Доповнення до інформаційного повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 25.02.2020 № 3-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на загальне керівництво та управління у сфері культури

У межах моніторингу виконання рекомендацій, викладених у рішенні Рахункової палати від 25.02.2020 № 3-2, Рахункова палата листом від 15.01.2021 № 08-105 звернулась до Міністерства культури та інформаційної політики України з проханням надати інформацію про реагування на викладені у рішенні пропозиції Рахункової палати.

Міністерство культури та інформаційної політики України (далі – МКІП) за результатами опрацювання листа Рахункової палати поінформувало про виконання заходів (лист від 25.11.2022 № 06/25/4099-22), зокрема:

− МКІП розроблено проєкт наказу Міністерства культури та інформаційної політики України «Про затвердження Порядку обліку музейних предметів в електронній формі». На сьогодні проєкт наказу доопрацьовується з урахуванням висновку Міністерства цифрової трансформації України, після чого буде направлено на повторне погодження до вказаного заінтересованого органу. Після завершення процедури погодження проєкт акта буде поданий до Міністерства юстиції України для проведення державної реєстрації;

− у 2020 році МКІП активізовано роботу щодо формування Державного реєстру національного культурного надбання. Станом на 19.09.2022 до Державного реєстру внесені 226 унікальних музейних предметів державної частини Музейного фонду України. МКІП також продовжується робота над узгодженням Положення про Державний реєстр національного культурного надбання із Законом України «Про культуру»;

− з метою забезпечення законодавчого підґрунтя для реформування бібліотечної справи, МКІП підготовлено проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (реєстраційний № 5002 від 02.02.2021). При цьому, за інформацією МКІП, у цьому законопроєкті відсутня норма щодо визначення порядку вилучення з бібліотечних фондів документів, у тому числі ветхих, тих, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність або які мають дефект, дублетних (законопроєкт прийнято у першому читанні 08.09.2021, триває доопрацювання та підготовка до другого читання);

− форми звітності діяльності театрів та інструкцій щодо їх заповнення затверджені наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 14.09.2022 № 329. Наказ набуде чинності після завершення процедури державної реєстрації та офіційного опублікування;

− відповідно до Плану законопроєктних робіт Верховної Ради України на 2022 рік, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 15.02.2022 № 2036-IX, МКІП є відповідальним за розроблення проєкту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про народні художні промисли», головною метою якого є оновлення економічної моделі народних художніх промислів, розкриття їх соціального, економічного, туристичного потенціалу. Робота із розроблення зазначеного законопроєкту розпочата;

− МКІП розробляється проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення археологічних досліджень»;

− МКІП направлено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення меж і режимів використання території історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на територіях історичних ареалів» на погодження до заінтересованих органів відповідно до регламентних вимог;

− МКІП розробляється проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок визначення меж і режимів використання зон охорони, затвердження науково-проектної документації та внесення змін до неї».

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Андрій ДІДИК