Нормативно-правова база

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Основні нормативно-правові акти, якими керується Рахункова палата у своїй діяльності, наведено у переліку нижче.

Конституція України і рішення Конституційного Суду України

 1. Конституція України
 2. Рішення Конституційного Суду України від 27.11.2008 № 26-рп/2008 у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України про офіційне тлумачення положення частини другої статті 95 Конституції України та словосполучення «збалансованість бюджету», використаного в частині третій цієї статті (справа про збалансованість бюджету)
 3. Рішення Конституційного Суду України від 11.07.1997 № 3-зп у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України Постанови Верховної Ради України від 01.10.1996 «Про тлумачення статті 98 Конституції України» (справа щодо конституційності тлумачення Верховною Радою України статті 98 Конституції України)
 4. Рішення Конституційного Суду України від 23.12.1997 № 7-зп у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про Рахункову палату Верховної Ради України» (справа про Рахункову палату)

Кодекси

 1. Бюджетний кодекс України
 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення
 3. Кримінальний кодекс України

Закони України

 1. Закон України «Про Рахункову палату»
 2. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України»
 3. Закон України «Про запобігання корупції»
 4. Закон України «Про державну службу»
 5. Закон України «Про доступ до публічної інформації»
 6. Закон України «Про публічні закупівлі»
 7. Закон України «Про джерела фінансування органів державної влади»
 8. Закон України «Про вибори народних депутатів України»
 9. Закон України «Про вибори Президента України»
 10. Закон України «Про місцеві вибори»
 11. Закон України «Про політичні партії в Україні»
 12. Закон України «Про національну безпеку України»

Акти Рахункової палати

 1. Регламент Рахункової палати.
  Затверджено рішенням Рахункової палати від 29.03.2024 № 15-1
 2. Регламент Рахункової палати.
  Затверджено рішенням Рахункової палати від 28.08.2018 № 22-7 (в редакції із змінами, затвердженими рішенням Рахункової Палати від 08.11.2019 № 31-3)
 3. Порядок особистого прийому громадян у Рахунковій палаті.
  Затверджено наказом Голови Рахункової палати від 25.02.2019 № 13
 4. Порядок складання та направлення до суду протоколу про адміністративне правопорушення.
  Затверджено рішенням Рахункової палати від 29.01.2019 № 3-6 (в редакції із змінами, затвердженими рішенням Рахункової палати від 14.07.2020 № 17-6)
 5. Порядок складання сертифікатів незалежності.
  Затверджено рішенням Рахункової палати від 29.01.2019 № 3-7 (у редакції рішення Рахункової палати від 06.06.2024 № 27-5)
 6. Кодекс етики Рахункової палати.
  Затверджено рішенням Рахункової палати від 11.07.2023 № 14-8 (в редакції із змінами, внесеними рішенням Рахункової палати від 31.10.2023 № 25-1)
 7. Рекомендації з управління і контролю якості контрольних заходів, що проводяться Рахунковою палатою.
  Затверджено рішенням Рахункової палати від 10.11.2015 № 8-5
 8. Порядок організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті.
  Затверджено наказом Голови Рахункової палати від 15.08.2019 № 51 (в редакції із змінами, затвердженими наказами Голови Рахункової палати від 09.04.2020 № 25 та від 16.09.2020 № 71)
 9. Інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у Рахунковій палаті.
  Затверджено рішенням Рахункової палати від 17.12.2019 № 37-8 (в редакції із змінами, затвердженими рішенням Рахункової палати від 25.01.2022 № 1-8)
 10. Положення про Експертну комісію Рахункової палати з питань експертизи цінності документів.
  Затверджено рішенням Рахункової палати від 22.06.2021 № 14-8
 11. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Рахунковій палаті.
  Затверджено наказом Голови Рахункової палати від 31.05.2021 № 25
 12. Інструкція з діловодства в Рахунковій палаті.
  Затверджено рішенням Рахункової палати від 23.05.2023 № 11-6
 13. Правила внутрішнього розпорядку.
  Затверджено зборами державних службовців та працівників апарату Рахункової палати від "22-26".03.2024 року
 14. Положення про Комітет з питань етики.
  Затверджено рішенням Рахункової палати від 14.05.2024 № 23-2

Інші акти

 1. Постанова Верховної Ради України «Про призначення на посади членів Рахункової палати»
 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28.02.2000 № 419
 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання» від 22.12.2010 № 1163
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» від 29.03.2002 № 415
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 № 228
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання створення територіальних представництв Рахункової палати» від 18.11.2004 № 1577
 7. Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 № 11
 8. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» від 12.03.2012 № 333
 9. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» від 24.01.2012 № 44
 10. Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» від 05.08.2016 № 158