Доповнення до інформаційного повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 28.05.2019 № 12-4

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству культури України на збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО

Міністерством культури та інформаційної політики України (далі – МКІП) на виконання Плану заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати здійснюється інформування Рахункової палати.

МКІП поінформовано Рахункову палату про виконання рекомендацій (листи від 13.05.2021 № 5427/31; від 13.07.2021 № 8050/31; від 22.11.2021 № 13919/31), зокрема:

− відповідно до Закону України від 08.06.2000 № 1805«Про охорону культурної спадщини» органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, відповідний виконавчий орган сільської, селищної, міської ради щороку звітують перед центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, та громадськістю про стан збереження об'єктів культурної спадщини;

 відповідно до Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства культури та інформаційної політики України на 2020 рік проведено плановий внутрішній аудит ефективності бюджетної програми МКІП 3801490 «Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках» на тему «Оцінка повноти досягнення запланованих цілей, виявлення проблем у виконанні бюджетної програми та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності використання державних ресурсів»;

 у 2020 році МКІП активізовано роботу з формування Державного реєстру національного культурного надбання. Станом на 23.09.2021 до цього реєстру внесено 159 унікальних музейних предметів державної частини Музейного фонду України;

 з 01.01.2021 набули чинності зміни до Закону України «Про охорону культурної спадщини», зокрема, статтю 13 Закону доповнено частиною четвертою згідно із Законом України від 13.04.2020 № 554-IX 2 «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»: «Державний реєстр нерухомих пам’яток України включає геопросторові дані, метадані та сервіси, оприлюднення, інша діяльність з якими та доступ до яких здійснюються у мережі Інтернет згідно із Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».

Аналіз вжитих Міністерством заходів засвідчив, що майже два роки керівництвом МКІП не вживається достатніх заходів для реалізації наданих пропозицій. Із двадцяти двох рекомендацій виконано лише чотири, одна з яких частково.

МКІП надіслано лист щодо вжиття невідкладних заходів для повного усунення виявлених порушень і недоліків та наголошено, що відповідно до статті 33 Закону України «Про Рахункову палату» невиконання законних вимог членів Рахункової палати та посадових осіб апарату Рахункової палати, створення перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання визначених ними строків надання інформації тягне за собою встановлену законом відповідальність (стаття 18819 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Андрій ДІДИК