Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «Б» − начальник управління інформаційної політики

02.02.2024 11:43

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Начальник управління інформаційної політики; категорія «Б» (на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця)

Посадові обов’язки

 1. Забезпечення реалізації інформаційної політики Рахункової палати, запровадження сучасних інформаційних засобів,  форм і методів розповсюдження і оприлюднення результатів її роботи;

 2. Забезпечення своєчасної підготовки та оприлюднення інформації (пресрелізи, заяви, коментарі) за результатами проведених Рахунковою палатою аудитів, про хід бюджетного процесу, стан наповнення  Державного бюджету України та використання бюджетних коштів тощо:
  − надання відповідної інформації засобам масової інформації, органам державної влади, громадськості відповідно до Закону України "Про Рахункову палату";
  − розміщення відповідної інформації на офіційному вебпорталі Рахункової палати та в соціальних мережах;
  − забезпечення висвітлення міжнародної діяльності органу;
  − забезпечення висвітлення діяльності  Голови та членів Рахункової палати;
  − забезпечення проведення прес-конференцій, брифінгів, інтерв'ю, "круглих столів" за участю Голови та членів Рахункової палати;

 3. Участь у виконанні:
  − Стратегії розвитку Рахункової палати та плану з її реалізації з питань, які  відносяться до компетенції управління;
  − ідентифікації, оцінки ризиків, що виникають у ході виконання покладених на управління завдань і функцій, розробляти необхідні заходи контролю, моніторингу, систематичний перегляд ризиків та обмін інформацією;
  − в межах повноважень Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті;
  Організація роботи щодо забезпечення взаємодії Рахункової палати з Апаратом Верховної Ради України; комітетами, комісіями, депутатськими фракціями (групами) у Верховній  Раді  України; Офісом Президента України; Секретаріатом Кабінету Міністрів України, інших державних органів  з питань, що стосуються бюджетної, фінансової політики держави;

 4. Забезпечення моніторингу роботи органів державної влади в частині, що стосуються фінансово-бюджетної політики; моніторинг за проходженням законодавчих ініціатив (законопроєкти, проєкти постанов), що пов’язані з діяльністю Рахункової палати. Надання керівництву Рахункової палати інформаційних матеріалів щодо цих питань;

 5. Забезпечення участі Голови та членів Рахункової палати, представників Рахункової палати в засіданнях парламентських комітетів; парламентських слуханнях, пленарних засіданнях тощо, під час розгляду питань, які стосуються сфери діяльності Рахункової палати.  А також  у загальнодержавних заходах (конференції, круглі столи, конгреси), що стосуються бюджетної та фінансової  політики;

 6. Організація  роботи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в частині роботи із запитами, що надходять до Рахункової палати, підготовки відповідей на  запити про доступ до публічної інформації, на основі матеріалів наданих  структурними підрозділами установи, та направлення їх запитувачам у строк  та на умовах, передбачених законом України "Про доступ до публічної інформації"

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 51 787,00 грн (класифікаційний код посади
13-ІV-1.1).

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість призначення на посаду

На період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця (відпустка для догляду за дитиною).

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до фактичного виходу основного працівника або до призначення на цю посаду переможця конкурсу, або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до управління по роботі з персоналом:

1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади (за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема  на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.

Інформація приймається на електронну адресу
управління по роботі з персоналом Kramarenko_AH@rp.gov.ua до 07 лютого 2024 року до16:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Крамаренко Анастасія Григорівна, Kramarenko_AH@rp.gov.ua,

тел. (044) 298-74-84

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Управління організацією роботи

− чітке бачення цілі;
− ефективне управління ресурсами;
− чітке планування реалізації;
− ефективне формування та управління процесами

Відповідальність

− усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
− усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
− здатність брати на себе зобов'язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Ефективність координації з іншими

− здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
− уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
− здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль

Креативність

− схильність до новаторства, винахідливості, експериментів;
− критичне ставлення до існуючих процесів та самостійність суджень;
− здатність виходити за рамки звичних уявлень та бачити проблему під іншим кутом зору

Управління конфліктами

− орієнтація на припинення конфліктної ситуації, вибір оптимальної стратегії розв'язання конфлікту;
− спрямування на досягнення спільних цілей та врахування інтересів усіх учасників, об'єктивне обговорення проблемних питань;
− керування своїми емоціями, розуміння емоцій учасників;
− орієнтація на запобігання конфліктних ситуацій