Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 23.02.2021 № 4-1

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Державною службою морського та річкового транспорту України та надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту

На виконання рішення Рахункової палати від 23.02.2021 № 4-1 “Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Державною службою морського та річкового транспорту України та надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту” (далі – Рішення) поінформовано Верховну Раду України (лист від 05.08.2021 № 04-1848).

Відповідно до статті 37 Закону України “Про Рахункову палату” рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Державною службою морського та річкового транспорту України та надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту (далі – Звіт) надіслано Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури (лист від 05.08.2021 № 04–1849) і рекомендовано розглянути на засіданні комітету.

Згідно зі статтею 39 Закону України “Про Рахункову палату” Кабінету Міністрів України надіслано відомості у формі Рішення та Звіту із пропозиціями щодо вжиття заходів (лист від 05.08.2021 № 04-1850).

Прем’єр-міністром України (доручення від 13.08.2021 № 37916/1/1-21) зобов’язано Голову Державної служби морського та річкового транспорту України опрацювати, вжити необхідних заходів до усунення виявлених недоліків і порушень та недопущення їх у подальшому, про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України. З питань, що потребують прийняття рішень Уряду, внести пропозиції в установленому порядку.

Рішення Рахункової палати для розгляду та відповідного реагування надіслано (лист від 05.08.2021 № 04-1851) Міністерству інфраструктури України.

Рішення та Звіт для усунення виявлених порушень і недоліків надіслано (лист 05.08.2021 № 04-1852) Державній службі морського та річкового транспорту України (далі – Морська адміністрація).

На виконання Рішення Рахункової палати Міністерство інфраструктури України (лист від 03.09.2021 № 11573/17/10-21) направило до Рахункової палати: інформацію щодо переліку адміністративних послуг, які надаються Морською адміністрацією, нормативних актів, якими встановлений розмір оплати (платний/безоплатний); копію наказу Морської адміністрації від 30.10.2018 № 111 “Про створення державного підприємства “Сервісний центр морського та річкового транспорту”; копію статуту державного підприємства “Сервісний центр морського та річкового транспорту”; План заходів з усунення порушень і недоліків за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету; інформацію щодо розгляду Звіту, у якій зокрема зазначено, що Морською адміністрацією відповідно до наказу від 31.08.2021 № 443 розпочато службове розслідування стосовно фактів порушень вимог законодавства, встановлених за результатами аудиту Рахункової палати.

За результатами розгляду Рішення та Звіту Морською адміністрацією (лист від 01.09.2021 № 5873/06-6/15-21) надано затверджений Головою Морської адміністрації 26.08.2021 План заходів з усунення порушень і недоліків за результатами аудиту (далі – План заходів).

План заходів містить переліки заходів з усунення порушень і недоліків, відповідальних структурних підрозділів та термін їх виконання.

Морською адміністрацією визначено зміст 10 виконуваних заходів, з яких: термін виконання щодо усунення порушень і недоліків за результатами аудиту за 5 заходами – І квартал 2022 року, за іншими 5 заходами термін виконання не визначено, а лише зазначено “постійно”, що свідчить фактично про формальний підхід до визначення та виконання цього Плану заходів.

Морською адміністрацією у листі (від 01.09.2021 № 5873/06-6/15-21) також повідомлено про те, що питання щодо дотримання вимог Закону України “Про публічні закупівлі” під час здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг, створення дієвої системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, а також здійснення претензійно-позовної роботи взято на постійний контроль.

Відповідно до статті 36 Закону України “Про Рахункову палату” стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на подальшому контролі.

 

Член Рахункової палати
І. М. Іванова