Інформаційне повідомлення на виконання рішення Рахункової палати від 11.07.2023 № 14−6

щодо Звіту про результати фінансового аудиту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2022 рік

Відповідно до статей 36, 37 і 39 Закону України "Про Рахункову палату" і пунктів 2, 3 рішення Рахункової палати від 11.07.2023 № 14-6 рішення і Звіт про результати фінансового аудиту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2022 рік надіслано Верховній Раді України (лист від 24.07.2023 № 16-1670), Кабінету Міністрів України (лист від 24.07.2023 № 16-1671) та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (лист від 24.07.2023 № 16-1672).

Прем’єр-міністр України доручив (доручення від 05.08.2023 № 22995/1/1-23) Мінфіну за участі НКЦПФР опрацювати рішення і Звіт та за результатами поінформувати Рахункову палату і Кабінет Міністрів України.

Мінфін (лист від 04.09.2023 № 08010-02-7/24032) повідомив, що вже порушував у листі від 29.03.2023 № 33030-07-3/8498 до Кабінету Міністрів України питання усунення недоліків в організації внутрішнього аудиту в НКЦПФР (непроведення внутрішніх аудитів у 2022 році, неукомплектованість посад внутрішніх аудиторів та інші).

Крім того, Мінфіном у 2021 році проведено оцінку функціонування системи внутрішнього аудиту (зовнішню оцінку якості внутрішнього аудиту) в НКЦПФР, за результатами якої встановлено низку недоліків і порушень та надано комплексні рекомендації щодо удосконалення системи внутрішнього аудиту в НКЦПФР.

Мінфіном зазначено: згідно з рекомендаціями Рахункової палати, наданими за результатами проведення фінансового аудиту, НКЦПФР має посилити контроль за дотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та забезпечувати результативність системи внутрішнього контролю.

НКЦПФР (лист від 23.08.2023 № 29/04/9002) повідомлено про стан виконання рекомендацій Рахункової палати. Так, НКЦПФР внесено зміни до Реєстру ідентифікованих ризиків департаменту бухгалтерського обліку, методології та звітності на 2023 рік та Плану заходів контролю з реагування на ризики департаменту бухгалтерського обліку, методології та звітності на 2023 рік, що зменшує вірогідність виникнення ризиків, які можуть мати значний вплив на фінансову та бюджетну звітність Комісії.

За інформацією Комісії, контроль за розробленням та затвердженням адміністративних регламентів усіх процесів, виконання яких здійснюється в департаменті бухгалтерського обліку, методології та звітності НКЦПФР, до 31.12.2023 покладено на його директора та Керівника апарату НКЦПФР.

Наказом НКЦПФР від 14.08.2023 № 59 "Про внесення змін до Положення про облікову політику Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" затверджено Робочий план рахунків бухгалтерського обліку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з урахуванням змін, внесених до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Мінфіну від 31 грудня 2013 р. № 1203, зареєстрованим у Мін’юсті 25 січня 2014 р. за № 161/24938. У цьому Робочому плані рахунків також врегульовано порядок відображення інформації на аналітичних рахунках 63111 і 63112 та в меморіальному ордері № 5 і внесено зміни до переліку видів зобов’язань та їх визначень з метою узгодження із нормами розділу II "Визнання та оцінка зобов’язання" Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 "Зобов’язання", затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2010 р. № 1629, зареєстрованим у Мін’юсті 20 січня 2011 р. за № 93/18831.

НКЦПФР проведено аналіз операційних можливостей Програмного комплексу електронної системи розкриття інформації емітентами цінних паперів та прийнято рішення про виведення його з експлуатації з архівуванням та зберіганням бази даних системи відповідно до наказу НКЦПФР від 22.08.2023 № 61 "Про виведення з експлуатації програмного забезпечення "Електронна система комплексного розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі". Програмний комплекс буде списано з балансу Комісії у 2023 році без коригування показників фінансової звітності за 2022 рік.

НКЦПФР також повідомлено: через значну вартість послуг з проведення експертної оцінки, обмежене фінансування бюджетних видатків під час запровадженого в Україні воєнного стану, рекомендацію Рахункової палати щодо проведення експертної оцінки будівель, що знаходяться на балансі Комісії, частини яких були переоцінені і передані в оренду, або переведення цієї нерухомості в інвестиційну, буде розглянуто в подальшому з урахуванням ефективного використання бюджетних коштів.

Інвентаризацію об’єктів необоротних активів, які обліковуються на субрахунку 1013 "Будівлі, споруди та передавальні пристрої", НКЦПФР заплановано провести у 2023 році (під час здійснення щорічної інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності) відповідно до чинного законодавства.

За повідомленням НКЦПФР, посилено контроль за вхідними документами до департаменту управління персоналом. З метою поліпшення контролю за своєчасністю подання та правильністю оформлення звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, заплановано розроблення адміністративних регламентів таких робочих процесів: "Обробка первинних документів та складання авансових звітів" та "Обробка первинних документів та складання авансових звітів по відрядженням". Крім того, особистий контроль за дотриманням термінів звітування про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, здійснює директор департаменту бухгалтерського обліку, методології та звітності – головний бухгалтер.

З метою запобігання помилкам при оформленні документації щодо проведення публічних закупівель запроваджено додаткові заходи контролю: перед оприлюдненням в системі "ПРОЗОРО" інформація буде перевірятися усіма уповноваженими особами Комісії. Відповідні дії відображатимуться в адміністративному регламенті шляхом внесення змін до адміністративного регламенту процесу "Проведення закупівель відповідно до річного плану закупівель Комісії та чинного законодавства", затвердженого наказом НКЦПФР від 24.01.2022 № 11.

Комісією також повідомлено про вжиття заходів для укомплектування кадрами відділу контролю та оцінки внутрішніх ризиків департаменту аналізу фінансової звітності учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду, відділу внутрішнього аудиту та департаменту бухгалтерського обліку, методології та звітності.

Відповідно до статті 36 Закону України "Про Рахункову палату" проводиться моніторинг стану реалізації рекомендацій Рахункової палати.

  

Член Рахункової палати
Цезар ОГОНЬ