Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 24.01.2023 № 2−1

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров’я України на підготовку медичних і фармацевтичних працівників

На виконання рішення Рахункової палати від 24.01.2023  № 2−1 це рішення і Звіт про результати аудиту використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров’я України на підготовку медичних і фармацевтичних працівників, надіслано Голові Верховної Ради України (лист від 10.02.2023 № 05–333), Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування (лист від 10.02.2023 № 05–334) та Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (лист від 10.02.2023 № 05–335).

Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 10.02.2023 № 05-336).

Рішення та Звіт для усунення виявлених порушень і недоліків надіслано Міністерству охорони здоров’я України (лист від 10.02.2023 № 05–337) і таким об`єктам аудиту (лист від 10.02.2023 № 05–338): Одеському національному медичному університету, Дніпровському державному медичному університету, Вінницькому національному медичному університету ім. М. І. Пирогова, Львівському національному медичному університету імені Данила Галицького, Полтавському державному медичному університету, Національному університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації, департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації, департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації, комунальному некомерційному підприємству «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної ради», комунальному некомерційному підприємству Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня», комунальному некомерційному підприємству «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради, комунальному підприємству «Полтавська обласна клінічна лікарня імені М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».

На виконання рішення Рахункової палати Кабінетом Міністрів України надано доручення від 17.02.2023 № 4729/1/1–23 Міністерству охорони здоров’я України розглянути рішення, вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України; у разі потреби в прийнятті рішень Уряду подати пропозиції в установленому порядку.

На виконання рішення про вжиті заходи за результатами аудиту Рахункову палату поінформували:

1. МОЗ (лист від 21.03.2023 № 420/05–1) – про затвердження плану заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час аудиту Рахункової палати (наказ МОЗ від 17.03.2023 № 518).

2. Одеський національний медичний університет (лист від 21.03.2023 № 01–08/35) – про проведення претензійно-позовної роботи з відшкодування вартості навчання та отриманої стипендії; вжиття заходів щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованості, здійснення переоцінки (дооцінки) об`єктів державного майна, що мають нульову залишкову (балансову) вартість; приведення у відповідність до вимог законодавства індексації житлового фонду університету та індексації нормативної грошової оцінки земельних ділянок; оприбуткування в бухгалтерському обліку основних засобів.

3. Дніпровський державний медичний університет (лист від 23.03.2023 № 01–26/704/18) – про проведення роботи з усунення порушень при плануванні видатків. Здійснено розрахунки до кошторисів, які надіслано МОЗ.

4. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова (лист від 21.03.2023 № 01/571) – про затвердження плану заходів щодо усунення виявлених Рахунковою палатою порушень.

5. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (лист від 27.03.2023 № 01–13/78) – про проведення роботи з усунення виявлених Рахунковою палатою порушень, зокрема, щодо своєчасності виплати компенсацій звільненим працівникам, оновлення технічних паспортів будівель та їх державної реєстрації, введення в експлуатацію обладнання. До договорів підряду на проведення капітального ремонту укладено додаткові угоди, якими подовжено гарантійні строки експлуатації відремонтованих приміщень до 10 років; проведено коригування за бухгалтерським обліком операцій, пов’язаних з облаштуванням систем блискавкозахисту на будівлях гуртожитків; призначено особу, відповідальну за утримання вогнезахисного покриття горищ будівель університету, та зобов’язано її один раз на квартал проводити перевірку вогнезахисного стану приміщень із складанням відповідних актів.

6. Полтавський державний медичний університет (лист від 22.03.2023 № 01–01/661) – про опрацювання Звіту та проведення роботи з метою недопущення виявлених порушень у майбутньому.

7. Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика (лист від 28.03.2023 № 12/107–683) – про видання наказу в. о. ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 08.02.2023 № 599 «Про усунення порушень, виявлених за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету» та проведення відповідної роботи, зокрема, інвентаризації, переоцінки вартості 4-х будівель, які обліковувалися за нульовою залишковою вартістю; претензійної роботи щодо дебіторської заборгованості за доходами за надані освітні послуги та плату за проживання в гуртожитку; планування на 2023 рік, з метою запобігання виникненню залишків невикористаних асигнувань, видатків на тепло- та водопостачання у менших обсягах; звернення до суду з позовною заявою про стягнення з ТОВ ВФ «Восторг» заборгованості з орендної плати та її задоволення за рішенням суду від 04.07.2022; використання і оприбуткування майна, яке зберігалось на складі та не використовувалось за призначенням; визначення відповідальних за здійснення контролю за ефективним використанням бюджетних коштів (підрозділ внутрішнього аудиту НУОЗ України імені П. Л. Шупика).

8. Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації (лист від 22.03.2023 № 07–1644) – про надання МОЗ оперативних даних щодо потреби в медичних кадрах для формування показників держзамовлення.

9. Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації (лист від 23.03.2023 № 2342/08/03–10/2-23/373) – про ознайомлення із Звітом і взяття до відома порушень, виявлених Рахунковою палатою.

10. Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (лист від 09.03.2023 № 1993/0/29–23) – про опрацювання та подання на затвердження МОЗ списків баз стажування лікарів-інтернів Дніпропетровської області для проходження практичної частини підготовки в інтернатурі випускників вищих медичних закладів 2023 року.

11. Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації (лист від 05.04.2023 № 492/05–2) – про взяття до відома та використання в роботі Звіту та рішення Рахункової палати.

12. Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної ради» (лист від 11.03.2023 № 01.01–25/1009) – про взяття до відома та використання в роботі Звіту і рішення Рахункової палати.

13. Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівська обласна клінічна лікарня» (лист від 28.02.2023 № 387/с) – про здійснення перерахунку безпідставно відшкодованої лікарям-інтернам заробітної плати за час щорічної відпустки.

14. Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради (лист від 22.03.2023 № 408) – про усунення виявлених під час аудиту Рахункової палати порушень і взяття до відома висновків і рекомендацій, наданих у Звіті.

15. Комунальне підприємство «Полтавська обласна клінічна лікарня імені М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради» (лист від 30.03.2023 № 03–19/1091) – про перерахування до державного бюджету зайво відшкодованих витрат на оплату лікарів-інтернів.

16. Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації (лист від 10.04.2023 № 22–1147/0/2–23) – про проведення аудиту доїзду випускників Львівського національного медичного університету, які закінчили навчання в інтернатурі у 2023 році, та випускників 2018–2021 року випуску Івано-Франківського національного медичного університету, які отримали від МОЗ направлення на роботу.

Стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Василь НЕВІДОМИЙ