Заява Керівної ради EUROSAI стосовно подій, що відбуваються в Україні 

Резолюція XI Конгресу EUROSAI про продовження мандату Робочої групи EUROSAI до 2024 року 

 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

Робоча група EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, створена в 2014 році резолюцією ІХ Конгресу EUROSAI.

Зазначеній події передував майже 10 річний  вир подій.

З метою реальної оцінки ефективності використаних бюджетних коштів на ліквідацію наслідків катастроф, а також розробки нових методологічних підходів, у 2004 р. на ІІІ засіданні робочої групи EUROSAI з аудиту навколишнього середовища у м. Софія (Болгарія) Рахункова палата виступила з ініціативою щодо вивчення і привернення уваги ВОА та громадськості до загроз техногенних і природних катастроф, а також екологічної ситуації на Європейському континенті.

У результаті, в листопаді 2006 р. на IV засіданні робочої групи EUROSAI з аудиту навколишнього середовища у м. Люксембург (Велике Герцогство Люксембург) було створено спеціальну підгрупу з аудиту ліквідації наслідків природних і техногенних катастроф та радіоактивних відходів. За час її існування протягом 20072008 рр. відбулася ґрунтовна робота, одним із досягнень якої стало проведення міжнародного координованого аудиту Чорнобильського Фонду "Укриття" за участі 9 ВОА.

На VII Конгресі EUROSAI (25 червня 2008 р., м. Краків, Польща) було прийнято рішення про створення окремої спеціальної групи EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, на чолі з Рахунковою палатою.

На VIII Конгресі EUROSAI (30 травня – 2 червня 2011 р., м. Лісабон, Португалія) спеціальна група представила звіт про результати діяльності за 20082011 рр. Оцінивши її діяльність як успішну і корисну, Конгрес прийняв резолюцію про продовження мандату спеціальної групи до 2014 року.

В подальшому Рахункова палата України, як Голова Спеціальної групи, ініціювала процес трансформації Спеціальної групи в Робочу групу з метою практичного впровадження стандартів на регіональному рівні, які були розроблені Робочою групою INTOSAI з підзвітності та аудиту допомоги, пов'язаної з катастрофами, і затверджені на XXI Конгресі INTOSAI (жовтень 2013 року, м. Пекін, Китай).

З урахуванням результатів діяльності Спеціальної групи у 2008–2013 роках, на ІХ Конгресі EUROSAI (2014 рік, м. Гаага, Королівство Нідерланди) було схвалене рішення щодо створення постійної Робочої групи під головуванням Рахункової палати України. У 2017 році мандат групи резолюцією Х Конгресу EUROSAI продовжено до 2020 року. ХІ Конгрес EUROSAI, який відбувся 14 квітня 2021 року в режимі відеоконференції, визнаючи важливість досягнень Робочої групи та враховуючи необхідність продовження діяльності Робочої групи спрямованої на дослідження питання попередження техногенних та природних катастроф, прийняв резолюцію про продовження мандату Робочої групи до 2024 року.

 

МІСІЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

Для визначення місії, цінностей, стратегічних цілей і очікуваних результатів діяльності Робочої групи на період між XІ і XIІ Конгресами EUROSAI був підготовлений Стратегічний план Робочої групи на 2021–2024 роки, представлений і схвалений під час ХІ Конгресу EUROSAI.

Реалізація місії робочої групи, яка полягає у підвищенні потенціалу, об’єднанні та координації зусиль європейських вищих органів аудиту у сприянні національним урядам у розробці дієвих та ефективних інструментів попередження та ліквідації наслідків катастроф, здійснюватиметься «в три кроки» шляхом реалізації трьох стратегічних цілей, спрямованих на:

  1. Професійний розвиток аудиторів (Крок 1 «НАЗУСТРІЧ»).
  2. Попередження виникнення катастроф і мінімізацію відповідних загроз (Крок 2 «ВПЕРЕД»).
  3. Ефективну зовнішню комунікацію (Крок 3 «У СВІТ»).

Станом на початок 2024 року робоча група EUROSAI з аудиту коштів, виділених на попередження та ліквідацію наслідків катастроф, об'єднує 17 вищих органів аудиту, з яких 15 ВОА – членів робочої групи та 2 спостерігачі.

Протягом всього періоду діяльності робочу групу очолювала Рахункова палата України. На базі головуючого ВОА діє Секретаріат робочої групи.