Запрошуємо зовнішніх заінтересованих сторін пройти анонімне опитування щодо наявності корупційних ризиків у діяльності Рахункової палати

07.09.2023 10:40

Робоча група з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Рахункової палати здійснює збір та аналіз інформації, визначення вразливих до корупції функцій та процесів Рахункової палати, а також встановлює думку зовнішніх заінтересованих сторін щодо наявності корупційних ризиків.

З метою об’єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності Рахункової палати, запрошуємо до 11 вересня 2023 року пройти анонімне опитування заповнивши відповідну ФОРМУ.

Просимо Вас бути щирими та відвертими у своїх відповідях.

Анкетування є анонімним.

 

* Зовнішні заінтересовані сторони − фізичні та/або юридичні особи, їх об’єднання, інші суб’єкти, з якими Рахункова палата взаємодіє або може взаємодіяти в процесі виконання своїх функцій.