Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «В» − головний спеціаліст відділу інформаційних ресурсів та телекомунікаційних систем управління ІТ забезпечення

20.02.2024 16:54

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст відділу інформаційних ресурсів та телекомунікаційних систем управління ІТ забезпечення;
категорія «В»

Посадові обов’язки

1. Здійснення моніторингу, адміністрування та налагодження корпоративної мережі для забезпечення якісного сервісу (пропускної спроможності мережі, часу реакції на транзакції, часу доступу). Приймає безпосередню участь у проведенні комплексу робіт для надійної та безперебійної роботи інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем щодо технічних засобів та системного програмного забезпечення.

2. Здійснення адміністрування обладнання та програмного забезпечення підтримки телекомунікаційної мережі Рахункової палати, моделювання та управління сегментами мережі (у частині питань телекомунікаційних систем та інформаційних ресурсів). Здійснює впровадження механізмів контролю та контроль прав доступу користувачів у телекомунікаційній мережі Рахункової палати (у частині питань телекомунікаційних систем та інформаційних ресурсів). Здійснює збір і аналіз інформації щодо надійності і сумісності складових програмно-технічних комплексів.

3. Виконання комплексу заходів щодо забезпечення технічної підтримки електронного обміну даними Рахункової палати з місцевими фінансовими органами та органами виконавчої влади (у частині питань телекомунікаційних систем та інформаційних ресурсів).

4. Виконання заходів із забезпечення технічної підтримки безперебійного функціонування офіційного вебсайту Рахункової палати. Здійснює підтримку працездатності технічних засобів та програмного забезпечення корпоративного вебсайту Рахункової палати. Виконує адміністрування корпоративного вебсайту Рахункової палати в частині технічного забезпечення та надання прав доступу користувачам, відповідальним за наповнення ресурсу відповідними даними.

5. Здійснення заходів щодо підключення Рахункової палати до глобальних мереж передачі даних. Бере участь у розробці  та впровадженні механізму і регламенту реплікації розподіленої бази даних Рахункової палати. Забезпечує функціонування компонентів програмно-технічних комплексів серверів баз даних у регламентному режимі, усунення недоліків у роботі баз даних. Здійснює резервне копіювання баз даних.

6. Участь у веденні бази даних про облік і розподіл програмно-технічних засобів Рахункової палати. Бере участь у супроводі договорів (угод) на технічне та сервісне обслуговування комп’ютерної техніки, налагодження сервісного обслуговування техніки. Бере участь у забезпеченні дотримання вимог законодавства з питань правової  охорони комп'ютерних програм та умов їх використання; запобігання неправомірному використанню комп'ютерних програм в Рахунковій палаті.

7. Надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам Рахункової палати з питань використання апаратно-програмного забезпечення (у частині питань телекомунікаційних систем та інформаційних ресурсів).

8. Участь у модернізації діючого програмного забезпечення, а також в проектуванні інформаційно-аналітичної системи та її підсистем. Здійснює  тестування інформаційно-аналітичних систем та окремих складових систем.

9. Складання кошторису витрат на закупівлю послуг для підтримки безперебійного функціонування ІТ інфраструктури Рахункової палати (у частині питань телекомунікаційних систем та інформаційних ресурсів). Участь у розробці проектів поточних планів діяльності відділу на основі планів роботи Рахункової палати та управління ІТ забезпечення. Участь у розробці стратегічних документів з розвитку Рахункової палати та планів з їх реалізації.

10. Участь у виконанні Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті, участь в ідентифікації та оцінці ризиків, що виникають під час виконання покладених завдань та обов’язків

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 29 184,00 грн
(класифікаційний код посади 23-VІІ-1.1).

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до управління по роботі з персоналом:

1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади (за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема  на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.

Інформація приймається на електронну адресу
управління по роботі з персоналом Kramarenko_AH@rp.gov.ua до 22 лютого 2024 року до16:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Крамаренко Анастасія Григорівна, Kramarenko_AH@rp.gov.ua,

тел. (044) 298-74-84

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Досягнення результатів

− здатність до чіткого бачення результату діяльності;
− вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
− вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

Цифрова грамотність

− вміння використовувати комп'ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
− вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
− здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
− здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
− вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
− здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Якісне виконання поставлених завдань

− чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
− комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
− розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

Багатозадачність

− здатність концентрувати (не втрачати) увагу на виконанні завдання;
− уміння розкладати завдання на процеси, спрощувати їх;
− здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності);
− уміння управляти результатом і бачити прогрес

Уважність до деталей

− здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
− здатний враховувати деталі при прийнятті рішень