Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «Б»

14.06.2024 15:49

заступника начальника відділу контролю у сфері культури та інформаційної політики Департаменту контролю (аудиту) у сфері культури, наукової діяльності, духовного та фізичного розвитку

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Заступник начальника відділу контролю у сфері культури та інформаційної політики Департаменту контролю (аудиту) у сфері культури, наукової діяльності, духовного та фізичного розвитку; категорія «Б»

Посадові обов’язки

1. Організація в межах повноважень здійснення у встановленому порядку за напрямами, закріпленими за Відділом, Департаментом контрольних заходів та участь у них шляхом:
− підготовки пропозицій до проєктів стратегій, планів (програм) здійснення контрольних заходів;
− підготовки пропозицій щодо складу контрольних груп для здійснення контрольних заходів;
− підготовки проєктів запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, громадян (за їх згодою) про надання інформації, документів і матеріалів, необхідних для здійснення контрольних заходів;
− проведення контрольних заходів на об’єктах контролю, підготовки і подання керівнику контрольної групи узагальнених матеріалів до акта, участі у розгляді письмових зауважень до змісту акта;
− підготовки та формування аудиторської документації під час виконання контрольних заходів;
− очолення контрольних груп (за дорученням члена Рахункової палати) на об’єктах контролю, підготовки актів за їх результатами і розгляду письмових зауважень до змісту акта;
− підготовки матеріалів до проєкту звіту та інших матеріалів на розгляд засідання Рахункової палати за результатами проведених контрольних заходів, участі у їх доопрацюванні після розгляду на засіданні Рахункової палати;
− участі в обговоренні з уповноваженими особами об’єктів контролю проекту звіту, підготовленого за результатами контрольного заходу, здійсненого працівниками Відділу;
− участі у підготовці на підставі прийнятого рішення Рахункової палати інформації, відомостей та інших матеріалів про результати здійсненого контрольного заходу для направлення Верховній Раді України, Президенту України, центральним і місцевим органам виконавчої влади, правоохоронним органам (за участі Департаменту правового забезпечення), органам місцевого самоврядування, об’єктам контролю та для розміщення таких матеріалів на офіційному вебпорталі Рахункової палати;
− здійснення узагальненого аналізу інформації за результатами розгляду об’єктами контролю рішень Рахункової палати, стану реалізації ними рекомендацій (пропозицій) Рахункової палати, надання за результатами здійснення контрольних заходів та подання начальнику відділу обґрунтованих пропозицій за їх розглядом.

2. Участь за дорученням Голови (за згодою відповідального члена Рахункової палати за проведений контрольний захід) у засіданнях Комітетів Верховної Ради України та інших заходах з питань, які стосуються проведених Відділом контрольних заходів та прийнятих за ними рішень Рахунковою палатою.

3. Здійснення за напрямками, закріпленими за Відділом, постійного моніторингу виконання бюджетних програм.

4. Участь в ідентифікації, аналізі та оцінці ризиків для державного бюджету за напрямами Відділу.

5. Забезпечення виконання доручень директора департаменту і начальника відділу шляхом участі у підготовці в межах компетенції: проєктів відповідей на звернення та запити народних депутатів, державних органів та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, громадян і громадських об’єднань за напрямками Відділу; матеріалів до проєкту щорічного Звіту Рахункової палати за напрямками Відділу; проєктів наказів, рішень, інструкцій та інших документів Рахункової палати з питань, що належать до компетенції Відділу; висновків та пропозицій за результатами здійснення за напрямками, закріпленими за Відділом, аналізу проєкту Державного бюджету України, моніторингу виконання Державного бюджету України.

6. Участь в межах компетенції Відділу, Департаменту у міжнародних проєктах та програмах, які реалізуються за участі Рахункової палати. 

7. Участь в межах повноважень у розроблені та виконанні Стратегії розвитку Рахункової палати та плану заходів з її реалізації; виконанні Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті; здійсненні ідентифікації та оцінки ризиків, що виникають у ході виконання покладених на Відділ завдань і функцій, розробленні необхідних заходів контролю, моніторингу та систематичного перегляду ризиків і обміну інформацією.

8. Виконання на час відсутності начальника відділу його обов’язків у частині організації та забезпечення роботи Відділу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 47 102,00 грн
(класифікаційний код посади 7-VI-1.1).

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Департаменту по роботі з персоналом:

1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади
(за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.

Інформація приймається на електронну адресу Департаменту по роботі з персоналом Makovei_AV@rp.gov.ua
до 18 червня 2024 року до 14:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Маковей Альона Василівна

тел. (044) 298-74-84,

Makovei_AV@rp.gov.ua

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Управління організацією роботи

− чітке бачення цілі;
− ефективне управління ресурсами;
− чітке планування реалізації;
− ефективне формування та управління процесами

Робота з великими масивами інформації

− здатність встановлювати логічні взаємозв'язки;
− вміння систематизувати великий масив інформації;
− здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

Ефективність аналізу та висновків

− здатність узагальнювати інформацію, у тому числі з урахуванням гендерної статистики;
− здатність встановлювати логічні взаємозв'язки;
− здатність робити коректні висновки

Ініціативність

− здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;
− усвідомлення необхідності самостійно шукати можливості якісного та ефективного виконання своїх посадових обов'язків

Креативність

− схильність до новаторства, винахідливості, експериментів;
− критичне ставлення до існуючих процесів та самостійність суджень;
− здатність виходити за рамки звичних уявлень та бачити проблему під іншим кутом зору