Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «В» – провідного спеціаліста відділу аудиту публічної адміністрації департаменту контролю публічної адміністрації та міжбюджетних відносин

25.10.2023 16:31

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Провідний спеціаліст відділу аудиту публічної адміністрації департаменту контролю публічної адміністрації та міжбюджетних відносин;
категорія «В»

Посадові обов’язки

− здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) у частині видатків на забезпечення діяльності Міністерства у справах ветеранів України; Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Міністерства соціальної політики України; Апарату Верховної Ради України; Апарату Ради національної безпеки і оборони України; Державного управління справами; Секретаріату Кабінету Міністрів України; Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Державної інспекції архітектури та містобудування України; Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України; обласних (місцевих) державних адміністрацій; Центральної виборчої комісії; видатків державного бюджету на підготовку та проведення виборів та референдумів;

− проведення за дорученням керівництва моніторингу показників видатків державного бюджету на забезпечення діяльності обласних (місцевих) державних адміністрацій;

− участь у підготовці проєктів звітів за результатами здійснених працівниками відділу контрольних заходів та відповідних матеріалів, передбачених Регламентом Рахункової палати, за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), а також за підсумками розгляду цих звітів на засіданні Рахункової палати;

− участь у підготовці узагальнюючих інформаційно-аналітичних матеріалів за результатами проведених контрольних заходів;

− участь у здійсненні контролю за виконанням рішень Рахункової палати, прийнятих за результатами проведених відділом контрольних заходів, а також за станом реагування об’єктів аудиту;

− участь у підготовці і подані на розгляд керівника відділу і департаменту висновків і відповідей на звернення та запити народних депутатів України, звернення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, юридичних і фізичних осіб, що надходять до Рахункової палати;

− участь у формуванні нормативної та статистичної бази, необхідної для проведення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) стосовно видатків державного та місцевих бюджетів на забезпечення діяльності системи органів у сфері публічної адміністрації, підготовку та проведення виборів і референдумів;

− внесення пропозицій до плану роботи відділу на відповідний період та участь в підготовці звіту про результати його роботи

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 12 220,00 грн.

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до управління по роботі з персоналом:

1) заяву Секретарю Рахункової палати – керівнику апарату із зазначенням основної мети щодо зайняття посади;

2) резюме (бажано за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98));

3) заповнена особова картка (за формою, затвердженою наказом Національного агентства України з питань державної служби від 19 травня 2020 року № 77-20).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особи, призначені у період дії воєнного стану, зокрема  на посади державної служби, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачену Законом України «Про запобігання корупції», документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такі документи не були подані ними раніше.

Інформація приймається на електронну адресу
управління по роботі з персоналом Kramarenko_AH@rp.gov.ua
до 27 жовтня 2023 року до 13:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Крамаренко Анастасія Григорівна,  Kramarenko_AH@rp.gov.ua,

тел. (044) 298-74-84

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Уважність до деталей

− здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
− здатний враховувати деталі при прийнятті рішень

Орієнтація на професійний розвиток

− здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності;
− уміння виявляти і працювати зі своїми сильними і слабкими сторонами, визначати потреби в професійному розвитку;
− ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти

Комунікація та взаємодія

− вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;
− здатність ефективно взаємодіяти − дослухатися, сприймати та викладати думку;
− вміння публічно виступати перед аудиторією;
− здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

Цифрова грамотність

− вміння використовувати комп'ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
− вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
− здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
− здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
− вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
− здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Стресостійкість

− уміння розуміти та управляти своїми емоціями;
− здатність до самоконтролю;
− здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв'язку, зокрема критики;
− оптимізм