Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 11.07.2023 № 14-2

щодо Звіту про результати аудиту ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади в частині реєстрації та обліку платників податків

На виконання пункту 2 рішення Рахункової палати від 11.07.2023 № 14-2 це рішення і Звіт про результати аудиту надіслано Верховній Раді України (лист від 25.07.2023 № 16-1687).

Відповідно до статті 39 Закону України „Про Рахункову палату” відомості у формі рішення Рахункової палати надіслано Кабінету Міністрів України (лист від 25.07.2023 № 16-1688).

Рішення Рахункової палати і Звіт про результати аудиту надіслано Державній податковій службі України (далі – ДПС, лист від 25.07.2023 № 16-1689), Центральному (лист від 25.07.2023 № 16-1690), Східному (лист від 25.07.2023 № 16-1691), Західному (лист від 25.07.2023 № 16-1692) та Південному (лист від 25.07.2023 № 16-1693) міжрегіональним управлінням (далі – МУ) ДПС по роботі з великими платниками податків (далі – ВПП), головним управлінням (далі – ГУ) ДПС у Дніпропетровській (лист від 25.07.2023 № 16-1695), Київській (лист від 25.07.2023 № 16-1696), Львівській (лист від 25.07.2023 № 16-1697), Одеській (лист від 25.07.2023 № 16-1698), Полтавській (лист від 25.07.2023 № 16-1699) та Харківській (лист від 25.07.2023 № 16-1700) областях і м. Києві (лист від 25.07.2023 № 16-1694).

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету звернувся (лист від 28.07.2023 № 04-13/12-2023/165202) до Кабінету Міністрів України щодо опрацювання результатів аудиту, вжиття відповідних заходів реагування та інформування за підсумками Комітету і Рахункової палати.

Прем’єр-міністром України (доручення від 02.08.2023 № 23299/2/1-23) зобов’язано Міністерство фінансів України, Міністерство економіки України, Міністерство юстиції України, ДПС та Бюро економічної безпеки України відповідно до компетенції опрацювати рекомендації Рахункової палати, вжити відповідних заходів реагування і про результати поінформувати Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункову палату і Кабінет Міністрів України, у разі потреби подати пропозиції в установленому порядку.

Міністерство фінансів України повідомило (лист від 24.08.2023 № 26020-02-3/23167) про опрацювання спільно з ДПС проєкту наказу Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України „Про інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Державної податкової служби України”, за результатами якого Міністерству юстиції України надіслано зауваження та пропозиції.

Крім того, Міністерством фінансів України надіслано Міністерству юстиції України пропозиції ДПС щодо внесення змін до Регламенту подання Міністерством юстиції України Державній податковій службі України інформації, необхідної для забезпечення ведення обліку платників податків, а також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 02 листопада 2018 р. № 3424/5/874, у частині надання ДПС на постійній основі актуальної інформації про фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Міністерство юстиції України повідомило (лист від 01.09.2023 № 115771/10718-4-23/8.4.3) про проведення співробітниками Міністерства, державного підприємства „Національні інформаційні системи” (далі – ДП „НАІС”) та ДПС робочих зустрічей з метою обговорення положень оновленої редакції Порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й інформаційними системами Державної фіскальної служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 18 березня 2016 р. № 759/5/371, і подальшої технічної реалізації документа для забезпечення належної взаємодії.

Крім того, зазначено: ДП „НАІС” включено до стратегічного плану діяльності підприємства на 2024–2027 роки роботи з реалізації сучасного програмного забезпечення Реєстру атестованих судових експертів, питання надання ДПС інформації в автоматизованому режимі, яка міститься в Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України, Єдиному реєстрі нотаріусів і Єдиному реєстрі приватних виконавців України, на сьогодні вивчається ДП „НАІС”.

Міністерство економіки України повідомило (лист від 18.08.2023 № 4434-08/43431-03), що інформаційна взаємодія між Мінекономіки та ДПС у частині надання відомостей з Реєстру представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні щодо реєстрації представництв іноземного суб’єкта господарської діяльності, внесення змін до Реєстру та скасування в ньому запису в разі припинення діяльності такого представництва здійснюється шляхом надання Мінекономіки відповідей на листи-запити ДПС і ГУ ДПС. На сьогодні в Міністерстві опрацьовується та погоджується проєкт Протоколу № 3 (надісланий листом ДПС від 20.07.2023 № 8828/5/99-00-12-03-05) про структуру, формати та строки обміну даними, необхідними для забезпечення повноти обліку в контролюючих органах представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні до Угоди про інформаційне співробітництво між Державною податковою службою України та Міністерством економіки України від 06.09.2021.  

Бюро економічної безпеки України (лист від 11.08.2023 № 11/10.3/19732-23) вважає, що з огляду на мету встановлення місцезнаходження платників податків – забезпечення ефективного справляння контролюючими органами податків і зборів, перевірку відповідності фактичного місцезнаходження платника податків мають проводити саме такі органи і вирішення цієї проблеми можливе шляхом законодавчого визначення повноважень контролюючих органів. У разі прийняття рішення про доцільність додаткового нормативного врегулювання повноважень контролюючих органів Бюро готове долучитися в межах компетенції до опрацювання відповідних змін до положень Податкового кодексу України.

ДПС проінформувала (лист від 24.08.2023 № 10430/5/99-00-02-02-01-05-1) про затвердження наказом від 24.08.2023 № 691 Плану заходів з виконання рекомендацій Рахункової палати згідно з рішенням від 11.04.2023 № 6-1, яким, зокрема, передбачено:

проведення автоматизованої звірки облікових даних платників податків з даними, отриманими з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у частині впорядкування даних щодо видів діяльності;

підготовку та погодження заявок на доопрацювання ІКС „Податковий блок” у частині зміни місця обліку угод про розподіл продукції, договорів про спільну діяльність та договорів управління майном, запровадження метрик щодо повноти обліку об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, відповідно до виду діяльності та удосконалення наявних метрик процесу „RG-02: Взяття на облік платників податків”;

розроблення та затвердження змін до наказу ДПС від 05.06.2020 № 252 „Про стан обліку платників” та його звітних форм” у частині вдосконалення звітності щодо обліку платників податків;

підготовку та погодження заявки на внесення змін до програмного забезпечення ІКС „Податковий блок” у частині вдосконалення звітності щодо обліку платників податків.

Крім того, ДПС повідомлено про вжиття таких заходів:

проведено аналіз встановлених Рахунковою палатою порушень і недоліків, за результатами якого територіальним органам ДПС надіслано листи про активізацію роботи для своєчасної і в повному обсязі реалізації процедур і заходів з метою погашення податкового боргу та недопущення його зростання, скорочення загальної кількості боржників юридичних та фізичних осіб, покращення організації роботи з проведення перевірок платників податків, щодо яких прийнято рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію);

Міністерству інфраструктури України, Національній асоціації адвокатів України та Раді адвокатів України надіслано листи щодо можливих механізмів передачі ДПС даних, визначених пунктом 6 Порядку подання інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. № 1386 (зі змінами), для підготовки та погодження відповідного акта з питань інформаційної взаємодії, а саме про реєстрацію незалежної професійної діяльності або видані дозволи на право самостійного провадження такої діяльності, адвокатів, що включені до Єдиного реєстру адвокатів України;

Мінекономіки надіслано оновлену редакцію проєкту Протоколу № 3 до Угоди про інформаційне співробітництво між Державною податковою службою та Міністерством економіки України від 06.09.2021.

Інформацію про стан врахування рекомендацій Рахункової палати також надали Центральне (лист від 24.08.2023 № 1675/5/31-00-02-00-05), Східне (лист від 22.08.2023 № 2703/5/32-00-02-05), Західне (лист від 23.08.2023 № 1280/5/33-00-02) та Південне (лист від 18.08.2023 № 575/5/34-00-02) МУ ДПС по роботі з ВПП, ГУ ДПС у Дніпропетровській (лист від 22.08.2023 № 31944/5/04-36-12-01-06), Київській (лист від 25.08.2023 № 13438/5/10-36-12-01-04), Львівській (лист від 22.08.2023 № 9225/5/13-01-12-01-08), Одеській (лист від 23.08.2023 № 13581/5/15-32-12-01-05), Полтавській (лист від 17.08.2023 № 13840/5/16-31-12-01-10) та Харківській (лист від 23.08.2023 № 15617/5/20-40-12-02-08) областях, а також у м. Києві (лист від 23.08.2023 № 25596/5/26-15-02-03-07).

Так, ГУ ДПС у Дніпропетровській області заплановано та вжито заходів для усунення порушень, зазначених у рішенні Рахункової палати. Зокрема, забезпечено надання приватним виконавцем повідомлення за формою 20-ОПП, проведено роз’яснювальну роботу з платниками податків щодо необхідності звернення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з метою приведення кодового позначення основного виду діяльності у відповідність до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, 27 фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, надіслано листи щодо необхідності подання документів для взяття на податковий облік.

ГУ ДПС у Львівській області усунено розбіжності при формування звіту „Про стан обліку платників” за формою № 3-ОПЗ. З метою скорочення та недопущення абсолютного приросту кількості боржників вживаються заходи з погашення податкового боргу, зокрема, надано для розміщення у ЗМІ, на субсайтах ГУ ДПС у Львівській області та сторінці у соціальній мережі „Фейсбук” матеріали про використання податкових сервісів для сплати податків, отримання інформації про нараховані податки та збори, проведено роз’яснювальну роботу з платниками податку на майно, територіальним громадам Львівської області надіслано переліки платників – фізичних осіб, у яких наявна заборгованість зі сплати майнових податків, на електронні скриньки фізичних осіб – підприємців, зазначені у поданих ними податкових деклараціях, – інформаційні листи про несплачені податкові зобов’язання.

ГУ ДПС у Харківській області з метою скорочення кількості фізичних осіб – підприємців, які перебувають на обліку в різних станах припинення, за результатами проведеної доперевірочної роботи складено 2 891 висновок про недоцільність проведення перевірок на ліквідацію, на підставі яких Комісією з розгляду питань доцільності/недоцільності проведення перевірок фізичних осіб у зв’язку з припиненням платників прийнято рішення щодо зняття з обліку 2 804 осіб без проведення контрольно-перевірочних заходів.

ГУ ДПС у м. Києві з метою організації роботи структурних підрозділів видано доручення від 31.07.2023 № 38-д „Про забезпечення виконання рішення Рахункової палати від 11.07.2023 № 14-2”. Крім того, повідомлено, що з метою забезпечення погашення податкового боргу та скорочення кількості боржників постійно вживається комплекс заходів, передбачених главою 9 Податкового кодексу України. За їх результатами станом на 01.08.2023 порівняно з 01.04.2023 забезпечено зменшення податкового боргу за платниками юридичними особами на 3 561,6 млн грн (на 11 відсотків).

ГУ ДПС у Київській та Полтавській областях, Центральним, Західним і Східним МУ ДПС по роботі з ВПП повідомлено про розроблення та затвердження плану заходів з усунення порушень та виконання рекомендацій Рахункової палати.

Відповідно до статті 36 Закону України „Про Рахункову палату” проводиться моніторинг стану виконання рекомендацій Рахункової палати та запланованих заходів.

 

Член Рахункової палати
Цезар ОГОНЬ