Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «В» − провідний спеціаліст відділу забезпечення оцінювання та розвитку персоналу управління по роботі з персоналом

29.02.2024 17:02

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Провідний спеціаліст відділу забезпечення оцінювання та розвитку персоналу управління по роботі з персоналом; категорія «В»

Посадові обов’язки

1. Надання консультативної допомоги з визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «А», «Б» і «В», перегляду або внесення змін до них, складання індивідуальних програм професійного розвитку.

2. Узагальнення тем навчання працівників апарату Рахункової палати за результатами складання індивідуальних програм професійного розвитку.

3. Здійснення в межах повноважень підготовки наказів та інших службових документів щодо відряджень працівників апарату Рахункової палати за кордон на навчання/стажування.

4. Здійснення заходів щодо підвищення рівня професійної компетентності працівників апарату Рахункової палати шляхом участі у міжнародних заходах з обміну досвідом. 

5. Організація проведення внутрішніх навчань для працівників апарату Рахункової палати, у тому числі, за результатами стажування за кордоном.

6. Участь у забезпеченні розвитку персоналу та організація підвищення рівня професійної компетентності працівників за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва шляхом підготовки, стажування, участі у заходах з обміну досвідом, а також за програмами розвитку.

7. Ведення встановленої звітно-облікової документації.

8. Підготовка інформації до звіту про діяльність Рахункової палати за рік в частині завдань, реалізованих відділом в межах повноважень.

9. Підготовка за дорученням керівництва інформаційно-аналітичних матеріалів з питань оцінювання та розвитку персоналу та своєчасне подання статистично-аналітичної інформації з основних напрямків діяльності відділу.

10. Участь в межах повноважень у виконанні:

− планів роботи апарату Рахункової палати, управління по роботі з персоналом і відділу забезпечення оцінювання та розвитку персоналу з питань оцінювання та розвитку персоналу;

− Стратегії розвитку Рахункової палати та плану з її реалізації з питань, які відносяться до компетенції відділу;

− Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті, ідентифікації та оцінці ризиків, що виникають у ході виконання покладених на відділ завдань і функцій.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 22 449,00 грн (класифікаційний код посади
24-VІІІ-1.1).

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до управління по роботі з персоналом:

1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади (за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема  на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.

Інформація приймається на електронну адресу управління по роботі з персоналом Kramarenko_AH@rp.gov.ua
до 04 березня 2024 року до13:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Крамаренко Анастасія Григорівна, Kramarenko_AH@rp.gov.ua,
тел. (044) 298-74-84

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Орієнтація на професійний розвиток

− здатність до самовдосконалення в процесі виконання професійної діяльності;
− уміння виявляти і працювати зі своїми сильними і слабкими сторонами, визначати потреби в професійному розвитку;
− ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти

Якісне виконання поставлених завдань

− чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;− комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;− розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

Командна робота та взаємодія

− розуміння ваги свого внеску у загальний результат;
− орієнтація на командний результат;
− готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
− відкритість в обміні інформацією

Цифрова грамотність

− вміння використовувати комп'ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
− вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
− здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
− здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
− вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
− здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Стресостійкість

− уміння розуміти та управляти своїми емоціями;
− здатність до самоконтролю;
− здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв'язку, зокрема критики;
− оптимізм