Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу відносин з державними органами та громадськістю управління інформаційної політики

25.10.2023 16:24

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст відділу відносин з державними органами та громадськістю управління інформаційної політики; категорія «В»

Посадові обов’язки

− забезпечення постійної співпраці з Апаратом та комітетами Верховної Ради України;

− забезпечення участі Голови, членів Рахункової палати та інших представників Рахункової палати у заходах, що проводяться у Верховній Раді України (пленарних засіданнях, засіданнях комітетів і підкомітетів, робочих групах, круглих столах, «годинах запитань до Уряду», парламентських слуханнях тощо);

− забезпечення участі Голови Рахункової палати у роботі Погоджувальної ради Верховної Ради України;

− здійснення моніторингу законопроєктів, внесених до Верховної Ради України суб’єктами права законодавчої ініціативи, що стосуються повноважень та діяльності Рахункової палати, інформації про стан проходження проєкту Державного бюджету у Верховній Раді України, його розгляд і затвердження;

− забезпечення надсилання до Верховної Ради України щорічного Звіту про діяльність Рахункової палати, висновків про результати проведених Рахунковою палатою заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) для розповсюдження серед народних депутатів України;

− здійснення моніторингу стенограм пленарних засідань Верховної Ради України щодо розгляду питань, що відносяться до сфери діяльності Рахункової палати, та у разі потреби надання їх Голові Рахункової палати, членам Рахункової палати, Секретарю Рахункової палати – керівнику апарату та керівникам структурних підрозділів;

− узагальнення інформації щодо результатів участі представників Рахункової палати у роботі комітетів (комісій) Верховної Ради України;

− внесення пропозиції до річного плану роботи відділу та управління;

− здійснення участі у підготовці  матеріалів про роботу відділу за минулий рік та надання їх  керівництву структурного підрозділу для включення  до  щорічного «Звіту про діяльність Рахункової палати»

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 15 210,00 грн.

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до управління по роботі з персоналом:

1) заяву Секретарю Рахункової палати – керівнику апарату із зазначенням основної мети щодо зайняття посади;

2) резюме (бажано за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98));

3) заповнена особова картка (за формою, затвердженою наказом Національного агентства України з питань державної служби від 19 травня 2020 року № 77-20).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особи, призначені у період дії воєнного стану, зокрема  на посади державної служби, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такі документи не були подані ними раніше.

Інформація приймається на електронну адресу
управління по роботі з персоналом Kramarenko_AH@rp.gov.ua
до 27 жовтня 2023 року до 13:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Крамаренко Анастасія Григорівна,  Kramarenko_AH@rp.gov.ua,

тел. (044) 298-74-84

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Аналітичні здібності

− здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
− вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;
− вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

Якісне виконання поставлених завдань

− чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
− комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
− розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

Командна робота та взаємодія

− розуміння ваги свого внеску у загальний результат;
− орієнтація на командний результат;
− готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
− відкритість в обміні інформацією

Цифрова грамотність

− вміння використовувати комп'ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
− вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
− здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
− здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
− вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
− здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Стресостійкість

− уміння розуміти та управляти своїми емоціями;
− здатність до самоконтролю;
− здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв'язку, зокрема критики;
− оптимізм