Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 10.03.2020 № 5-4

щодо Звіту про результати аналізу ефективності виконання державними органами повноважень в частині контролю за дотриманням вимог податкового та митного законодавства при наданні гуманітарної допомоги

На виконання рішення Рахункової палати від 10.03.2020 № 5-4 про результати аналізу ефективності виконання державними органами повноважень в частині контролю за дотриманням вимог податкового та митного законодавства при наданні гуманітарної допомоги поінформовано Президента України (лист від 25.05.2020 № 16-1227) та Верховну Раду України (лист від 25.05.2020 № 16-1228).

Згідно із статтею 39 Закону України "Про Рахункову палату" Кабінетові Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати (лист від 25.05.2020 № 16-1229).

Рішення Рахункової палати разом зі Звітом надіслано Міністерству соціальної політики України (лист від 25.05.2020 № 16-1230), Державній податковій службі України (лист від 25.05.2020 № 16-1231), Державній митній службі України (лист від 25.05.2020 № 16-1232), Київській (лист від 25.05.2020 № 16-1233), Волинській (лист від 25.05.2020 № 16-1234), Одеській (лист від 25.05.2020 № 16-1235), Донецькій (лист від 25.05.2020 № 16-1236) та Харківській (лист від 25.05.2020 № 16-1237) обласним державним адміністраціям для вжиття заходів щодо усунення виявлених під час аудиту недоліків і порушень.

На рішення Рахункової палати Прем’єр-міністром України надано доручення від 29.05.2020 № 21930/1/1-20 Мінсоцполітики, ДПС, Держмитслужбі, Національній поліції, обласним та Київській міській держадміністраціям опрацювати рішення, вжити необхідних заходів та у разі необхідності подати пропозиції в установленому порядку.

Мінсоцполітики повідомило (листи від 25.06.2020 № 9160/0/02-20/29, від 17.07.2020 № 10381/0/2-20/29), що наказом Міністерства від 08.07.2020 № 470 затверджено План заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих у Звіті про результати аналізу ефективності виконання державними органами повноважень в частині контролю за дотриманням вимог податкового та митного законодавства при наданні гуманітарної допомоги, яким, зокрема, передбачено розроблення проєктів законодавчих та нормативно-правових актів за рекомендаціями (пропозиціями) Рахункової палати.

Пунктом 2 цього наказу Департамент реалізації державної соціальної політики зобов’язано інформувати Рахункову палату про виконання цього Плану відповідно до визначених термінів. Слід зазначити, що терміни виконання більшості пунктів Плану позначені листопадом 2020 року.

Держмитслужба повідомила (лист від 12.06.2020 № 08-1/15-01/5.10/6272), що службою забезпечується та здійснюється контроль за застосуванням митних режимів, цільовим використанням товарів, поміщених у відповідний митний режим, у тому числі в частині організації, проведення та оформлення результатів документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи.

З метою забезпечення обліку відомостей про вартісні показники гуманітарної допомоги, що ввозиться на митну територію України, Держмитслужбою надаються пропозиції Міністерству фінансів України щодо внесення змін до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 651, зареєстрованого у Мін’юсті 14.08.2012 за № 1372/21684, у частині зазначення в митній декларації відомостей про фактурну вартість гуманітарної допомоги, що ввозиться на митну територію України.

ДПС повідомила (лист від 12.06.2020 № 5676/5/99-00-07-01-02-05), що з метою посилення контролю за діяльністю неприбуткових організацій, які є отримувачами вантажів гуманітарної допомоги, до головних управлінь ДПС в областях, м. Києва та Офісу великих платників податків ДПС листами від 27.05.2020 № 8291/7/99-00-04-02-01-07 та від 11.06.2020 № 8390/7/99-00-04-02-01-07 надіслано перелік неприбуткових організацій, якими протягом 201 9року здійснено імпорт товарів з відміткою "гуманітарна допомога", при цьому у Звітах про використання доходів (прибутків) таких неприбуткових організацій за 2019 рік суми гуманітарної допомоги не відображено, або не подано такі Звіти, для здійснення аналізу та організації і проведення в межах компетенції контрольно-перевірочних заходів щодо цих суб’єктів господарювання.

Крім того, ДПС надано доручення територіальним органам щодо здійснення аналізу суб’єктів господарювання, які позбавлені статусу отримувача гуманітарної допомоги шляхом виключення з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги, та в разі виявлення ризиків за такими суб’єктами господарювання організації та проведення в межах компетенції контрольно-перевірочних заходів.

Національний банк України повідомив (лист від 26.06.2020 № 25-0006/30649), що 07.02.2019 набрав чинності Закон України "Про валюту і валютні операції", концепцією якого передбачено свободу проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено", що базується на директиві Ради Європейських співтовариств 8/361/ЄЕС про вільний рух капіталу та Угоді про асоціацію України та ЄС. Відповідно до норм цього закону нормативно-правові акти Національного банку не містять заборон на проведення операцій, пов’язаних із надходженням гуманітарної допомоги на рахунки в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги в Україні.

Київська ОДА повідомила (лист від 30.06.2020 № 11-13/3424/05/36-2020), що Департаментом соціального захисту спільно з районними міськими управліннями соціального захисту населення проведено інвентаризацію особових справ осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для забезпечення автомобілем та які отримали і мають у користуванні автомобіль.

Повідомлено також про посилення контролю за виконавською дисципліною, зокрема, щодо вчасного опублікування на офіційному вебсайті розпоряджень про визнання гуманітарною допомогою вантажів, легкових автомобілів та надсилання їх в одноденний строк в електронній формі до інших державних органів у встановленому порядку.

Харківська ОДА повідомила (лист від 22.06.2020 № 01-44/4905), що між нормами Податкового кодексу України та Закону України "Про гуманітарну допомогу" є неузгодженості в частині визнання гуманітарною допомогою шоколаду та шоколадних виробів, що спричинило правову колізію. Повідомлено також, що з метою прийняття виважених рішень документи, які надходять від отримувачів гуманітарної допомоги щодо визнання легкових автомобілів та вантажів, детально вивчаються на відповідність вимогам чинного законодавства.

Одеська ОДА повідомила (лист від 18.06.2020 № 5103/3/01-40/4436/2-20), що недоліки, які були виявлені під час аналізу, усунуто та вжито заходів щодо удосконалення роботи обласної робочої групи з питань гуманітарної допомоги. Водночас повідомлено, що після затвердження Мінсоцполітики форми зведеного звіту у розрізі отримувачів гуманітарної допомоги відповідного регіону та порядку його заповнення ОДА буде забезпечено своєчасне подання такого звіту.

Донецька ОДА повідомила (лист від 30.06.2020 № 0.4/15-3511/4-20), що розпорядженням від 08.04.2020 № 365/5-20 затверджено оновлений склад комісії з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області і найближчим часом до неї будуть включені представники ГУ ДПС у Донецькій області.

Волинська ОДА повідомила (лист від 26.06.2020 № 4394/34/2-20), що обласною робочою групою з питань гуманітарної допомоги розроблено План заходів з усунення виявлених недоліків. Повідомлено також, що розглянуті та схвалені пакети документів у складі вантажів, де не визначено ступеня (відсотка) їх зносу, а також вантажі без довідок про терміни (строки) придатності, містили, здебільшого, медичні меблі, медичне устаткування. Отримувачі гуманітарної допомоги вважали некоректним витребувати від донорів підтвердження придатності або ступеня зношеності меблів, інвалідних візків, ходунків, ліжок, оскільки довгий час предмети не надходили до області. При цьому в кожному клопотанні набувачів було прохання в їх необхідності, щодо термінів придатності не було жодного звернення. Крім того, ОДА підтримано пропозиції Рахункової палати щодо необхідності удосконалення законодавства з питань гуманітарної допомоги.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ц. Г. Огонь