Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 06.06.2023 № 12-6

щодо Звіту про результати аудиту ефективності виконання державними органами повноважень з управління об’єктами державної власності в частині визначення шкоди і збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації

На виконання рішення Рахункової палати від 06.06.2023 № 12-6 інформацію про результати аудиту ефективності виконання державними органами повноважень з управління об’єктами державної власності в частині визначення шкоди і збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, надіслано Президентові України (лист від 26.06.2023 № 02-1414), Раді національної безпеки і оборони України (лист від 26.06.2023 № 02-1416) та Верховній Раді України (лист від 26.06.2023 № 02-1413).

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про Рахункову палату» відомості про результати аудиту у формі рішення Рахункової палати з рекомендаціями надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 26.06.2023 № 02-1415).

Відповідно до статей 35 і 36 цього Закону Звіт і рішення Рахункової палати для розгляду і реагування надіслано Міністерству енергетики України (лист від 26.06.2023 № 02-1418), Міністерству оборони України (лист від 26.06.2023 № 02-1417), Міністерству цифрової трансформації України (лист від 26.06.2023 № 02-1419).

Кабінет Міністрів України (доручення від 03.07.2023 № 19563/1/1-23) доручив Мін’юсту, МВС, Міненерго, Мінекономіки, Мінагрополітики, Міндовкілля, Мінінфраструктури, МКІП, Міноборони, Мінсоцполітики, Мінветеранів, Мінреінтеграції, Мінцифри, ФДМУ відповідно до компетенції опрацювати рішення Рахункової палати, вжити відповідних заходів реагування та про результати поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України, у разі необхідності прийняття рішень Уряду подати пропозиції в установленому порядку.

Міненерго листом від 21.07.2023 № 26/1.2-18.4-14652 повідомило, що наказ Міненерго від 11.07.2023 № 216 «Про затвердження Методики визначення вартості втрат (витоку) природного газу у разі пошкодження газопроводів та газорозподільних пунктів, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації» надіслано Мін’юсту (лист від 12.07.2023 № 26/1.1-18.4-14020) для отримання висновку щодо відповідності наказу положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини, а також для державної реєстрації.

Наказом Міненерго від 12.06.2023 № 191 «Про надання інформації щодо збитків, завданих суб’єктам господарювання внаслідок військової агресії з боку російської федерації» керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міненерго, господарських товариств, щодо яких Міненерго здійснює функції з управління корпоративними правами держави, та господарських структур, контроль за діяльністю яких здійснює Міненерго, голів ліквідаційних комісій підприємств, щодо яких прийнято рішення органу управління про ліквідацію, зобов’язано забезпечити фіксацію фактів знищення та/або пошкодження майна та інших активів підприємств; узагальнення та щотижневе подання до Міненерго достовірної і повної інформації щодо розміру реальних збитків, упущеної вигоди та потреби у витратах, необхідних для відновлення майна та майнових прав, а також інформації щодо вилученого державного майна.

Міненерго передбачено «включення питання оцінки стану забезпечення визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, на підприємствах, підпорядкованих Міненерго, до переліку об’єктів внутрішнього аудиту та дослідження цього питання Програмами з проведення внутрішніх аудитів».

Міноборони (лист від 27.07.2023 № 220/8759) поінформувало, що перегляд Методики визначення військових втрат, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженої наказом Міноборони від 14.09.2022 № 277, у частині встановлення процедур та реальних механізмів визначення шкоди та збитків починаючи з 19.02.2014, врахування загальної методичної настанови щодо здійснення оцінки збитків в умовних одиницях (доларах США) та інших рекомендацій буде здійснено Національним університетом оборони України під час виконання науково-дослідної роботи.

Мінцифри листом від 01.08.2023 № 1/03-2-8472 повідомило, що умови, механізм та процедуру подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України (далі – інформаційне повідомлення), з 19.02.2014 визначено Порядком подання інформаційного повідомлення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 380 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2023 р. № 624).

Мінцифри реалізовано технічну можливість подання фізичними особами інформаційного повідомлення засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), та інформування про його реєстрацію; вжито відповідних заходів та реалізовано функціональну можливість створення інформаційного повідомлення для юридичних осіб засобами Порталу Дія з накладанням кваліфікованого електронного підпису представника юридичної особи на Порталі Дія. Впровадження послуги з формування, подання та здійснення реєстрації інформаційних повідомлень юридичними особами передбачає доопрацювання програмного забезпечення Реєстру пошкодженого та знищеного майна в частині обробки таких повідомлень, що потребує здійснення додаткових заходів держателем Реєстру пошкодженого та знищеного майна (Мінінфраструктури) і розробником програмного забезпечення. Портал Дія, у тому числі мобільний додаток Порталу Дія (Дія), не має технічної можливості подання інформаційних повідомлень щодо об’єктів, зруйнованих з 19.02.2014 по 23.02.2022. Наразі механізм подання таких повідомлень розробляється Мінінфраструктури.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 03.07.2023 № 19563/1/1-23 Мін’юст (лист від 18.07.2023 № 93427/9077-4-23/38.2.2), МВС (лист від 21.07.2023 № 51596/3/12-13437-2023), Мінекономіки (листи від 04.08.2023 № 3211-06/40017-03, і від 18.08.2023 № 3211-07/43455-03), Мінагрополітики (лист від 04.08.2023 № 21-6000-05.1/19066), Міндовкілля (лист від 20.07.2023 № 25/5-12/11734-23), Мінінфраструктури (лист від 01.08.2023 № 12318/28/10-23), МКІП (лист від 10.08.2023 № 05/25/5056-23), Мінсоцполітики (лист від 21.07.2023 № 9854/0/2-23/51), Мінветеранів (лист від 20.07.2023 № 6746/1.2/3.2-23), Мінреінтеграції (лист від 01.08.2023 № 22/3.1-7368-23) та ФДМУ (лист від 28.07.2023 № 10-58-18675) також поінформували про результати вжитих заходів реагування. Зокрема, Мін’юст повідомив, що готовий долучитися до опрацювання проєктів актів із зазначених питань у разі їх надходження і здійснити державну реєстрацію таких актів, прийнятих уповноваженими суб’єктами нормотворення, в установленому законодавством порядку.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про Рахункову палату» стан реалізації заходів щодо виконання рекомендацій Рахункової палати перебуває на контролі.

 

Член Рахункової палати
Ігор ЯРЕМЧУК