Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 18.08.2020 № 22–2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності виконання заходів з протидії захворюванню на туберкульоз

На виконання рішення Рахункової палати інформацію про результати аудиту ефективності виконання заходів з протидії захворюванню на туберкульоз надіслано Верховній Раді України (лист від 17.09.2020 № 05-2262).

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату» відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати з пропозиціями щодо вжиття заходів надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 17.09.2020 № 05-2261).

Відповідно до статей 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату» рішення та Звіт надіслано Міністерству охорони здоров’я України (далі – МОЗ) для реагування та вжиття відповідних заходів (лист від 17.09.2020 № 05-2263).

Прем’єр-міністр України (доручення від 28.09.2020 № 39205/1/1-20) доручив МОЗ, Міністерству фінансів України, Міністерству юстиції України, Міністерству оборони України та головам обласних, Київської міської держадміністрацій (за списком) разом із Національною академією медичних наук розглянути рішення Рахункової палати, вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України. У разі потреби у прийнятті рішень Уряду внести пропозиції в установленому порядку.

МОЗ листом від 20.10.2020 № 26-01/31180/2-20 повідомило, що після розгляду Звіту та рішення Рахункової палати від 18.08.2020 № 22–2 розроблено та наказом від 19.10.2020 № 2362 затверджено “План заходів щодо усунення порушень та недоліків, виявлених під час аудиту Рахункової палати”. Відповідно до цього наказу, починаючи з IV кварталу 2020 року, передбачено щоквартальне звітування відповідальних виконавців до 5-го числа місяця, наступного за звітним кварталом щодо виконання заходів, для подальшого інформування Рахункової палати.

29 жовтня 2020 року відбувся Національний діалог щодо спільних дій державних структур та організацій громадянського суспільства заради сталої відповіді на туберкульоз в рамках плану переходу від донорського фінансування на державне(далі – Національний діалог).

Національний діалог було ініційовано БО “TBpeopleUkraine” і підтримано міжнародними партнерами та українськими неурядовими організаціями. До участі у Національному діалозі були залучені представники державних структур, громадських організацій та Рахункової палати.

Під час проведення Національного діалогу учасниками обговорено удосконалення нормативно-правових актів задля усунення правових бар'єрів доступу до якісних медичних та соціальних послуг у лікуванні туберкульозу; консолідацію зусиль між громадянським суспільством та державними інституціями, що мають відношення до надання послуг, орієнтованих на потреби людей, хворих на туберкульоз; розроблення пакету підтримуючих послуг хворим на туберкульоз; фінансові та юридичні механізми соціального контрактування для залучення організацій громадянського суспільства до надання соціально-психологічних послуг особам, що постраждали від туберкульозу в контексті епідемії COVID-19.

Відповідно до статті 36 Закону України “Про Рахункову палату” стан реалізації заходів із виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
В. І. Невідомий