Міжнародний день боротьби з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day).

Міжнародний день боротьби з корупцією (International Anti-Corruption Day) відзначається щорічно 9 грудня з ініціативи Організації Об’єднаних Націй.

У цей день 9 грудня 2003 року в мексиканському місті Меріда на політичній конференції високого рівня була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції (ухвалена Генеральною асамблеєю ООН 31 жовтня 2003 року).

Цей міжнародний договір передбачає заходи із запобігання корупції, покаранню винних, а також механізми міжнародної співпраці в боротьбі з нею. Він зобов’язує держави-члени проводити політику протидії корупції, схвалити відповідні закони і заснувати спеціальні органи для боротьби з цим явищем.

Конвенція набула чинності в грудні 2005 року після її ратифікації 30 країнами. Україна ратифікувала конвенцію 18 жовтня 2006 року.

Згідно з Конвенцією ООН проти корупції (2003) та Конвенції Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію (1999), корупція — це зловживання державною владою для одержання вигоди в особистих цілях, в цілях третіх осіб і груп, а також різні форми незаконного привласнення публічних коштів для приватного використання. Крім того, до корупційних явищ належить і непотизм (кумівство, сімейність).

Корупція вражає основу демократичних інститутів через спотворення виборчих процесів, перекручення принципу верховенства закону і створення бюрократичних бар’єрів. Подолати корупцію можливо тільки завдяки консолідації всього суспільства та налагодження системи протидії.

Відповідно до частини четвертої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» Рахункова палата забезпечує умови для повідомлень його працівниками про порушення вимог цього Закону іншою особою, зокрема через спеціальну телефону лінію, офіційний веб-сайт, засоби електронного зв’язку.

На виконання вимог Національного агентства з питань запобігання корупції з метою зручного та загальнодоступного використання можливості потенційного викривача здійснити повідомлення про корупцію Рахункова палата забезпечила розміщення на офіційному веб-сайті окремий розділ «Повідом про корупцію».