щодо змісту акта, складеного контрольною групою;

− в межах компетенції здійснення контролю за виконанням рішень Рахункової палати, станом усунення виявлених недоліків і порушень за результатами проведених контрольних заходів. Підготовка, в установленому порядку, пропозиції щодо зняття з контролю матеріалів контрольних заходів у разі повного виконання рішень Рахункової палати;

− участь у межах компетенції у розгляді звернень народних депутатів України, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, юридичних і фізичних осіб, що надходять до Рахункової палати, підготовка  проєктів відповідей на ці звернення;

− спільно з працівниками відділу внесення пропозицій до плану роботи територіального управління;

− за дорученням керівництва територіального управління здійснення ведення діловодства в управлінні

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 12 220,00 грн.

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до управління по роботі з персоналом:

1) заяву Секретарю Рахункової палати – керівнику апарату із зазначенням основної мети щодо зайняття посади;

2) резюме (бажано за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98));

3) заповнена особова картка (за формою, затвердженою наказом Національного агентства України з питань державної служби від 19 травня 2020 року № 77-20).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особи, призначені у період дії воєнного стану, зокрема  на посади державної служби, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такі документи не були подані ними раніше.

Інформація приймається на електронну адресу
управління по роботі з персоналом Kramarenko_AH@rp.gov.ua
до 29 вересня 2023 року до 14:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Крамаренко Анастасія Григорівна,  Kramarenko_AH@rp.gov.ua,

тел. (044) 298-74-84

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Уважність до деталей

− здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
− здатний враховувати деталі при прийнятті рішень

Орієнтація на професійний розвиток

− здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності;
− уміння виявляти і працювати зі своїми сильними і слабкими сторонами, визначати потреби в професійному розвитку;
− ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти

Комунікація та взаємодія

− вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
− здатність ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку;
− вміння публічно виступати перед аудиторією;
− здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

Цифрова грамотність

− вміння використовувати комп'ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
− вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
− здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
− здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
− вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
− здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Стресостійкість

− уміння розуміти та управляти своїми емоціями;
− здатність до самоконтролю;
− здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв'язку, зокрема критики;
− оптимізм