Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 23.02.2021 № 4-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення

На виконання пункту 3 рішення Рахункової палати від 23.02.2021 № 4-2 це рішення та Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення надіслано Верховній Раді України (лист від 10.03.2021 № 02-633).

Президентові України В. Зеленському надіслано інформацію щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (лист від 10.03.2021 № 02-632).

Відомості у формі рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України з проханням поінформувати про вжиті за результатами розгляду заходи (лист від 10.03.2021 № 02-634).

Відповідно до статей 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату» рішення та Звіт надіслано Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) для розгляду і реагування (лист від 10.03.2021 № 02-635).

До листа Рахункової палати від 10.03.2021 № 02-634 Прем’єр-міністром України Д. Шмигалем надано доручення від 16.03.2021 № 10952/1/1-21 Міністерству фінансів України разом із Національною радою вжити необхідних заходів та про результати поінформувати Рахункову палату та Кабінет Міністрів України.

На виконання доручення Прем’єр-міністра України Міністерство фінансів України у межах компетенції опрацювало рішення Рахункової палати від 23.02.2021 № 4-2 та надіслало Рахунковій палаті та Кабінету Міністрів України відповідну інформацію (лист від 15.04.2021 № 08010-05/644-7/12418).

Національна рада листом від 15.04.2021 № 17/660 повідомила, що на засіданні, яке відбулось 08.04.2021, прийнято рішення № 383 «Про розгляд рекомендацій Рахункової палати України», яким затверджено план заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати (далі – План заходів).

План заходів містить 16 пунктів щодо усунення недоліків і реалізації аудиторських рекомендацій із зазначенням відповідальних виконавців і термінів виконання за кожним заходом.

Національною радою поінформовано Рахункову палату про стан виконання Плану заходів (лист від 27.07.2021 № 17/1306): із передбачених 16 заходів не виконано 5, оскільки термін їх виконання не настав.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
І. М. Яремчук