Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 09.02.2021 № 2-1

щодо Звіту про результати перевірки стану виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку України та зобов’язань з перерахування коштів до Державного бюджету України за 2019 рік (присвоєно гриф ДСК)

На виконання рішення Рахункової палати (присвоєно гриф ДСК) інформацію про результати перевірки стану виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку України та зобов’язань з перерахування коштів до Державного бюджету України за 2019 рік у формі рішення Рахункової палати надіслано Президентові України.

Рішення Рахункової палати та Звіт про результати перевірки стану виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку України та зобов’язань з перерахування коштів до Державного бюджету України за 2019 рік надіслано Верховній Раді України.

Крім того, Рішення та Звіт надіслано комітетам Верховної Ради України з питань бюджету і з питань фінансів, податкової та митної політики і рекомендовано з метою економного використання Нацбанком коштів розглянути можливість внесення змін до частини дванадцятої статті 20 Закону України від 09.07.2003 № 1057 „Про недержавне пенсійне забезпечення” та визначити обов’язковість здійснення витрат, пов’язаних з діяльністю із адміністрування, зберігання та управління активами корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ (далі – КНПФ НБУ) за рахунок коштів цього Фонду.

Відповідно до статті 39 Закону України „Про Рахункову палату” Кабінетові Міністрів України надіслано відомості про результати перевірки стану виконання кошторису адміністративних витрат НБУ та зобов’язань з перерахування коштів до державного бюджету за 2019 рік.

Згідно зі статтями 35 і 36 Закону України „Про Рахункову палату” Нацбанку та Банкнотно-монетному двору НБУ надіслано рішення Рахункової палати та Звіт для розгляду та реагування.

НБУ 01.04.2021 поінформував про затвердження розпорядженням від 31.03.2021 № 907-ра Плану заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами перевірки стану виконання кошторису адміністративних витрат Національного банку України та зобов’язань з перерахування коштів до Державного бюджету України за 2019 рік (далі – План заходів), який може бути використаний відповідно до статті 36 Закону України „Про Рахункову палату”.

Планом заходів передбачено:

Національному банку України

1) до кінця червня 2021 року:

– передбачити в розпорядчих актах Національного банку України з питань закупівель уточнення з метою контролю за забезпеченням дотримання принципу відкритості і прозорості на всіх стадіях закупівель, а саме: здійснення працівником департаменту, відповідальним за адміністрування договору, контролю в частині закінчення строку дії договору або його виконання, або його розірвання та своєчасного надання інформації працівнику, відповідальному за проведення закупівлі, для звітування про виконання договору не пізніше ніж через десять робочих днів із дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, або його розірвання;

– внести зміни до Положення про управління витратами Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 16.01.2019 № 19-рш (зі змінами), в частині уточнення формули розрахунку цільового фінансування витрат, які не включаються до планової виробничої собівартості продукції Банкнотно-монетного двору Національного банку України;

– передбачити в розпорядчих актах Національного банку України, що регламентують порядок пошуку та підбору персоналу на вакантні посади, надання переваги особам з інвалідністю під час відбору кандидатів; 

2) до кінця третього кварталу 2021 року здійснити аналіз можливих підходів до амортизації об’єктів, що є пам’ятками культурної спадщини, відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства України та за потреби внести зміни до Положення про порядок нарахування амортизації необоротних активів у системі Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2008 № 471 (зі змінами);

3) до кінця жовтня 2021 року:

– здійснити вибір програмного продукту, що забезпечить автоматизацію процесу планування кошторису адміністративних витрат;

– у розпорядчому акті, що регламентує проведення поточних ремонтних робіт будівель та споруд Національного банку України, конкретизувати порядок отримання погодження органів охорони культурної спадщини на виконання робіт;

4) до кінця листопада 2021 року завершити реалізацію проєкту „Управління ефективністю Банкнотно-монетного двору”;

5) до кінця грудня 2021 року:

– забезпечити дотримання процедур внутрішнього контролю (на всіх рівнях контролю) під час підготовки і подання на розгляд Правління Національного банку України/Голови Національного банку України пропозицій щодо преміювання працівників, зокрема преміювання за виконання особливо важливих завдань;

– розробити стратегію відчуження набутого у власність Національного банку України (із акцентом на стратегію відчуження земельних ділянок через їх переважну більшість (станом на 30.03.2021 набуто у власність 158 земельних ділянок та 7 об’єктів нерухомого майна));

6) до кінця 2022 року у межах запровадження автоматизації кошторисного процесу забезпечити підвищення прозорості та ефективності планування адміністративних витрат;

7) постійно:

– посилити вимоги до підготовки структурними підрозділами обгрунтованих клопотань щодо преміювання працівників за виконання особливо важливих завдань;

– проводити роботу з відповідними органами (Державною службою зайнятості, Фондом соціального захисту інвалідів) щодо підбору на окремі вакантні посади в Національному банку України осіб з інвалідністю.

Банкнотно-монетному двору Національного банку України

1) до 15.04.2021 згідно з рішенням Правління Національного банку України від 09.03.2021 № 87-рш про коригування витрат із капітального ремонту конструкцій градирні (споруда № 21) звернутися з листом до Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України щодо внесення змін до Плану капітальних вкладень у будівництво власних об’єктів Національного банку України за підсумками І кварталу 2021 року;

2) до 31.07.2021 затвердити розпорядчий акт Банкнотно-монетного двору Національного банку України, у якому передбачити порядок складання звітності про виконання Фінансового плану та Плану витрат за економічними елементами Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

Окремі пункти Плану заходів НБУ вже виконано:

– забезпечено коригування Звіту про виконання Фінансового плану, Плану витрат за економічними елементами Банкнотно-монетного двору Національного банку України за 2020 рік, ураховуючи коригуючі проводки, проведені в бухгалтерському обліку;

– затверджено наказ Банкнотно-монетного двору НБУ „Про призначення відповідальних підрозділів за консолідовані закупівлі” відповідно до оновленого та затвердженого Тендерним комітетом Національного банку України „Переліку консолідованих закупівель”, з якого виключено закупівлі природного газу та електричної енергії (щодо яких було зафіксовані порушення процедури закупівлі).

Відповідно до статті 36 Закону України „Про Рахункову палату” стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ц. Г. Огонь