Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 23.03.2021 № 5-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на проведення протиепізоотичних заходів

На виконання рішення Рахункової палати від 23.03.2021 № 5-2 Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на проведення протиепізоотичних заходів, та рішення, прийняте за підсумками обговорення цього Звіту, у порядку інформування надіслано Верховній Раді України (лист від 07.04.2021 № 03-828).

Відповідно до статті 39 Закону України "Про Рахункову палату" Кабінету Міністрів України надіслано відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати та Звіту (лист від 07.04.2021 № 03-829).

Згідно зі статями 35 і 36 Закону України "Про Рахункову палату" рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту надіслано Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) (лист від 07.04.2021 № 03-830), Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба) (лист від 07.04.2021 № 03-831), Державному науково-дослідному інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (далі – ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи) (лист від 07.04.2021 № 03-833) і головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській (лист від 07.04.2021), Вінницькій (лист від 07.04.2021 № 03-835), Київській (лист від 07.04.2021 № 03-834), Львівській (лист від 07.04.2021 № 03-838), Одеській (лист від 07.04.2021 № 03-837) та Харківській (лист від 07.04.2021 № 03-832) областях.

Прем’єр-міністром України до листа Рахункової палати від 07.04.2021 № 03-829 надано доручення від 12.04.2021 № 15715/1/1-21 Мінекономіки, Мінфіну та Держпродспоживслужбі опрацювати рішення Рахункової палати від 23.03.2021 № 5-2 та Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на проведення протиепізоотичних заходів, вжити необхідних заходів до усунення виявлених недоліків і порушень та про результати поінформувати Рахункову палату i Кабінет Міністрів України.

Віцепрем’єр-міністром України – Міністром цифрової трансформації України до листа Мінекономіки від 07.05.2021 № 2601-06/26732-01 надано доручення від 19.05.2021 № 15715/4/1-21 Мінекономіки, Мінфіну та Держпродспоживслужбі продовжити роботу щодо вжиття заходів до усунення виявлених недоліків і порушень та недопущення їх у подальшому, а також про результати інформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Мінекономіки листом від 06.05.2021 № 2601-06/26425-03 поінформовано, що забезпечено опрацювання Закону України від 04.02.2021 № 1206-ІХ «Про ветеринарну медицину» та заплановано спільно із Держпродспоживслужбою розробку та прийняття 85 підзаконних актів до цього Закону, у тому числі 23 постанови Кабінету Міністрів України та 62 накази Мінекономіки. Крім того, передбачається прийняття розроблених Мінекономіки проєктів наказів про затвердження Вимог до благополуччя тварин під час їх забою та Інструкції щодо профілактики та ліквідації класичної чуми свиней.

Також повідомлено, що Міністерством розроблено та прийнято низку нормативно-правових актів у порядку активізації виконання заходів з метою імплементації Україною Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» (стаття 59 глави 4) Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678.

Мінекономіки поінформовано, що Міністерством погоджено проєкт Методики створення і використання резерву ветеринарних препаратів та внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1350 «Про затвердження Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України та типових положень про місцеві державні надзвичайні протиепізоотичні комісії з метою забезпечення ефективної діяльності Державної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України».

Повідомлено, що з метою здійснення належного оперативного контролю, керівництва та координації діяльності органів виконавчої влади, державних служб, підприємств, установ, організацій та осіб щодо запобігання спалахам масових хвороб тварин і отруєнням та їх ліквідації Мінекономіки у 2021 році забезпечено, зокрема: проведення 29.01.2021 засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України (далі – Комісія); оновлення та затвердження персонального складу Комісії; розгляд та схвалення звіту Держпродспоживслужби про виконання Плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні у 2020 році; погодження Плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні у 2021 році; здійснюється постійний моніторинг виконання рішень Комісії.

Крім того, Мінекономіки повідомлено, що Міністерство надіслало Держпродспоживслужбі лист щодо необхідності підготовки і затвердження Плану організаційно-практичних заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведеного Рахунковою палатою аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на проведення протиепізоотичних заходів, та забезпечення вжиття Держпродспоживслужбою відповідних заходів.

Водночас Мінекономіки зазначено, що невирішеним залишається питання збільшення штатної чисельності експертної групи у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин директорату державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних заходів Мінекономіки, що необхідно з метою розробки та своєчасного прийняття нормативно-правових актів та інших заходів із формування та реалізації державної політики у сфері ветеринарної медицини, здоров'я та благополуччя тварин.

Держпродспоживслужба листом від 30.04.2021 № 11.3-12/10204 поінформувала про затвердження Плану заходів з реалізації рекомендацій рішення Рахункової палати від 23.03.2021 № 5-2 (наказ Держпродспоживслужби від 30.04.2021 № 272).

Крім того, Держпродспоживслужба повідомила про погодження Комісією (протокол від 29.01.2021 № 1) та затвердження Держпродспоживслужбою (наказ від 05.03.2021 № 165) Методики створення і використання ветеринарних препаратів.

Головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області листом від 11.05.2021 № Вих-8/4100-21 поінформовано про затвердження 07.05.2021 Плану заходів на виконання рішення Рахункової палати від 23.03.2021 № 5-2 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на проведення протиепізоотичних заходів».

Крім того, повідомлено, що проведено державну реєстрацію автомобільних причепів АМС-550 «Старконь» в уповноважених органах МВС, а також поінформовано про притягнення до відповідальності посадової особи Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, винної у допущенні порушень та недоліків, установлених за результатами проведеного аудиту.

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області листом від 07.05.2021 № Вих-3706/06/22-21 поінформовано про затвердження Плану заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати щодо ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на проведення протиепізоотичних заходів.

Головним управлінням Держпродспоживслужби у Львівській області листом від 17.05.2021 № 09_1-11/3093 поінформовано, що передача майна з балансу Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області на баланс підпорядкованих установ відбувається на підставі затверджених Держпродспоживслужбою актів приймання-передачі майна з подальшим його введенням в експлуатацію.

Крім того, повідомлено про забезпечення державної реєстрації в сервісному центрі МВС і введення в експлуатацію дезінфекційної установки УД-320 з причепом, що була придбана Пустомитівською районною державною лікарнею ветеринарної медицини.

Не поінформовано Рахункову палату у місячний строк про результати розгляду рішення Рахункової палати від 23.03.2021 № 5-2, заплановані та вжиті у зв’язку з цим заходи ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи і головними управліннями Держпродспоживслужби в Дніпропетровській, Київській та Харківській областях.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на постійному контролі.

 

Член Рахункової палати
В. П. Богун