Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 09.11.2021 № 27-2

щодо звіту про результати аудиту ефективності використання і розпорядження державними суднобудівними підприємствами об’єктами державної власності, матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету

На виконання рішення Рахункової палати від 09.11.2021 № 27-2 інформацію про результати аудиту ефективності використання і розпорядження державними суднобудівними підприємствами об’єктами державної власності, матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету, надіслано Верховній Раді України (лист від 24.11.2021 № 02-2909), Президентові України (лист від 24.11.2021 № 02-2908), Раді національної безпеки і оборони України (лист від 24.11.2021 № 02-2911) та Державному концерну «Укроборонпром» (далі – ДК «Укроборонпром» або Концерн) (лист від 24.11.2021 № 02-2912).

 Згідно зі статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату» (далі – Закон) відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати з пропозиціями щодо вжиття заходів надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 24.11.2021 № 02-2910).

Згідно із статтями 35 і 36 Закону рішення Рахункової палати та Звіт надіслано Державному підприємству «Миколаївський суднобудівний завод» (далі – ДП «МСЗ») (лист 24.11.2021 № 02-2913), Державному підприємству «Херсонський державний завод «Палада» (далі – ДП «ХДЗ «Палада») (лист від 24.11.2021 № 02-2914), Державному підприємству «Дослідно-проектний центр кораблебудування» (далі – ДП «ДПЦК») (лист від 24.11.2021 № 02-2915) для розгляду та реагування.

Голові підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки – народному депутату України Копитіну І. В. надіслано звіт (лист від 24.11.2021 № 02-2900).

Прем’єр-міністр України (доручення від 07.12.2021 № 54811/1/1-21) доручив Мінекономіки, Міноборони, Мінстратегпрому, Мінфіну, ДПС за участю ДК «Укроборонпром» опрацювати рішення Рахункової палати, вжити заходів реагування та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Мінекономіки листом від 20.12.2021 № 3222-06/59627-03 повідомило про опрацювання наданого Мінстратегпромом проєкту Стратегії розвитку суднобудівної промисловості України на період до 2030 року та подальшу перспективу (далі – проєкт Стратегії), розробленого Концерном. Проєкт Стратегії спрямований на відновлення стабільного розвитку суднобудування та створення умов для формування у 2030 році рентабельного та високотехнологічного виробництва продукції галузі. До проєкту Стратегії Мінекономіки надало відповідні зауваження і пропозиції.

На доповнення до попередньої інформації результати розгляду рішення Рахункової палати від 09.11.2021 № 27-2 Мінстратегпромом, Міноборони, ДПС і ДК «Укроборонпром» надіслані листом Мінекономіки від 23.12.2021 № 3222-06/60695-03, а Мінфіном - листом Мінекономіки від 30.12.2021 № 3222-06/61635-03.

ДП «МСЗ» (лист від 26.01.2022 № 36/38), ДП «ХДЗ «Палада» (лист від 15.02.2022 № 97), а ДП «ДПЦК» (лист від 16.02.2022 № 01/174) повідомили Рахункову палату про розгляд та опрацювання Звіту, а також про заплановані та вжиті заходи.

ДК «Укроборонпром» листом від 15.02.2022 № UOP 08-1192 повідомив про роботу з усунення недоліків виявлених під час аудиту порушень та реалізації рекомендацій Рахункової палати.

Стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ігор ЯРЕМЧУК