Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «В» − головного спеціаліста відділу контролю у сфері оборони Департаменту контролю (аудиту) у сфері оборони та безпеки

12.06.2024 18:02

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Головний спеціаліст відділу контролю у сфері оборони Департаменту контролю (аудиту) у сфері оборони та безпеки; категорія «В»

Посадові обов’язки

1. Планування роботи відділу:
− участь у підготовці пропозицій щодо переліку сфер (галузей), що будуть підлягати моніторингу стану справ за напрямами діяльності Рахункової палати, закріпленими за членом Рахункової палати, з урахуванням функціонального розподілу відділу;
− здійснення постійного моніторингу діяльності та використання коштів державного бюджету Державним космічним агентством України та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України;
− участь у підготовці на основі Секторного аналізу пропозицій щодо можливих тем контрольних заходів у порядку їх пріоритетності;
− участь у підготовці пропозицій до Плану роботи Рахункової палати на відповідний рік (за необхідності зміни до нього);
− участь у підготовці плану діяльності Департаменту контролю (аудиту) у сфері оборони та безпеки (далі – Департамент) (за необхідності – змін до нього);
− участь у виконанні плану роботи Рахункової палати щодо здійснення контрольних заходів, за якими Департамент визначений відповідальним структурним підрозділом, в частині контрольних заходів з урахуванням функціонального розподілу відділу;
− участь у підготовці звіту про виконання плану діяльності Департаменту.

2. Здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за напрямами діяльності Рахункової палати, закріпленими за членом Рахункової палати, з урахуванням функціонального розподілу відділу:
− участь у підготовці проєктів програм (стратегій, планів) контрольних заходів;
− підготовка проєктів запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, громадян про надання інформації, документів і матеріалів, необхідних для здійснення контрольних заходів;
− участь у здійсненні заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) на об’єктах контролю;
− участь у розгляді письмових зауважень керівника об’єкта контролю (посадової особи об’єкта контролю, яка його заміщує) щодо змісту акта складеного за результатами контрольного заходу;
− участь в обговоренні з уповноваженими особами об’єкта контролю проєкту звіту про результати здійснення контрольного заходу;
− участь у здійсненні нагляду за процесом звітування за результатами здійснення контрольного заходу.

3. Участь у підготовці проєктів звітів, рішень, листів та інших матеріалів за результатами  проведених контрольних заходів.

4. Участь в організації та здійснення моніторингу за реалізацією об'єктами контролю рекомендацій (пропозицій) Рахункової палати за результатами контрольних заходів з урахуванням функціонального розподілу відділу.

5. Підготовка проєктів відповідей на депутатські запити та звернення народних депутатів України, звернення Президента України та органів виконавчої влади, органів прокуратури і суду з питань відповідно до функціонального розподілу відділу.

6. Участь у підготовці методик/ методологій/ порядків щодо здійснення контрольних заходів.

7. Виконання роботи, яка передбачає доступ до державної темниці, збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" та вжиття необхідних заходів щодо збереження інформації з обмеженим доступом.

8. Здійснення інших повноваження відповідно до покладених на відділ завдань та функцій.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 29 184,00 грн
(класифікаційний код посади 7-VІІІ-1.1).

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Департаменту по роботі з персоналом:

1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади
(за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.

Інформація приймається на електронну адресу Департаменту по роботі з персоналом Makovei_AV@rp.gov.ua
до 14 червня 2024 року до 16:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Маковей Альона Василівна

тел. (044) 298-74-84,

Makovei_AV@rp.gov.ua

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності

Аналітичні здібності

− здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

− вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;

− вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

Якісне виконання поставлених завдань

− чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

− комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

− розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

Командна робота та взаємодія

− розуміння ваги свого внеску у загальний результат;

− орієнтація на командний результат;

− готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

− відкритість в обміні інформацією

Цифрова грамотність

− вміння використовувати комп'ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
− вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
− здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
− здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
− вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
− здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Уважність до деталей

− здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
− здатний враховувати деталі при прийнятті рішень