Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «В» − головний спеціаліст відділу з питань правоохоронної діяльності департаменту контролю органів судової влади та правоохоронної діяльності

29.02.2024 15:46

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст відділу з питань правоохоронної діяльності департаменту контролю органів судової влади та правоохоронної діяльності; категорія «В»

Посадові обов’язки

1. Забезпечення виконання завдань та функцій, покладених на Відділ відповідно до визначених Законом України «Про Рахункову палату» та Положенням про Департамент та Відділ основних завдань та функцій з персональною відповідальністю за результати своєї роботи. Виконання доручень керівництва Департаменту з питань, віднесених до компетенції Відділу.

2. Внесення пропозицій щодо формування планів роботи Відділу, Департаменту,  проведення контрольних заходів.

3. Участь у розробці програми (стратегії, плану) проведення контрольних заходів та методики їх проведення.

4. Участь у проведенні контрольних заходів з питань правоохоронної діяльності щодо використання коштів Державного бюджету України, у тому числі щодо видатків державного бюджету. Здійснення контролю за виконанням рекомендацій, наданих за результатами контрольних заходів та забезпечення зняття з контролю.

5. За рішеннями Рахункової палати на підставі положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Рахункову палату» та у відповідності зі стандартами аудиту Міжнародної організації вищих аудиторських установ (INTOSAI) і методичними рекомендаціями Рахункової палати за дорученням членів Рахункової палати участь в контрольних заходах на об’єктах, зокрема в установах, підприємствах та організаціях незалежно від форм власності.

6. Участь у підготовці проєктів звітів за результатами здійснених працівниками Відділу (контрольними групами) контрольних заходів для подання їх на розгляд директору Департаменту та Члену Рахункової палати і на засідання Рахункової палати.

7. Контроль та моніторинг результатів розгляду об’єктами контролю рішень Рахункової палати за результатами здійснення контрольних заходів з метою їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Рахункової палати.

8. Підготовка проєктів листів на запити та звернення до Рахункової палати з питань, віднесених до компетенції Відділу, участь у підготовці запитів для отримання від державних органів, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, громадських об’єднань статистичних та оперативних даних, звітів та довідкових матеріалів з питань, що належать до сфери діяльності Відділу, необхідних для виконання своїх посадових обов’язків.

9. Участь в межах повноважень у виконанні Стратегії розвитку Рахункової палати та плану з її реалізації з питань, які відносяться до компетенції Відділу; Порядку організації та здійсненні внутрішнього контролю в Рахунковій палаті, ідентифікації та оцінці ризиків, що виникають у ході виконання покладених на Відділ завдань і функцій

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 29 184,00 грн
(класифікаційний код посади 7-VІІІ-1.1).

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до управління по роботі з персоналом:

1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади (за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема  на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.

Інформація приймається на електронну адресу управління по роботі з персоналом Kramarenko_AH@rp.gov.ua
до 04 березня 2024 року до13:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Крамаренко Анастасія Григорівна, Kramarenko_AH@rp.gov.ua,
тел. (044) 298-74-84

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності

Аналітичні здібності

− здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
− вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;
− вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

Якісне виконання поставлених завдань

− чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
− комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
− розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

Командна робота та взаємодія

− розуміння ваги свого внеску у загальний результат;
− орієнтація на командний результат;
− готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
− відкритість в обміні інформацією

Цифрова грамотність

− вміння використовувати комп'ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
− вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
− здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
− здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
− вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
− здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Уважність до деталей

− здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
− здатний враховувати деталі при прийнятті рішень