Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «В» − головний спеціаліст відділу зв’язків із засобами масової інформації (пресслужба) управління інформаційної політики

21.03.2024 11:38

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст відділу зв’язків із засобами масової інформації (пресслужба) управління інформаційної політики; категорія «В»

Посадові обов’язки

1. Підготовка пресрелізів, постів та інших матеріалів про діяльність Рахункової палати та забезпечення їх розміщення на офіційному вебпорталі органу.

2. Здійснення розсилки пресрелізів, ілюстративних матеріалів до них за адресною базою ЗМІ, а також регулярне її оновлення.

3. Підготовка від імені Голови Рахункової палати та Секретаря Рахункової палати – керівника апарату текстів заяв, привітань тощо.

4. Здійснення фото-, відеозйомки заходів, визначених Головою Рахункової палати та Секретарем Рахункової палати – керівником апарату.

5. Забезпечення оприлюднення інформації про офіційні візити, зустрічі, переговори, пресконференції, брифінги та інші заходи за участю Голови Рахункової палати, Секретаря Рахункової палати – керівника апарату, членів та інших представників Рахункової палати.

6. Здійснення щоденного аналізу оприлюднених засобами масової інформації матеріалів про роботу Рахункової палати. Оперативне надання сформованих дайджестів новин членам Рахункової палати, інформацію у стислому вигляді – Голові Рахункової палати та Секретарю Рахункової палати – керівнику апарату.

7. Внесення пропозицій до річного плану роботи відділу та управління.

8. Підготовка інформації до проєкту щорічного Звіту про діяльність Рахункової палати за минулий рік.

9. Участь у виконанні:

− Стратегії розвитку Рахункової палати та плану з її реалізації з питань, які відносяться до компетенції відділу;

− ідентифікації, оцінки ризиків, що виникають у ході виконання покладених на відділ завдань і функцій, розробляти необхідні заходи контролю, моніторингу, систематичний перегляд ризиків та обмін інформацією;

− в межах повноважень Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 29 184,00 грн (класифікаційний код
посади 13-VІІ-1.1).

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до управління по роботі з персоналом:

1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади (за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.

Інформація приймається на електронну адресу
управління по роботі з персоналом Kramarenko_AH@rp.gov.ua
до 25 березня 2024 року до13:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Крамаренко Анастасія Григорівна, Kramarenko_AH@rp.gov.ua,

тел. (044) 298-74-84

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Аналітичні здібності

− здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
− вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;
− вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

Якісне виконання поставлених завдань

− чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
− комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
− розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

Командна робота та взаємодія

− розуміння ваги свого внеску у загальний результат;
− орієнтація на командний результат;
− готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
− відкритість в обміні інформацією

Цифрова грамотність

− вміння використовувати комп'ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
− вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
− здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
− здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
− вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
− здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Уважність до деталей

− здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
− здатний враховувати деталі при прийнятті рішень