Інформаційне повідомлення про виконання рішення Рахункової палати від 06.06.2023 № 12-7

«Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності виконання заходів, спрямованих на досягнення цілі 6 «Забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією» Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року»

Згідно зі статтями 35 і 36 Закону України «Про Рахункову палату» рішення Рахункової палати від 06.06.2023 № 12-7 «Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності виконання заходів, спрямованих на досягнення цілі 6 «Забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією» Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року» (далі – Рішення) надіслано Верховній Раді України (лист від 26.06.2023 № 03-1421), Кабінету Міністрів України (лист від 26.06.2023 № 03-1422), Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (лист від 26.06.2023 № 03-1423), Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України (лист від 26.06.2023 № 03-1424), Міністерству фінансів України (лист від 26.06.2023 № 03-1425), Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 26.06.2023 № 03-1426), Приватному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал», Судовишнянській міській раді Яворівського району Львівської області, державному підприємству «Хмельницька обласна служба єдиного замовника»; комунальному підприємству «Полонне тепловодопостачання», Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, Управлінню житлово-комунального господарства Первомайської міської ради (Миколаївська область), Чопській міській раді Закарпатської області (лист надіслано адресатам за списком від 26.06.2023 № 03-1427).

Прем'єр-міністр України доручив (доручення від 04.07.2023 № 19591/2/1-23) Міністерству економіки України (далі – Мінекономіки), Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України (далі – Мінінфраструктури), Міністерству фінансів України (далі – Мінфін), Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України (далі – Міндовкілля), Міністерству охорони здоров’я України (далі – МОЗ) і Державній службі статистики України (далі – Держстат) розглянути відповідно до компетенції питання, порушені у Звіті та Рішенні, та вжити необхідних заходів реагування.

Мінекономіки (лист від 10.07.2023 № 3033-07/34249-03) ініціювало створення робочої групи за участі Мінфіну, Мінінфраструктури, Мін'юсту, Секретаріату Кабінету Міністрів України та RST Мінекономіки з метою належної організації нормотворчого процесу та координації зусиль співвиконавців для підготовки проєкту Закону України «Про державне стратегічне планування економічного та соціального розвитку України». Протягом 2022 року проведено три засідання робочої групи. Під час наступних консультацій розглядатиметься питання визначення правових засад врахування Цілей сталого розвитку (далі – ЦСР) у прогнозних і програмних документах.

Мінфін (лист від 17.07.2023 № 39020-01-3/19505) зазначив, що інтеграція ЦСР до Бюджетної декларації має відбуватися в межах наявних інструментів і головні розпорядники бюджетних коштів під час підготовки пропозицій до Бюджетної декларації мають формувати цілі державної політики у відповідних сферах та показники їх досягнення з урахуванням ЦСР.

Держстат (лист від 20.07.2023 № 05.3-14/174-23) повідомив, що розробка Стратегії сталого розвитку України до 2030 року, національного плану заходів досягнення ЦСР, визначення цільових орієнтирів для індикаторів ЦСР, у розрізі яких здійснюється збір даних для моніторингу реалізації ЦСР, відповідальних за розрахунок і надання даних, відповідальних координаторів виконання ЦСР не належать до повноважень органів державної статистики.

Довідково. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 686-р «Питання збору даних для моніторингу реалізації цілей сталого розвитку» визначено, що Держстат:
− забезпечує збір даних для моніторингу реалізації ЦСР та їх оприлюднення на своєму офіційному вебсайті;
− проводить координацію робіт, пов’язаних з розробленням метаданих за індикаторами, затвердженими цим розпорядженням.

Мінінфраструктури (лист від 16.07.2023 № 11261/25/10-23) розробило пропозиції щодо виконання Рішення. Зокрема, Мінінфраструктури на виконання вимог Закону України від 12 січня 2023 року № 2887-IX «Про водовідведення та очищення стічних вод» розроблені, доповнюються та уточнюються більше як 27 нормативних документів технічного напряму.

Прийняття проєктів розроблених нормативно-правових актів забезпечить встановлення більш жорстких вимог до очистки стічних вод, дасть змогу втілити ефективне водокористування за рахунок повторного використання стічних вод та осадів, зменшити негативний вплив на навколишнє природне середовище, забезпечити організацію та контроль у сфері нецентралізованого водовідведення, отримання об’єктивної інформації про стан об’єктів систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод, що створить сприятливі умови для життєдіяльності людини.

Міндовкілля (лист від 21.07.2023 № 25/2-22/11887-23) надало інформацію про стан виконання Рішення. Зокрема, за поданням Міндовкілля видано постанову Кабінету Міністрів України від 02 червня 2023 року № 558 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 137 і від 23 травня 2018 р. № 401 та визначення такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». Зазначеною постановою внесені зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для першочергового забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням, та Порядку використання коштів державного фонду розвитку водного господарства, що сприятиме більш прозорому використанню бюджетних коштів, зокрема коштів державного фонду розвитку водного господарства; визначенню алгоритму, який передбачатиме участь басейнових рад у формуванні пропозицій до планів заходів; виконанню заходів із захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь і першочергового водопостачання сільських населених пунктів, які користуються привізною водою, що виконуються у межах бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Держводагентство.

Решта (чотири) рекомендацій запланована до виконання протягом шести місяців після припинення або скасування дії воєнного стану.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (лист від 25.07.2023 № 22/5.3-7133-23) повідомило, що листом від 16.05.2023 № 22/6.1-4/822-23 звернулося до Економічного радника Посольства Франції в Україні, Керівника економічної служби в Україні і Молдові Жана-Батіста Брасьора з проханням поінформувати про плани фінансування Урядом Французької Республіки інвестиційних проєктів з постачання питної води у м. Маріуполі та покращення постачання питної води в Луганській області після деокупації територій та відновлення діяльності органів влади. Станом на 25.07.2023 відповідь не надходила.

МОЗ (лист від 01.08.2023 № 26-04/21095/2-23) поінформувало, що Україна виконує міжнародне зобов'язання щодо звітування про прогрес впровадження Протоколу про воду та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року. На лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 23.02.2023 № 4330/0/2-23 щодо впровадження та моніторингу виконання в Україні ЦСР, МОЗ листом від 11.04.2023 № 27/9248/2-23 надано пропозиції до проєкту плану заходів щодо впровадження ЦСР.

Рахункова палата в порядку інформування також отримала листи Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (від 21.07.2023 № 216/30/30/02-23) та Судовишнянської міської ради Яворівського району Львівської області (від 28.07.2023 № 1432/03-17).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації заходів із виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Віктор БОГУН