Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «В» − провідного спеціаліста відділу оплати праці та розрахунків з підзвітними особами Фінансового департаменту

11.06.2024 09:14

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Провідний спеціаліст відділу оплати праці та розрахунків з підзвітними особами Фінансового департаменту; категорія «В»

Посадові обов’язки

1. Здійснення формування реєстрів бюджетних, бюджетних фінансових зобов’язань на оплату видатків на відрядження та підзвіт для подальшої їх реєстрації в Державній казначейській службі України із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення програмного комплексу «IS-pro».

2. Здійснення контролю статусу опрацювання банками, з якими Рахунковою палатою укладено договори на обслуговування зарплатних проєктів, направлених документів та проходження зарахування коштів на відрядження на карткові рахунки працівників Рахункової палати та її апарату.

3. Надання допомоги працівникам Рахункової палати щодо оформлення документів на відкриття спеціальних (зарплатних) карткових рахунків, випуску та перевипуску пластикових платіжних карток тощо в рамках діючих в Рахунковій палаті зарплатних проєктів з АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АТКБ «Приватбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк».

4. Участь у межах компетенції у підготовці оперативної інформації про стан виконання кошторису в частині використання коштів на відрядження для керівництва департаменту, апарату Рахункової палати та ін.

5. Виконання функцій діловода та забезпечення підготовки Номенклатури справ Фінансового департаменту на відповідний рік, її узгодження та формування документів у архівні справи відповідно до затвердженої номенклатури справ.

6. Підготовка та подання на розгляд директора Фінансового департаменту – головного бухгалтера, заступника директора департаменту – начальника відділу оплати праці та розрахунків з підзвітними особами Фінансового департаменту проєктів листів, доповідних та службових записок, розрахунків тощо з питань, що входять до посадових обов’язків.

7. Участь у:
− підготовці операційного плану діяльності відділу та за напрямком роботи забезпечення його виконання;
− розробці проєктів кошторисів та планів асигнувань за загальним фондом Державного бюджету України та змін до них;
− підготовці проєктів нормативно-правових та внутрішніх нормативних актів Рахункової палати, виходячи з функцій та завдань, покладених на відділ оплати праці та розрахунків з підзвітними особами;
− виконанні Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті, ідентифікації ризиків, що виникають у ході виконання покладених посадовою інструкцією  завдань та функцій;
− підготовці матеріалів для складання Бюджетної декларації, бюджетного запиту, розрахунків до кошторису у частині потреби у видатках на відрядження працівників апарату Рахункової палати;
− проведенні планових інвентаризацій в Рахунковій палаті.

8. За відсутності головного спеціаліста, в обов’язки якого входить ведення обліку розрахунків з підзвітними особами – працівниками Рахункової палати та її апарату виконує його обов’язки.

9. Забезпечення ведення табелю обліку робочого часу працівників Фінансового департаменту та виконання інших обов’язків, визначених нормативно-правовими актами та положеннями про Фінансовий департамент, про відділ оплати праці та розрахунків з підзвітними особами за дорученням директора Фінансового департаменту – головного бухгалтера, заступника директора департаменту – начальника відділу оплати праці та розрахунків з підзвітними особами Фінансового департаменту.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 22 449,00 грн
(класифікаційний код посади 26-VIII-1.1).

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Департаменту по роботі з персоналом:

1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади
(за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.

Інформація приймається на електронну адресу
Департаменту по роботі з персоналом Makovei_AV@rp.gov.ua
до 13 червня 2024 року до 14:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Маковей Альона Василівна

тел. (044) 298-74-84, Makovei_AV@rp.gov.ua

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності

Аналітичні здібності

− здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

− вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;

− вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

Якісне виконання поставлених завдань

− чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

− комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

− розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

Командна робота та взаємодія

− розуміння ваги свого внеску у загальний результат;

− орієнтація на командний результат;

− готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

− відкритість в обміні інформацією

Цифрова грамотність

− вміння використовувати комп'ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;

− вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

− здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

− здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

− вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

− здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Уважність до деталей

− здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;

− здатний враховувати деталі при прийнятті рішень