Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 06.06.2023 № 12-8

щодо Звіту про результати фінансового аудиту Державної інспекції енергетичного нагляду України за 2022 рік

На виконання рішення Рахункової палати від 06.06.2023 № 12-8 інформацію про результати фінансового аудиту Державної інспекції енергетичного нагляду України за 2022 рік надіслано Верховній Раді України (лист від 12.06.2023 № 02-1265) і Кабінету Міністрів України (лист від 12.06.2023 № 02-1266).

Рішення Рахункової палати і Звіт відповідно до статей 35 і 36 Закону для розгляду і виконання рекомендацій надіслано (лист від 12.06.2023 № 02-1267) Державній інспекції енергетичного нагляду України(далі – Держенергонагляд).

Прем’єр-міністр України (доручення від 26.06.2023 № 17998/1/1-23) доручив Держенергонагляду, Міністерству енергетики України, Міністерству фінансів України та Міністерству економіки України розглянути рішення та Звіт Рахункової палати, вжити необхідних заходів, про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України та в разі необхідності подати пропозиції в установленому порядку.

Держенергонаглядом листом від 28.06.2023 № 7/9.3-1742-23 повідомлено, що на виконання рекомендацій, викладених у Звіті, для вжиття відповідних заходів реагування за результатами аудиту наказом Держенергонагляду від 26.06.2023 № 120 затверджено План заходів щодо виконання рішення Рахункової палати (далі – План). Повідомлено про щоквартальне інформування Рахункової палати стосовно реалізації заходів Плану.

Планом визначені конкретні заходи реагування, відповідальні виконавці та строки виконання заходів. Планом, зокрема, передбачено внесення змін до наказу Держенергонагляду від 30.03.2022 № 43 «Про режим роботи працівників Держенергонагляду на період правового режиму воєнного стану» та Положення про облікову політику Державної інспекції енергетичного нагляду України, затвердженого наказом Держенергонагляду від 26.04.2021 № 99; при складанні та поданні фінансової звітності в Примітках до річної фінансової звітності у розділі І «Основні засоби» форми 5-дс відображення деталізованої додаткової інформації щодо відповідних показників; розроблення та затвердження внутрішніх розпорядчих документів щодо управління цілісною ІТ-системою; визнання наказів про призначення на попередні посади працівників, яких підвищено в 2022 році з недотриманням чинного законодавства, такими, що втратили чинність; складання актів про списання малоцінних швидкозношуваних предметів, строк корисного використання яких минув, і здійснення відповідних кореспонденцій субрахунків у бухгалтерському обліку. У Плані також відображено стан виконання вже усунутих недоліків і рекомендацій Рахункової палати.

Стан реалізації заходів на виконання рекомендацій Рахункової палати відповідно до статті 36 Закону перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ігор ЯРЕМЧУК