Оголошення про добір на період дії воєнного стану на вакантну посаду державної служби категорії «Б»

21.06.2024 12:49

заступника начальника відділу контролю у сфері АПК Департаменту контролю (аудиту) у сфері АПК, використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища

 

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення

Заступник начальника відділу контролю у сфері АПК Департаменту контролю (аудиту) у сфері АПК, використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища; категорія «Б»

Посадові обов’язки

1. Здійснення:
− організації виконання відділом завдань, визначених планами роботи Рахункової палати та її рішеннями, а також контроль за своєчасним і належним їх виконанням;
− підготовки та проведення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
− експертизи, аналізу та інших контрольних заходів відповідно до функцій і плану роботи Рахункової палати.

2. За рішенням члена Рахункової палати очолення контрольних заходів, контрольних груп або входження до їх складу.

3. Під час здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) зобов’язаний:
− невідкладно доповідати начальнику відділу, керівнику департаменту і члену Рахункової палати, відповідальному за здійснення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), про виявлені факти заподіяння шкоди державі, вживати заходів із запобігання таким фактам у подальшому;
− дотримуватися принципів незалежності, законності, повноти, об’єктивності, достовірності та обґрунтованості;
− приймати від посадових осіб об’єкта контролю подані за їх ініціативою усні та письмові заяви, зауваження, пояснення і проводити перевірку порушених у зверненнях питань;
− не розголошувати інформацію про об’єкт контролю до розгляду матеріалів на засіданні Рахункової палати;
− невідкладно повідомляти керівнику контрольного заходу, начальнику відділу, керівнику департаменту та члену Рахункової палати, відповідального за здійснення заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), про всі випадки перешкоджання або неправомірного втручання посадових осіб об’єкта контролю або інших осіб у здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), фіксувати такі випадки і вживати заходів для притягнення до відповідальності винних у вчиненні таких правопорушень;
− заявляти про самовідвід від участі у здійсненні заходу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) за наявності обставин, що вказують на потенційний конфлікт інтересів.

4. Здійснення узагальнення результатів заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), складання акту та його підписання; аналітичного опрацювання матеріалів, отриманих у ході проведення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту); формування відповідних висновків і рекомендацій (пропозицій).

5. Участь у:
− складанні проєкту звіту за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);
− розгляді зауважень щодо змісту акта та проєкту звіту за результатами здійснених заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) і складання довідки про результати розгляду зауважень до проєкту звіту для подання керівництву департаменту та члену Рахункової палати, відповідальному за здійснення відповідного заходу;
− забезпеченні підготовки супровідних матеріалів та документів для подання проєкту звіту за результатами аудиту на засідання Рахункової палати;
− забезпеченні підготовки проєктів службових та вихідних документів після розгляду звіту на засіданні Рахункової палати, а також з інших питань, що відносяться до компетенції відділу і департаменту, визначених положеннями про них;
− аналізі стану виконання рекомендацій (пропозицій), наданих Рахунковою палатою за результатами аудиту, а також підготовка відповідних інформаційних повідомлень для оприлюднення на офіційному веб-сайті Рахункової палати;
− організації підготовки документації за здійсненими заходами державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) матеріалів для передачі справ до архіву за цими заходами;
− опрацюванні, розробці та експертизі законодавчих та нормативно-правових актів, інших матеріалів у частині забезпечення контролю за надходженням до Державного бюджету України коштів та їх використанням.

6. Участь у підготовці проєктів відповідей на звернення Верховної Ради України, її комітетів та інших органів, запити і звернення народних депутатів України, звернення Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій та громадян з питань, що стосуються компетенції відділу.

7. Участь в межах повноважень у виконанні:
− Стратегії розвитку Рахункової палати та її реалізації з питань які відносяться до компетенції відділу (департаменту);
− Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті, ідентифікації та оцінки ризиків, що виникають у ході виконання покладених на відділ завдань і функцій.

8. Виконання обов’язків начальника відділу в разі його відсутності.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 47 102,00 грн
(класифікаційний код посади 7-VI-1.1).

Надбавки та доплати відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році»

Інформація про строковість призначення на посаду

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посаду державної служби оголошується конкурс.

Граничний строк перебування особи на посаді – до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію до Департаменту по роботі з персоналом:

1) заяву із зазначенням основної мети щодо зайняття посади
(за зразком);

2) резюме (за формою згідно з Додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 98)).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, до призначення на відповідну посаду згідно із Законом України «Про запобігання корупції» подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Особа, призначена у період дії воєнного стану, зокрема на посаду державної служби, подає документ про підтвердження рівня володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, у разі якщо такий документ не був поданий нею раніше.

Інформація приймається на електронну адресу Департаменту по роботі з персоналом Makovei_AV@rp.gov.ua
до 22 червня 2024 року до 16:00

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на вакантну посаду

Маковей Альона Василівна

тел. (044) 298-74-84,

Makovei_AV@rp.gov.ua

Місце проведення співбесіди

м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 7 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Управління організацією роботи

− чітке бачення цілі;
− ефективне управління ресурсами;
− чітке планування реалізації;
− ефективне формування та управління процесами

Робота з великими масивами інформації

− здатність встановлювати логічні взаємозв'язки;
− вміння систематизувати великий масив інформації;
− здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

Ефективність аналізу та висновків

− здатність узагальнювати інформацію, у тому числі з урахуванням гендерної статистики;
− здатність встановлювати логічні взаємозв'язки;
− здатність робити коректні висновки

Ініціативність

− здатність пропонувати ідеї та пропозиції без спонукання ззовні;
− усвідомлення необхідності самостійно шукати можливості якісного та ефективного виконання своїх посадових обов'язків

Креативність

− схильність до новаторства, винахідливості, експериментів;
− критичне ставлення до існуючих процесів та самостійність суджень;
− здатність виходити за рамки звичних уявлень та бачити проблему під іншим кутом зору