Доповнення до Інформаційного повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 26.01.2021 № 1-1

У порядку взаємодії з Рахунковою палатою відповідно до вимог статті 31 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» Комітетом Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування на засіданні 02.06.2021 заслухано Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, затверджений рішенням Рахункової палати від 26.01.2021 № 1-1.

Прем’єр-міністром України до звернення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 05.04.2021 № 04-13/12-2021/117234 про стан виконання об’єктами контролю рішення Рахункової палати та розгляд листа Рахункової палати від 25.03.2021 № 18-759 надано доручення від 07.04.2021 № 14827/1/1-21.

На лист Рахункової палати від 25.03.2021 № 18-760 Міністерством охорони здоров’я України (далі – МОЗ) поінформовано (листи від 09.04.2021 № 25-04/11016/2-21 та від 20.04.2021 № 01.10-05/12126/2-21), що з 01.07.2021 адміністрування програми реімбурсації інсулінів переходить до Національної служби здоров’я України  (далі – НСЗУ).

При цьому на лист Рахункової палати від 16.11.2021 № 18-2838 МОЗ повідомлено (лист від 20.12.2021 № 25-04/37964/2-21), що для недопущення проблем із забезпеченням інсуліном хворих на діабет Кабінетом Міністрів України видано постанову від 02.06.2021 № 585 «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою, зокрема, внесено зміни до Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2021 № 47.

Згідно з підпунктом 5 пункту 2 цього Порядку зазначена субвенція спрямовується на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином у період з 1 січня по 30 вересня 2021 року. На лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином було виділено 1 301 319,5 тис. гривень.

З 1 жовтня 2021 року НСЗУ почала адмініструвати програму забезпечення інсулінами. Для забезпечення цього процесу видано постанову Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення», якою затверджено Порядок розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби та Порядок реімбурсації лікарських засобів.

Тепер пацієнти з цукровим діабетом зможуть безоплатно або з доплатою отримати препарати інсуліну у будь-якій аптеці, яка працює за договором з НСЗУ за програмою «Доступні ліки».

У разі наявності хронічного чи затяжного захворювання або необхідності продовження лікування за попередньо встановленим діагнозом та планом лікування, вказаним як призначення в медичному записі, при зверненні пацієнта засобами телекомунікаційного зв'язку лікар, який надає первинну медичну допомогу, має право виписати рецепт без проведення особистого прийому такого пацієнта.

Важливо зазначити, що сімейний лікар може виписати електронний рецепт за встановленим ендокринологом планом лікування, але не може змінити призначення ендокринолога. Якщо тієї кількості інсулінів, які призначив ендокринолог недостатньо, то сімейний лікар направляє пацієнта знову до ендокринолога для коригування або створення нового плану.

Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради листом від 11.03.2021 № 4/21-980 поінформував Рахункову палату про видання наказу від 16.02.2021 № 124, яким затверджено план заходів, спрямованих на усунення недоліків та порушень, виявлених за результатами аудиту. Завдану з вини адміністратора та держателя реєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії (далі – Реєстр), матеріальну шкоду у загальній сумі 3,1 тис. грн суб’єкти господарювання відшкодували у повному обсязі.

Департамент охорони здоров’я Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) листом від 19.03.2021 № 061-3008/06 на додаток до листа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.03.2021 № 013-157 повідомив, що відповідно до платіжного доручення від 15.03.2021 № 1463 забезпечено повернення коштів до Державного бюджету України на загальну суму 3,1 тис. грн згідно з рішенням Рахункової палати від 26.01.2021 № 1-1.

Комунальним некомерційним підприємством «Київська міська клінічна лікарня № 11» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надіслано листом від 23.03.2021 № 411 План заходів в КНП «КМКЛ № 11» на 2021 рік щодо результатів аудиту ефективності використання медичної субвенції на лікування хворих на діабет в 2020 році.

Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради поінформовано (лист від 15.03.2021 № 01-37/102) про проведення 25.02.2021 апаратної наради, на якій заслухано результати аудиту та висновки Рахункової палати, визначено організаційні заходи з метою стабільного забезпечення пацієнтів, хворих на цукровий та нецукровий діабет, лікарськими засобами, зокрема, наказом департаменту від 01.03.2021 № 83 затверджено порядок забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну в м. Одесі на 2021 рік.

Також департаментом зазначено, що питання, порушені у звіті про результати аудиту, знаходяться на постійному контролі відповідальних осіб виконавчих органів Одеської міської ради та внутрішньому контролі керівників закладів охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Одеси.

Комунальним некомерційним підприємством «Міська клінічна лікарня № 11» Одеської міської ради листом від 11.03.2021 № 01-83/403 повідомлено, що уповноваженими особами лікарні взято до уваги відображені в акті зауваження в частині власних повноважень, а саме посилення системи внутрішнього контролю на підприємстві, удосконалення діяльності управління ризиками з метою своєчасного виявлення і мінімізації наслідків порушень і недоліків.

Департаментом охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації поінформовано (лист від 27.04.2021 № 05-26-1/22) про розгляд спільно з Департаментом охорони здоров’я Харківської міської ради, керівниками закладів охорони здоров’я та представниками аптечної мережі рішення Рахункової палати, заплановані та вжиті заходи і про моніторинг виконання рекомендацій Рахункової палати.

Також департаментом повідомлено, що згідно з укладеними з суб’єктами господарювання договорами про відшкодування втрат, понесених у зв’язку з відпуском препаратів інсуліну, вартість яких повністю чи частково відшкодовується, відповідальність за забезпечення дотримання референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну покладено на суб’єктів господарювання (п. 3.3.2). Таким чином, відповідальність за включення суб’єктами господарювання до звітів про відшкодування препаратів інсуліну за вартістю, що перевищує затверджену МОЗ референтну ціну (ціну відшкодування), покладено на суб’єктів господарювання (аптечні заклади).

Департамент охорони здоров’я Харківської міської ради у листі від 09.03.2021 № 3119/0/57-21 щодо зайво сплачених коштів зазначив про надсилання 14.09.2020 листів до аптечних закладів, які порушили вимоги пункту 1 Порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239, з проханням відшкодувати вказані суми на рахунок департаменту. Станом на 18.09.2020 кошти від аптечних закладів у сумі 34,87 тис. грн надійшли на розрахунковий рахунок департаменту та перераховані до державного бюджету.

За результатами розгляду рішення Рахункової палати головним лікарем Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 11» Харківської міської ради (лист від 19.03.2021 № 314/0/522-21) видано наказ від 20.11.2020 № 343 «Про посилення контролю за забезпеченням хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну», яким, зокрема, передбачено проведення заступником головного лікаря з медичної частини та головним бухгалтером звірки звітів про відпущені аптечними установами лікарські засоби пацієнтам, що хворіють на цукровий та нецукровий діабет, за рецептами, виданими лікарем-ендокринологом або його дублером.

Закладом охорони здоров’я заплановано регулярно проводити перевірки достовірності відомостей, внесених до Реєстру, та звітів про відпущені препарати інсуліну, а також повернення до державного бюджету зайво сплачених коштів.

Головним лікарем Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 2 імені проф. О. О. Шалімова» Харківської міської ради (лист від 01.04.2021 № 192/0/745-21) видано наказ про посилення контролю за забезпеченням хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну (від 19.11.2020 № 207), яким також передбачено проведення заступником головного лікаря з медичної частини та головним бухгалтером звірки звітів про відпущені аптечними установами лікарські засоби пацієнтам, що хворіють на цукровий та нецукровий діабет, за рецептами, виданими лікарем-ендокринологом або його дублером.

Адміністрацією Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 24» Харківської міської ради (лист від 07.05.2021 № 953/0/520-21) проведено 15.03.2021 оперативну нараду щодо посилення контролю та покращення забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину. Заступником головного лікаря з медичної частини наголошено на відповідальності лікарів-ендокринологів за достовірність та оновлення інформації про хворих на цукровий та нецукровий діабет у Реєстрі, виписку пільгових рецептів на лікування цукрового діабету. Головному бухгалтеру та заступникові головного лікаря з економічних питань рекомендовано взяти під особистий контроль проведення звірки звітів про відпущені аптечними установами пацієнтам лікарські засоби за рецептами лікарів-ендокринологів.

Адміністрація Комунального некомерційного підприємства «Міська поліклініка № 6» Харківської міської ради листом від 21.05.2021 № 797/0/136-21 повідомила про посилення контролю за своєчасним виписуванням лікарем-ендокринологом та його дублером пацієнтам, що хворіють на цукровий та нецукровий діабет, рецептів на медичні препарати, інсуліни для отримання через аптечні установи. Також поінформовано, що нині поліклініка не є розпорядником бюджетних коштів та не отримує фінансування в рамках програми «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет».

Слідчим відділом Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області повідомлено (лист від 16.04.2021 № 60/92/1), що за фактом внесення посадовими особами КП «Муніципальна аптека м. Харкова» у 2018–2020 роках недостовірних відомостей щодо відпущених препаратів інсуліну за рецептами, які фактично не отоварювалися, не виписувалися або виписувалися на інші препарати, а також щодо їх ціни, яка не відповідала затвердженій МОЗ референтній ціні (сума матеріальних збитків – 4,5 тис. грн), внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне впровадження № 12021221200000092 від 19.03.2021.

Львівською обласною прокуратурою поінформовано (лист від 10.03.2021 № 09/4-4467-21), що за результатами розгляду звернення Рахункової палати від 09.02.2021 № 18-349 Львівською місцевою прокуратурою № 2 внесено 02.03.2021 відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021141090000012 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України, за фактом внесення до звітів посадовими особами ТзОВ «Еліпс» недостовірних відомостей щодо відпуску препаратів інсуліну. Матеріали кримінального провадження скеровано для подальшого досудового розслідування до слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління Головного управління Національної поліції у Львівській області. Хід досудового розслідування перебуває на контролі місцевої прокуратури.

Про результати розгляду рішення Рахункової палати, заплановані та вжиті у зв’язку з цим заходи комунальними некомерційними підприємствами «Консультативно-діагностичний центр № 6» та «Консультативно-діагностичний центр № 29» Одеської міської ради у місячний строк Рахункову палату не поінформовано.

Зазначене вище свідчить про необхідність проведення відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» подальшого моніторингу виконання пропозицій Рахункової палати.

 

Заступник Голови Рахункової палати
Андрій МАЙСНЕР