Навчальний захід на тему "Зміни до антикорупційного законодавства. Антикорупційна експертиза та затвердження кодексів доброчесності"

19.11.2019 14:25

Управлінням запобігання та виявлення корупції 7 листопада 2019 року проведено навчальний захід з для працівників апарату Рахункової палати з метою роз’яснень змін, які внесені в Закон України "Про запобігання корупції" та набрали чинності 18 жовтня.

Спікером заходу став доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України Марчук Ростислав Петрович.

Співробітниками уповноваженого підрозділу наголошено, що змінами до антикорупційного законодавства розширено перелік суб’єктів декларування зокрема: керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступник, а також особи, що займають посади патронатної служби, визначені Законом України "Про державну службу", крім тих осіб, які виконують свої обов’язки на громадських засадах, помічники суддів (підпункт "ї" пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України "Про запобігання корупції"). Тобто вищезазначені суб’єкти декларування – подають у 2019 році до Реєстру декларацій:

— повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (у разі отримання доходу, придбання майна на суму понад 96050 тис. грн.);

— декларацію перед звільненням (подається у день звільнення за період з 01.01.2019 по день, що передує дню звільнення; якщо звільнення відбувається за ініціативою роботодавця, декларація подається протягом 20 робочих днів).

У 2020 році нові суб’єкти декларування подаватимуть щорічні декларації та декларації після звільнення, якщо таке звільнення відбудеться у період з 18.10.2019 по 31.12.2019.

Особа, яка претендує на одну із вищезазначених посад, зобов’язана подати декларацію кандидата на посаду.

Разом з тим суб’єкти декларування мають письмово повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка за кордоном протягом 10 днів.

Крім того, законом України від 02 жовтня 2019 року № 140-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" розширено коло членів сім’ї та близьких осіб суб’єктів декларування, а саме:

  • близькі особи – члени сім’ї суб'єкта, зазначеного у частині першій статті 3 цього Закону, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брат, рідна та двоюрідна сестра, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта;
  • члени сім'ї – а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, та діти зазначеного суб'єкта до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із суб'єктом; б) будь-які особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Відповідно до прийнятого нового Закону членами сім’ї незалежно від спільного проживання вважаються не лише чоловік/дружина декларанта, а і його діти до 18 років.

Слід зазначити, що інші особи вважатимуться членами сім’ї суб’єкта декларування для цілей декларування лише у разі, якщо вони спільно проживали з ним станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів року, що передує поданню декларації (Примітка до статті 46 Закону України "Про запобігання корупції").